Silesion.PL

serwis informacyjny

Został wybrany wykonawca pierwszej velostrady w Katowicach

Tutaj velostrada będzie łączyła się z trasą rowerową nr 1 fot. KAW

W przyszłym roku rowerzyści będą mogli pojechać pierwszą velostradą w Katowicach. Wybrano wykonawcę drogi rowerowej o podwyższonym standardzie, która połączy Giszowiec z Brynowem. Spośród 10 ofert złożonych w postępowaniu przetargowym komisja wybrała tę firmy DROGPOL Sp. z o.o., która wyceniła koszt realizacji tej inwestycji na blisko 11,5 mln zł. Po uprawomocnieniu wyboru, z wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.

– Tylko od 2015 r. w Katowicach powstało 46 km infrastruktury rowerowej za ponad 43 mln zł. Obecnie budujemy nowe trasy w rejonie Giszowca, Dąbrówki Małej i Szopienic-Burowca. W przetargu na realizację pierwszej w naszym mieście velostrady wpłynęło 10 ofert, z których 9 mieściło się w zakładanym budżecie. Ostatecznie, inwestycję za blisko 11,5 mln zł zrealizuje firma DROGPOL Sp. z o.o. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ta bezkolizyjna droga rowerowa o szerokości 4 m pozwali na bezpieczne i sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem, z których istniejącymi połączeniami dojedziemy dalej do Nikiszowca oraz Szopienic – podkreśla prezydent.   

Velostrada – zwana też rowerową autostradą – to bezkolizyjna trasa, która umożliwia wygodniejsze i szybsze poruszanie się niż w przypadku standardowych dróg dla rowerów. Ta, która będzie pierwszą w Katowicach, rozpocznie swój bieg w rejonie układu drogowego przy ulicy Kolistej, skąd poprowadzi do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1. Jej długość wyniesie 4,4 km, a szerokość 4 metry. Inwestycja obejmie też budowę 7 miejsc obsługi rowerzystów, montaż licznika rowerowego oraz oświetlenia. Velostrada zostanie poprowadzona częściowo śladem dawnej linii kolei piaskowej i będzie z niej można zjechać na ul. Francuską, w pobliżu przystanku autobusowego Muchowiec Korty Pętla i Katowickiego Parku Leśnego. Stąd wybudowane już drogi rowerowe umożliwią jazdę w kierunku Osiedla Paderewskiego i Doliny Trzech Stawów. Dla pieszych powstanie chodnik poprowadzony wzdłuż tej drogi od zjazdu na ulicę Francuską do końca velostrady w stronę Giszowca.

Na realizację inwestycji Katowice zabezpieczyły ponad 17 mln zł. W tym budżecie zmieściło się 9 z 10 złożonych ofert. – Po ich analizie komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę. Teraz, zgodnie z przepisami, musi minąć kilka dni, by wybór się uprawomocnił. Dopiero wtedy będzie możliwe podpisanie umowy. Od tego momentu wykonawca będzie miał 9 miesięcy na zrealizowanie robót budowlanych oraz 3 miesiące na przeprowadzenie odbiorów – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A. Spółka jest inwestorem zastępczym, pełni tę funkcję w imieniu miasta Katowice.

Kolejna inwestycja rowerowa na Giszowcu już trwa. Drogi powstają też w innych lokalizacjach
Tuż obok przyszłej velostrady już teraz powstaje nowa droga, która połączy strefę Tempo 30 na ul. Kolistej z infrastrukturą rowerową, która powstała przy węźle drogowym Giszowiec. Kończą się roboty przy realizacji jednego z dwóch etapów budowy połączenia rowerowego ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 – na odcinku na odcinku w rejonie ul. Hallera, o długości 1,3 km. Gdy poprawią się warunki pogodowe wykonawca przystąpi do ostatnich prac, po których będzie możliwe przeprowadzenie odbiorów tego odcinka. Rowerzyści otrzymają więc kolejną trasę na nowy sezon. Jednocześnie rozpoczęły się pierwsze roboty w ramach drugiego etapu tego połączenia, czyli drogi rowerowej wzdłuż ul. Korczaka, która będzie gotowa w trzecim kwartale tego roku. Rozwiązania rowerowe powstaną też w związku z nowymi układami drogowymi budowanymi w ramach funduszu „Polski Ład” – m.in. wzdłuż ul. Dobrowolskiego, w rejonie ul. Gospodarczej oraz w okolicy ul. Korczaka i osiedla „Mieszkanie+”.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024