Silesion.PL

serwis informacyjny

Zbliża się przebudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej

ul. Wolnosci w Rudzie Slaskiej

ul. Wolnosci w Rudzie Slaskiej

Ruda Śląska szykuje się do modernizacji ulicy Wolności. Dziś został ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Szacowana wartość zadania to ponad 40 mln zł. Władze miasta pozyskały na jego realizację 12,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– To kolejny etap przebudowy głównych dróg w dzielnicy Ruda, którą rozpoczęliśmy w 2018 roku od modernizacji ul. Piastowskiej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Inwestycja na ul. Wolności dopełni plan usprawnienia układu komunikacyjnego kluczowego dla północnej części miasta – dodaje.

Ulica Wolności to droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Ogłoszony przetarg dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy na całej jej długości.

– Wymieniona zostanie konstrukcja drogi, a jej geometria skorygowana. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Do tego dochodzi budowa nowego oświetlenia ledowego, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa kanału technologicznego  oraz przebudowa sieci energetycznej. Zostaną też usunięte elementy nieużywanej już linii tramwajowej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przebudowa ul. Wolności wpłynie na poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu.
– Wydzielone zostaną osobne ciągi dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Nowe rondo będzie typu turbinowego z sygnalizacją świetlną. Dodatkowa sygnalizacja świetlna zostanie też zainstalowana na skrzyżowaniu ulic Wolności, Kościelnej i Wieniawskiego. Powstaną również miejsca postojowe – informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów.

Oferty w ogłoszonym przetargu można składać do 28 marca br. Szacowany koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. – Przebudowa ul. Wolności to największy z czterech projektów, na które pozyskaliśmy środki w drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten cel otrzymamy 12,5 mln zł z przyznanych nam wówczas 19 mln zł – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Łącznie w trzech dotychczasowych edycjach RFIL pozyskaliśmy ponad 31 mln zł – dodaje.

Przypomnijmy, że w 2019 roku zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Realizacja tego zadania objęła wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej i miejsc postojowych. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, a także rozbiórkę nieużywanego torowiska tramwajowego. W ramach inwestycji znalazła się też budowa oświetlenia ul. Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Koszt zadania wyniósł 9 mln zł.

Również w 2019 roku dobiegła końca przebudowa ul. Piastowskiej, której południowy koniec łączy się z ul. Wolności. Wymieniona została nawierzchnia, powstał nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Poza tym wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także przebudowano sieć wodociągową, gazową i teletechniczną oraz linię energetyczną. Zakres prac objął także likwidację torowiska po nieczynnej linii tramwajowej.

Inwestycja kosztowała prawie 29 mln zł. Na budowę nowego mostu nad Bytomką Ruda Śląska otrzymała 1,8 mln zł dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Natomiast wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane przez Unię Europejską kwotą około 5 mln zł w ramach programu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Etap I”.

W tegorocznym budżecie miasta na inwestycje drogowe zaplanowano prawie 144 mln zł. Największe środki dotyczą budowy kolejnego odcinka trasy N-S (59 mln zł w 2022 r.), na drugim miejscu znalazła się właśnie przebudowa ul. Wolności (25 mln zł w 2022 r.).

UM Ruda Śląska

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024