Silesion.PL

serwis informacyjny

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – kiedy można je otrzymać?

Zadoscuczynienie za smierc bliskiej osoby – kiedy mozna je otrzymac

Zadoscuczynienie za smierc bliskiej osoby – kiedy mozna je otrzymac

Gdy dochodzi do śmierci bliskiej osoby, w określonych okolicznościach można wtedy ubiegać się o otrzymanie zadośćuczynienia. Czym dokładnie ono jest i kiedy można je uzyskać?

Czym jest zadośćuczynienie pieniężne?

Termin jak zadośćuczynienie odnosi się w polskim prawie do procedury stosowanej w celu pokrycia, skompensowania szkód niemajątkowych, do których doszło na skutek działalności innej osoby.

Przepisy prawa dokładnie wskazują, w jakich przypadkach może być przyznane zadośćuczynienie pieniężne. Jednym z nich jest śmierć bliskiej osoby.

Kiedy można otrzymać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Przepisy wskazują, że możliwe jest otrzymaniem tego typu odszkodowania w przypadku śmierci bliskiej osoby, na przykład może być ono wypłacone za śmierć matki, ojca, ale również wypłacane jest zadośćuczynienie za śmierć brata, siostry, dziecka. Co ważne, zadośćuczynienie może być też wypłacone w przypadku, gdy dziecko zostało przysposobione.

Warto też zaznaczyć, że o wypłatę zadośćuczynienia mogą ubiegać się również osoby, które nie są bezpośrednio spokrewnione z osobą zmarłą, ale na skutek jej śmierci doznały one szkód niemajątkowych.

W jakich sytuacjach można otrzymać zadośćuczynienie za śmierć?

Tego typu zadośćuczynienie przyznawane jest wtedy, gdy spełnione będą odpowiednie wymogi. Najważniejsze z nich to:

1. Wywołanie śmierci przez osobę trzecią

Śmierć osoby bliskiej, za którą chce się otrzymać zadośćuczynienie, powinna być efektem działania innej osoby. W tym przypadku przykładem jest wypadek komunikacyjny przy wymuszeniu pierwszeństwa, na przejściu dla pieszych, ale również zadośćuczynienie można otrzymać wtedy, gdy doszło do błędu medycznego, wypadku przy pracy.

2. Brak winy osoby zmarłej

Kolejnym warunkiem, by otrzymać zadośćuczynienie, jest brak winy osoby, która poniosła śmierć na skutek konkretnego zdarzenia.

3. Odpowiedni okres – 20 lat

Trzeba też zaznaczyć, że zadośćuczynienie można otrzymać jedynie w sytuacji, gdy od śmierci bliskiego nie minął okres 20 lat. Gdy będzie on dłuższy, wtedy nie będzie można otrzymać stosownych środków za pokrycie szkód niemajątkowych.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiego?

Dla wielu osób tego typu sprawy są skomplikowane i również stresujące, dlatego wtedy, gdy chce się uzyskać zadośćuczynienie za śmierć brata lub innej bliskiej osoby, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy prawnika.

W takich sprawach duże doświadczenie mają kancelarie odszkodowawcze. Są to kancelarie prawne, które zajmują się pomocą klientom ubiegającym się o odszkodowania. Zapewniają im wtedy pełną pomoc, między innymi w ramach analizy sprawy, przygotowania dokumentacji, reprezentowania.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024