Silesion.PL

serwis informacyjny

Zmiany w założeniach polityki parkingowej Katowic

parkomat Katowice 2023 1

Parkomat w Katowicach

Miasto Katowice podjęło działania w celu dostosowania polityki parkingowej do oczekiwań i uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W rezultacie przeprowadzonych badań i konsultacji z ekspertami oraz mieszkańcami, wprowadzono szereg zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu parkowania w mieście. Przyjęte zmiany obejmują rozszerzenie korzystania z Parkingowej Karty Mieszkańca, zmianę stawek za Parkingową Kartę Przedsiębiorcy oraz wprowadzenie abonamentu półrocznego. Wszystkie te zmiany wynikają z konsultacji społecznych i uwag zgłaszanych przez katowiczan.

Nowa polityka parkingowa miasta Katowice została opracowana po przeprowadzeniu badań i konsultacji zarówno z ekspertami w dziedzinie transportu, jak i z mieszkańcami. Jej celem jest wprowadzenie takich rozwiązań jak rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania oraz wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zmiana wysokości opłat za parkowanie w Katowicach oraz wprowadzenie preferencyjnych abonamentów dla mieszkańców. Priorytetem jest zapewnienie większej rotacji miejsc parkingowych w Śródmieściu Katowic przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców Strefy. Propozycje dotyczące nowej polityki parkingowej zostały przedstawione pod koniec maja, a następnie rozpoczął się proces konsultacji.

– Prezentując założenia nowej polityki parkingowej miasta Katowice zaznaczałem, że prezydent Marcin Krupa jest otwarty na głosy katowiczan w tej sprawie. Konsultacje społeczne projektu uchwały zostały przeprowadzone za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych oraz maili od mieszkańców. W trakcie trwania konsultacji wpłynęły do nas od mieszkańców, różnych podmiotów i instytucji uwagi oraz propozycje zmian. Po ich analizie prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o wprowadzeniu do projektu niektórych z zaproponowanych zmian. W związku z tym, że nowe zasady mają służyć przede wszystkim mieszkańcom wprowadzono uprawnienie do otrzymania Parkingowej Karty Mieszkańca przez osoby zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach w granicach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania lub Strefy Płatnego Parkowania oraz rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach, przy czym oba te czynniki muszą występować łącznie – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie czytelnych oznaczeń dla stref parkowania. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania została nazwana “Strefą A”, natomiast Strefa Płatnego Parkowania nosi oznaczenie “Strefa B”. Oprócz tego, w ramach wprowadzonych zmian znalazły się:

  • Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do otrzymania Parkingowej Karty Mieszkańca (PKM). Teraz karta będzie dostępna również dla osób zameldowanych na pobyt czasowy w granicach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefy Płatnego Parkowania (SPP), które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.
  • Rozszerzenie uprawnień osób posiadających PKM wydanej dla Strefy A o możliwość parkowania w Strefie B.
  • Wprowadzenie zapisów umożliwiających zakup abonamentów przed rozpoczęciem poboru opłat oraz kontroli ich uiszczania.
  • Wprowadzenie możliwości zakupu PKM na 6 miesięcy oraz “Abonamentu półrocznego”.
  • Wprowadzenie możliwości zakupu abonamentów przez internet (z wyjątkiem zastrzeżonego stanowiska postojowego – koperty).
  • Zmiana wysokości opłaty miesięcznej dla “Parkingowej Karty Przedsiębiorcy”. Obecnie stawka wynosi 700 zł, podczas gdy pierwotnie proponowano opłatę w wysokości 900 zł.

– Wprowadzone poprawki mają na celu uzyskanie lepszych efektów w zakresie podwyższenia wskaźnika rotacji w obszarze SPP, aby zapewnić wyższą dostępność miejsc parkingowych w Śródmieściu Katowic dla mieszkańców oraz zniechęcanie przedsiębiorców i pracowników do wielogodzinnego parkowania pod miejscem pracy poprzez kształtowanie opłat za zastrzeżone miejsca parkingowe oraz abonamenty. Wprowadzając poprawki kierowaliśmy się przede wszystkim interesem osób mieszkających i rozliczających się w Katowicach oraz przedsiębiorców, którzy w mieście prowadzą swoją działalność gospodarczą, tak by w przyszłości łatwiej było im znaleźć miejsce parkingowe – mówi Roman Buła, naczelnik wydziału dróg i budynków.

Wprowadzono również płatność półroczną dla Parkingowej Karty Mieszkańca oraz abonamentów dla mieszkańców spoza stref parkowania. Opłata półroczna wynosi odpowiednio 100 zł dla Strefy A i 50 zł dla Strefy B w przypadku PKM, oraz 1500 zł i 1000 zł dla abonamentów mieszkańców spoza stref parkowania. Dzięki temu, konieczność regularnego wniesienia opłat będzie występować rzadziej. Przy opłacie do 30 minut wprowadzono również “opłatę minimalną”, która oznacza, że w przypadku krótkiego postoju nie będą naliczane opłaty minutowe.

Stawki godzinowe nie uległy zmianie. W Strefie A opłaty za postój będą wynosić: do 30 minut – 3 zł, powyżej 30 minut do godziny – 6 zł, za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 7,20 zł, za trzecią rozpoczętą godzinę postoju – 8,40 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju – 6,00 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-17:00. W Strefie B opłaty za postój będą wynosić: do 30 minut – 2 zł, powyżej 30 minut do godziny – 4 zł, za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 4,80 zł, za trzecią rozpoczętą godzinę postoju – 5,60 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju – 4,00 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

Wprowadzone zmiany zostały zawarte w projekcie uchwały, który zostanie poddany głosowaniu Rady Miasta w lipcu. Po przegłosowaniu projektu uchwała zostanie przekazana do nadzoru prawnego Wojewody, który oceni zgodność proponowanych rozwiązań z prawem. Jeśli w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały nie zostaną zgłoszone uwagi przez nadzór prawnego Wojewody, nowe przepisy będą mogły wejść w życie. Zgodnie z harmonogramem, planuje się, że zmiany zaczną obowiązywać pod koniec bieżącego roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze