Silesion.PL

serwis informacyjny

Yanosik ratuje życie kierowcom? Twórcy wprowadzają nową funkcję

Yanosik ratuje zycie kierowcom Tworcy wprowadzaja nowa funkcje Inforgrafika

Yanosik ratuje zycie kierowcom Tworcy wprowadzaja nowa funkcje Inforgrafika

Z powodu NZK (nagłego zatrzymania krążenia) w Polsce umiera 40 000 osób rocznie. Może to nastąpić z powodu różnych przyczyn, ale również może się wydarzyć w związku z wypadkiem samochodowym. Każdy kierowca, zanim zdał prawo jazdy, przeszedł kurs pierwszej pomocy. Za jej nieudzielenie obecnie grozi nawet kara grzywny do 30 tys. zł!

Nieudzielenie pomocy jest karalne

Z powodu NZK w Polsce umiera rocznie 40 tysięcy osób. U poszkodowanych, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia liczy się każda minuta. Opóźnienie w udzieleniu pomocy powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.

Mówi się, że w ciągu całego swojego życia, jedna osoba będzie niosła pomoc 10 innym. Jeśli jeszcze nie udzieliliście pierwszej pomocy, to wiedzcie, że ten dzień zbliża się nieuchronnie.

Za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku grozi kara grzywny, którą nakłada sąd, nawet do 30 tysięcy złotych.

Co to jest defibrylator AED?

Na kursie prawa jazdy należy również odbyć obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy. W trakcie zajęć ratownik lub inna osoba uprawniona do edukacji przyszłych kierowców z zakresu niesienia pomocy, informuje o tym, w jaki sposób przeprowadzać reanimację, a także jak korzystać z defibrylatora AED.

To urządzenie, które jest w pełni zautomatyzowane i może być używane również przez osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Po jego uruchomieniu użytkownik otrzymuje instrukcje głosowe, które wskazują jak ma postępować podczas zabiegu pierwszej pomocy, a podczas reanimacji sugeruje odpowiednie tempo wykonywania ucisków.

Defibrylatory AED znacznie ułatwiają pierwszą pomoc, a także działają na tyle skutecznie, że zwiększają szanse przeżycia osób z NZK.

Yanosik na ratunek poszkodowanym

– Wraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i OpenStreetMap Polska postanowiliśmy wprowadzić do aplikacji Yanosik możliwość zgłaszania lokalizacji defibrylatorów AED, które odgrywają kluczową rolę w niesieniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki tej funkcji każdy użytkownik Yanosika może odnaleźć na mapie miejsca, w których znajdują się defibrylatory AED i tym samym pomóc osobom poszkodowanym – informuje Julia Langa, Yanosik

W trakcie udzielania pierwszej pomocy liczy się czas. Każda minuta opóźnienia zmniejsza ryzyko przeżycia osoby poszkodowanej. Skorzystanie z defibrylatora AED na miejscu wypadku pomaga uratować życie osoby poszkodowanej.

I Ty możesz pomóc już teraz!

Twórcy Yanosika nie poprzestali tylko na możliwości wyszukiwania urządzeń AED. Teraz każdy użytkownik może dodać informację o lokalizacji sprzętu, aby inni mogli go z łatwością odnaleźć.

W aplikacji Yanosik wprowadziliśmy funkcję zgłaszania zmian na mapie, dzięki której użytkownicy mogą dodawać lokalizacje defibrylatorów. Wystarczy dłużej przytrzymać palec w miejscu lokalizacji defibrylatora, a następnie pojawi się okienko zgłaszania zmian. Następnie należy wybrać typ zgłoszenia „defibrylator AED”, a w jego opisie podać informację, czy znajduje się on wewnątrz czy na zewnątrz budynku. Można również dodać dokładniejszy opis lokalizacji oraz dane kontaktowe. Całość zatwierdza się buttonem „wyślij” – informuje Julia Langa, Yanosik

Zgłoszenie zostaje przekazane do działu mapowego w centrali Yanosika, a po sprawdzeniu znajdzie się w bazie.

Akcja mapowania defibrylatorów AED już wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz odzew. Każdego dnia spływają zgłoszenia o nowych lokalizacjach urządzeń, dzięki czemu baza danych z dnia na dzień się rozrasta.

Jeśli chcecie być częścią akcji Yanosika, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz OpenStreetMap i wiecie, gdzie znajdują się defibrylatory AED, to zgłoście je w aplikacji Yanosik. Pamiętajcie o tym, by informacje które dodajecie do systemu były sprawdzone, aby nie utrudniać przyszłych akcji ratunkowych! Warto poświęcić chwilę na dodanie informacji o AED w waszej okolicy, gdyż może ona uratować komuś życie

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author