Silesion.PL

serwis informacyjny

Żołnierz 13 ŚBOT najszybszy w 56. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

bieg zolnierze

bieg zolnierze

Około 150 osób wyruszyło wzięło udział w 56. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Stukilometrową trasę najszybciej bo w 10 godzin i 45 minut pokonał żołnierz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppor. Adam Dłużniak.

W tym roku mija 107 lat od momentu gdy z krakowskich Oleandrów wyruszył marsz ku wolności.

– To zwycięstwo jest dla mnie wyrazem szczególnej pamięci o żołnierzach I Kompanii Kadrowej, którzy pod komendą Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 roku wyruszyli w niepewny bój o niepodległość. Biegnąc ich szlakiem czuje się to ideowe dziedzictwo. Cieszę się, że reprezentując 13ŚBOT udało mi się pokonać biegiem trasę Kadrówki w najkrótszym czasie. – powiedział ppor. Dłużniak.

Ppor. Adam Dłużniak jest dowódcą pierwszej w Polsce Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K9 Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zawody rozgrywane są w formie marszobiegu na orientację, na łącznym dystansie 100 km. Obowiązują mundury i buty taktyczne. Ostatnie 20 km do Kielc uczestnicy pokonują już wspólnie. Pierwsze zawody Marszu Szlakiem Kadrówki odbyły się w 1924 roku.

Kompania zwana “Kadrówką”, która liczyła ponad 160 żołnierzy z podległych Józefowi Piłsudskiemu oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich, wyruszyła z Krakowa na ziemie zaboru rosyjskiego w nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 r. O godz. 9.45 żołnierze “Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

Choć wymarsz kompanii kadrowej był w sensie militarnym małym epizodem, to zdaniem historyków miał znaczenie polityczne, bo zwracał od początku I wojny światowej uwagę na “sprawę polską”.

Jak wynika ze wspomnień części żołnierzy, kielczanie początkowo pozytywnie przyjęli strzelców. Polskie oddziały szybko wycofały się jednak z Kielc, po kontruderzeniu Rosjan. Ci nałożyli na mieszczan wysoką kontrybucję, grozili zbombardowaniem miasta, dlatego kiedy strzelcy w drugiej połowie sierpnia ponownie zajęli Kielce, nie byli entuzjastycznie witani.

Kwaterą główną Piłsudskiego i jego sztabu stał się wówczas dawny Pałac Biskupów Krakowskich. Znajdowały się w nim: Komisariat Wojsk Polskich, biura werbunkowe (zgłosiło się prawie tysiąc ochotników), drukarnia i redakcja “Dziennika Urzędowego Komisariatu WP”, poczta polowa, biuro przepustek oraz biuro intendentury. Strzelcy Piłsudskiego stacjonowali w Kielcach do 10 września 1914 r. Kielczanie starali się wspomagać żołnierzy: organizowano zbiórki pieniędzy, a kobiety zrzeszone w Lidze Kobiet zorganizowały m.in. pralnię i szwalnię na potrzeby wojskowych.

“Kadrówka” dała początek Legionom Polskim, które swoim wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024