Silesion.PL

serwis informacyjny

Wyniki badania Fondee: rodzice aktywnie oszczędzają na przyszłość swoich dzieci

W obliczu zmieniających się realiów ekonomicznych rodzice stają przed pytaniem: jak najlepiej przygotować swoje dzieci do dorosłego życia? Badanie przeprowadzone przez Fondee rzuca światło na różnorodne podejścia oraz nowe wyzwania w planowaniu przyszłości finansowej najmłodszych członków rodziny.

Jakie strategie wybierają rodzice?

Badanie Fondee pozwoliło zidentyfikować metody, jakie rodzice stosują w kwestii oszczędzania na przyszłość swoich dzieci:

  • 33% z nich planuje oszczędzać, aby każde z ich dzieci otrzymało od 20 tysięcy do 100 tysięcy złotych, gdy dorosną
  • 22% badanych oszczędza na przyszłość dziecka lub dzieci, aby każde z nich dostało od 100 tysięcy do 200 tysięcy złotych, gdy dorosną.
  • 12% wyznacza sobie za cel oszczędzanie do 20 tysięcy złotych dla każdego z potomków.
  • 6% zamierza oszczędzać tak, by każde z dzieci miało dostęp do kwoty pomiędzy 200 a 400 tysięcy złotych.
  • 4% stanowią rodzice, którzy mają zamiar zapewnić swoim dzieciom kwotę przekraczającą 400 tysięcy złotych na wejście w dorosłe życie.

Wyniki badania ukazują złożoność podejść rodziców do kwestii finansowej przyszłości swoich dzieci, uwzględniając różnice w oczekiwaniach dotyczących kwot oraz poziomu zabezpieczenia finansowego.

Wyzwania dla młodych dorosłych: czy dziś potrzebują więcej pieniędzy?

81% przebadanych respondentów uważa, że dzisiejsza młodzież potrzebuje większej ilości środków niż ich rodzice, by z powodzeniem wejść w dorosłe życie. Dlaczego? Młodzi ludzie stają przed nowymi i stale zmieniającymi się wyzwaniami, które mogą wymagać większych nakładów finansowych. Rozwinięta technologia, rosnące koszty edukacji, a także coraz większe oczekiwania na starcie życia zawodowego mogą sprawić, że potrzeby finansowe młodych osób są większe niż kiedyś. Ponadto wzrastające koszty życia, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, mogą wymagać większych zasobów finansowych, aby zapewnić młodym ludziom stabilne i komfortowe rozpoczęcie dorosłego życia. Dlatego większość respondentów uznaje, że wspieranie młodego pokolenia finansowo jest kluczowym elementem umożliwiającym im wejście w dorosłe życie.

Przyszłość finansowa dzieci

Odpowiedzi respondentów ukazują różnorodne perspektywy dotyczące kwot, które rodzice powinni zaoszczędzić, aby umożliwić niezależność finansową dla swoich dzieci.

  • 37% uznaje, że kilkadziesiąt tysięcy złotych wystarczy na edukację i niezależność dziecka.
  • 24% badanych uważa, że rodzice powinni zapewnić ponad 100 tysięcy złotych na przyszłość swojego potomstwa.
  • 16% wierzy, że wartość przekraczająca 200 tysięcy złotych będzie niezbędna dla niezależności ich dziecka.

Różnice w odpowiedziach podkreślają indywidualne podejście do finansowej przyszłości dzieci oraz różnorodność oczekiwań co do potrzeb finansowych na etapie dorosłości.

Co ciekawe, nie inwestowanie lub nie oszczędzanie dla potomstwa to opcja wybrana przez 63% respondentów. Niektórzy rodzice mogą wybierać inne metody wsparcia finansowego lub inwestowania w przyszłość swoich dzieci, na przykład poprzez edukację finansową lub doświadczenie zawodowe. Wybór skarbonki (opcja wybrana przez 71% respondentów) może odzwierciedlać tradycyjne podejście do oszczędzania, które ma na celu kształtowanie nawyku regularnego odkładania drobnych kwot na przyszłość.

Najpopularniejsze formy inwestowania dla przyszłości dzieci

Badanie wykazało, że rodzice preferują różnorodne formy inwestowania dla przyszłości dzieci. Najpopularniejszą opcją okazały się lokaty terminowe, wybierane przez 39% respondentów. Ta forma inwestycji charakteryzuje się stabilnością oraz niskim ryzykiem, co sprawia, że cieszy się dużym zaufaniem.

Kolejną popularną opcją jest inwestowanie w akcje, które wybiera 33% badanych. Inwestycje w akcje mogą przynieść wyższe zyski, jednak wiążą się również z większym ryzykiem, związanym z wahaniem kursów na rynku kapitałowym.

Niezmiernie ważnym aspektem dla 24% respondentów są inwestycyjne ubezpieczenia na życie, które stanowią formę zabezpieczenia finansowego na wypadek niespodziewanych sytuacji, jednocześnie umożliwiając budowanie kapitału.

Kolejne miejsce zajmują fundusze udziałowe, wybierane przez 23% badanych. To instrumenty inwestycyjne, które pozwalają na dywersyfikację portfela, co minimalizuje ryzyko strat.

Warto zaznaczyć, że 21% respondentów decyduje się na inwestowanie w kryptowaluty. To relatywnie nowa, dynamiczna i rozwijająca się forma inwestowania, która przyciąga coraz większe zainteresowanie ze względu na potencjalnie wysokie zyski.

Ostatecznie wybór formy inwestycji dla przyszłości dzieci zależy od preferencji oraz tolerancji na ryzyko rodziców, którzy starają się wybrać najlepsze rozwiązanie z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej.

Widząc to zapotrzebowanie stworzyliśmy nowatorskie konto inwestycyjne dla najmłodszych. Usługa z obniżoną opłatą dostępna jest w Fondee od 4 września 2023 roku. Podobnie jak konto “dla dorosłych”, składa się ono z funduszy ETF, a wszystkie depozyty są automatycznie inwestowane. Wystarczy jedno zlecenie stałe i od tej pory zajmuje się nimi aplikacja. Dodatkowo, w przypadku dzieci, inwestować można z obniżoną opłatą w wysokości 0,2% wartości portfela rocznie – mówi XXX.

Perspektywy

Większość (66%) respondentów wierzy, że dzieci będą w stanie samodzielnie zatroszczyć się o siebie już od osiemnastego roku życia. Sądzą iż młodzi ludzie w dorosłość wejdą z wystarczającą dozą samodzielności i umiejętności zarządzania swoimi finansami. Perspektywy te mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak rozwijające się technologie ułatwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności, czy też rosnące zainteresowanie edukacją finansową, które pozwala młodym ludziom na bardziej świadome podejście do zarządzania zasobami. Jednakże aż 34% respondentów uznaje, że dzieci mogą potrzebować wsparcia finansowego po osiągnięciu pełnoletności, co sugeruje, że nie wszyscy rodzice są przekonani o pełnej samodzielności swoich dzieci na tym etapie życia.

Samodzielność finansowa w praktyce

Badanie wykazało, że rodzice mają zróżnicowane podejścia do przygotowania swoich dzieci do dorosłego życia. Dla 32% respondentów kluczowym elementem jest edukacja finansowa, która pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego zarządzania finansami. Dodatkowo 25% badanych uznaje, że doświadczenie zawodowe odgrywa kluczową rolę w procesie przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, umożliwiając im rozwój umiejętności zawodowych i zdobycie pewności siebie na rynku pracy.

Dla 16% respondentów posiadanie własnego mieszkania jest kluczowe dla osiągnięcia samodzielności. Uznają oni, że to element umożliwiający niezależność i pełniejsze wejście w dorosłe życie. Dodatkowo 14% badanych uznaje, że istotną podstawą na start do samodzielnego życia jest posiadanie kilkudziesięciu tysięcy złotych, co stanowi dla nich finansowy fundament na ten etap życia. Te różnorodne perspektywy ukazują, że rodzice starają się przygotować swoje dzieci do dorosłości, kierując się różnymi wartościami i priorytetami, aby umożliwić im jak najlepszy start.

Badanie wyraźnie pokazuje, że rodzice starają się aktywnie planować przyszłość swoich dzieci, rozważając różnorodne strategie oszczędzania i inwestowania. Nowe wyzwania ekonomiczne wymagają dostosowania tradycyjnych metod, a także wprowadzenia nowych narzędzi.

Autorem tekstu jest Jan Hlavsa, CEO Fondee

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *