Silesion.PL

serwis informacyjny

Alert pogodowy: UPAŁY! Uwaga, ZWIERZĘTA!

Badz dobry dla swojego psa

Badz dobry dla swojego psa

Wysokie temperatury stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. Grozi im odwodnienie, udar, poparzenia a nawet śmierć.

W szczególnie trudnej sytuacji są psy, które żyją na uwięzi, w nasłonecznionych kojcach, przywiązane na łańcuchach, pod sklepami, zamknięte w samochodach – bez możliwości schronienia się w cieniu oraz bez dostępu do zdatnej do picia wody.

Każdy z tych przypadków wymaga reakcji i interwencji człowieka.

Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody zdatnej do picia oraz schronienia w cieniu. Podczas upałów wymaga szczególnej uwagi oraz opieki.

Za zaniedbania grozi kara.

– Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego psa przed upałami oraz stałego dostępu do wody, zdatnej do picia, jest wykroczeniem.

Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

– Jeżeli zwierzę na stałe utrzymywane jest w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodujących cierpienie – jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem.

Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

W obliczu kolejnej fali upałów niezmiernie ważne jest informowanie na temat:

  • konsekwencji upałów dla zwierząt,
  • konieczności prawidłowej opieki, 
  • kar, które grożą za zaniedbania. 

Organizacje działające na rzecz zwierząt podejmują szereg działań, które mają zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo. Interweniują, kiedy widzą zaniedbania, zajmują się zwierzętami, edukują i informują.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author