Silesion.PL

serwis informacyjny

XXXII Forum Ekonomiczne z udziałem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Od 5 do 7 września bieżącego roku miało miejsce prestiżowe wydarzenie – XXXII Forum Ekonomiczne pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”, organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Jednym z wyjątkowych gości uczestniczących w tej konferencji był Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

XXXII Forum Ekonomiczne to jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej. To miejsce, gdzie podejmowane są dyskusje nie tylko na temat bezpieczeństwa czy perspektyw rozwoju gospodarczego, ale także dotyczące współczesnych wyzwań i strategii przezwyciężania kryzysów. Jednak to nie wszystko – forum to także platforma prezentacji konkretnych rozwiązań oraz innowacyjnych pomysłów. Dzięki swojemu międzynarodowemu charakterowi, Forum daje możliwość merytorycznej wymiany poglądów i opierania opinii na faktach.

Dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wziął udział w wielu panelach dyskusyjnych, które skupiały się na różnorodnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. Tematyka tych paneli obejmowała demografię, gospodarkę oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Podczas jednej z dyskusji, Prezes Rozkrut podkreślił znaczenie inwestowania w zasoby ludzkie, edukację oraz nowoczesne technologie, badania i rozwój. Jego słowa wskazały na potencjał, jaki drzemie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zwanych często “Tygrysami Europy“. Wzrost gospodarczy na poziomie 30% od 2015 do 2022 roku w Polsce i Rumunii jest dowodem na tę tezę.

Nie tylko gospodarka, ale również aspekty społeczne, takie jak demografia, znalazły swoje miejsce w dyskusjach Prezesa GUS. Podkreślił on potrzebę stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju rodzin, zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja demograficzna.

W trakcie panelu poświęconego ekonomii opartej na danych, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podkreślił znaczenie danych w rozwoju statystyki publicznej. Wyraził przekonanie, że ogromne zbiory danych, znane jako Big Data, otwierają nowe możliwości dla tego obszaru.

Na zakończenie ważna informacja: Główny Urząd Statystyczny podpisał porozumienie z VISA, które przewiduje współpracę i wzajemne wsparcie przy realizacji projektów badawczych i analitycznych. To krok w stronę dalszego rozwoju statystyki i analizy danych w Polsce.

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce wymiany myśli, ale także platforma, na której podejmowane są decyzje mające wpływ na rozwój regionu. Biorąc pod uwagę udział Prezesa GUS w tym prestiżowym wydarzeniu, można być pewnym, że tematyka społeczno-gospodarcza oraz statystyka publiczna pozostają w centrum zainteresowania i prac instytucji odpowiedzialnej za te dziedziny.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *