Silesion.PL

serwis informacyjny

Pomnik Pstrowskiego w Zabrzu ma zostać przebudowany na upamiętniający Brać Górniczą

amp silesion

amp silesion

W Zabrzu trwają prace nad przebudową pomnika Wincentego Pstrowskiego, który znajduje się na skwerze przy ulicy Wolności. Zgodnie z decyzją władz miasta, monument ten zostanie przekształcony w pomnik upamiętniający Brać Górniczą. Projekt zakłada dodanie elementów związanych z historią górnictwa oraz zmianę nazwy pomnika na “Pomnik Brać Górniczej”.

Zgodnie z decyzją zabrzańskich radnych, pomnik Wincentego Pstrowskiego, który jest jednym z symboli komunizmu, zostanie poddany dekomunizacji. Monument ten znajduje się w Zabrzu i jest poświęcony politykowi, który był aktywny w czasach PRL-u.

W decyzji tej wojewoda przytoczył opinię IPN, że “Wincent Pstrowski (1904-1948) był górnikiem, rębaczem dołowym w Kopalni Jadwiga w Zabrzu, od 1946 r. członkiem komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. W ramach działalności propagandowej partii komunistycznej był inicjatorem opartej o wzorce sowieckie stalinowskiej kampanii współzawodnictwa pracy – narzędzia propagandowej mobilizacji robotników wokół haseł komunistycznego obozu władzy”.

“Tym samym ocenić należy, iż fakt honorowania wskazanej postaci w nazwie ulicy sprawia, iż posiada ona charakter nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm” – cytował opinię IPN wojewoda.

Choć w ostatnich miesiącach wojewodowie w kilku regionach kraju zmienili już nazwy ulic poświęcone Wincentemu Pstrowskiemu, w kontekście ustawy w Zabrzu toczyła się dyskusja nt. przyszłości poświęconego tej postaci miejscowego charakterystycznego pomnika.

Choć z monumentu, który znajduje się na skwerze przy głównej ul. 3 Maja, już przed laty zniknęły napisy uzasadniające upamiętnienie Pstrowskiego, w świetle opinii IPN wydanej w kontekście zmian nazw ulic w Zabrzu domniemano, że także on będzie podlegał ustawie jako “upamiętniający osobę symbolizującą komunizm”.

W lipcu ub. roku prezydent podpisał nowelizację ustawy m.in. rozszerzającą katalog niezgodnych z nią obiektów o pomniki. Nowelizacja weszła w życie w trzy miesiące po ogłoszeniu, co oznaczało, że samorządy powinny wykonać jej zapisy do 21 października br. Kolejna nowelizacja, podpisana przez prezydenta 29 grudnia ub. roku, m.in. skróciła ten okres do 31 marca br.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author