Silesion.PL

serwis informacyjny

Badania parkingowe w miastach GZM. Samochody skanujące wyjadą na ulice w listopadzie i grudniu

Samochody auta parking

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) podjęła inicjatywę przeprowadzenia badań parkingowych w kilku śródmieściach miast w regionie, w tym Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Rudy Śląskiej i Tarnowskich Gór. Celem tych badań jest zebranie danych dotyczących parkowania i opracowanie strategii mającej na celu złagodzenie problemów związanych z parkowaniem w obszarze metropolitalnym.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w okresie od 14 listopada do 7 grudnia. Pomiary będą prowadzone w dni robocze, z wyjątkiem Gliwic, gdzie badania zostaną rozszerzone o jeden dzień roboczy. W Gliwicach pomiary odbędą się w dniach 14, 15, 18, 21 i 22 listopada, natomiast w Tarnowskich Górach pojazdy skanujące wyjadą na ulice 14, 15, 28 i 29 listopada. W Chorzowie i Rudzie Śląskiej pomiary odbędą się 23 listopada i 5 grudnia, a w Bytomiu 6 i 7 grudnia.

W trakcie każdego dnia badań samochody będą co godzinę przejeżdżać przez dane śródmieście, zliczając zaparkowane samochody w poszczególnych miejscach poprzez sfotografowanie przestrzeni – mówi Marcin Domański, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w GZM.

Marcin Domański, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w GZM, wyjaśnił, że badania będą prowadzone przy użyciu specjalnych samochodów, które co godzinę przejeżdżać będą przez dane śródmieścia. Przeanalizują one zaparkowane pojazdy poprzez sfotografowanie obszaru, włącznie z pomiarami wykonywanymi nocą. W rezultacie zostaną wyliczone wskaźniki związane z parkowaniem, takie jak stopień zajętości miejsc parkingowych czy rotacja pojazdów. Badania pozwolą również na ocenę, czy dane miejsca parkują głównie mieszkańcy okolicy czy osoby przyjeżdżające do pracy lub sklepów oraz usług.

Samochody przejadą również nocą. Na podstawie zebranych danych, wyliczony zostanie szereg wskaźników dotyczących parkowania, między innymi zajętość miejsc parkingowych czy rotacja. Ponadto przeprowadzone będą analizy, mające na celu oszacowanie czy w danych miejscach parkują głównie mieszkańcy okolicy, czy raczej osoby przyjeżdżające do pracy bądź sklepów lub usług – tłumaczy Domański.

Pomiary parkingowe są częścią projektu GZM dotyczącego spójnej polityki parkingowej w miastach, którą realizuje Metropolitalny Zespół ds. spójnej polityki parkingowej. Zespół ten skupia urzędników z 10 miast, a po przeprowadzeniu pomiarów parkingowych przez firmę zewnętrzną, przeprowadzi badania społeczne wśród mieszkańców, przedsiębiorców i klientów lokali usługowych w tych miastach.

Badania parkingowe zostaną również przeprowadzone w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Zabrzu, ale z uwagi na trwające inwestycje infrastrukturalne w tych miastach, planowane są na wiosnę przyszłego roku. Łącznie podczas badań w ramach GZM przeanalizowana zostanie przestrzeń wzdłuż około 300 kilometrów ulic.

Inicjatywa ta ma na celu lepsze zrozumienie problemów związanych z parkowaniem w metropolii i opracowanie rozwiązań, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz zminimalizowanie problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych. To istotny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców regionu oraz ułatwienia dostępu do centrów miast.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024