Silesion.PL

serwis informacyjny

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Co już zrobiono?

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Co juz zrobiono

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Co juz zrobiono

Wielka miejska inwestycja realizowana po północnej stronie dworca PKP jest coraz bardziej zaawansowana. Komunikacyjne serce Gliwic ma zacząć bić z początkiem przyszłego roku, skupiając wszystkie środki transportu. Nowoczesne Centrum Przesiadkowe z wewnętrznym układem drogowym, wjazdami od strony ulic Toszeckiej i Tarnogórskiej i sąsiadującą z nimi strefą przystanków, postojów taxi i parkingów „kiss and ride”, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży zarówno gliwiczan, jak i mieszkańców całego regionu.

Co słychać na placu robót? W budynku głównym Centrum Przesiadkowego (CP) wzniesionym pod największą wiatą peronową (w którym w niedalekiej przyszłości będzie odbywała się obsługa pasażerów) gotowe są już granitowe posadzki, od stycznia trwa natomiast montaż konstrukcji balustrad, instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej i niskoprądowej oraz bardzo trwałych laminatów HPL. Zakończono układanie płytek w pomieszczeniach WC i montowanie stolarki drzwiowej aluminiowej oraz stalowej.

Na wszystkich sześciu wiatach peronowych wchodzących w skład zadaszenia głównego ułożono pokrycie z jego elementami. Aktualne prace toczą się pod konstrukcją „fal” i są związane m.in. z montażem okablowania i opraw oświetleniowych. Na czterech wiatach gotowa jest ponadto instalacja fotowoltaiczna, na dwóch pozostałych jest wciąż w fazie montażu.

Nowy tunel w strefie przejść podziemnych łączących Centrum Przesiadkowe z dworcem PKP jest już w całości wyłożony granitowymi płytami. Budowlańcy zamontowali ponadto ruchome schody, którymi pasażerowi będą wyjeżdżać z tunelu na teren CP, a równolegle montują w obiekcie sufity podwieszane wraz z wypełnieniem.

W przyszłym budynku pomocniczym (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem), zlokalizowanym poza strefą wiat, niedaleko wyjazdu z CP nowym łącznikiem ulic Składowej i Toszeckiej, toczy się „wykończeniówka”. Skupiona jest głównie na montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji HVAC łączącej w jeden system ogrzewanie, klimatyzację i wentylację. W obiekcie wykonywana jest stolarka drzwiowa, a w nadchodzących dniach rozpocznie się montaż podkonstrukcji pod daszek szklany.

W strefie murów oporowych, opasujących teren CP, gotowe są schody terenowe, montowane są balustrady i pergole. W zabytkowej wieży ciśnień sąsiadującej z kamieniczkami przy ul. Kolberga (której pomieszczenia – w zależności od decyzji inwestora, Miasta Gliwice – będą przeznaczone pod komercyjny wynajem bądź staną się efektownym punktem informacji turystycznej) kontynuowane są prace związane z tzw. białym montażem.

Trwają prace projektowe związane z drugim historycznym obiektem na terenie Centrum Przesiadkowego – budynkiem dawnej Huty Szkła przy ul. Toszeckiej 2b. Do tego obiektu podłączana jest obecnie sieć gazowa, a w sąsiedztwie toczą się prace związane z wykonywaniem nowej nawierzchni chodnika.

Układ dróg wewnętrznych CP powoli nabiera kształtu. Obecne prace toczą się przede wszystkim w obrębie tzw. obszaru zasadniczego (skupionego wokół wiat peronowych), który w przyszłości dostępny będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej, taksówek oraz pojazdów upoważnionych specjalnymi pozwoleniami. Ukończono tam większość prac związanych z wykonaniem nawierzchni granitowych pod czterema pierwszymi wiatami. Wzdłuż muru oporowego oraz pod dwoma wiatami wykonywane są konstrukcje drogowe, dodatkowo na całej długości muru prowadzone są roboty związane m.in. z doprowadzeniem poszczególnych sieci do wieży ciśnień. Dostarczono i zamontowano stację transformatorową, trwa jej wyposażanie.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia CP – z uwagi na okres czasu niezbędny do przeprowadzenia procedur odbiorowych – to obecnie początek 2023 roku.

Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

– Obecnie na obszarze tym, w miarę sprzyjających warunków pogodowych, prowadzone są przede wszystkim prace związane z infrastrukturą podziemną. Zakres robót zwiększy się z nastaniem wiosny – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich, który nadzoruje tę część inwestycji.

Całość prac po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

UM Gliwice

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024