Silesion.PL

serwis informacyjny

Wiosenne realizacje Miejskiego Zarządu Ulic i Dróg w Katowicach

MZUiM Katowice logo napis

MZUiM Katowice

Pogoda w tym roku jest nieprzewidywalna, a tylko dobre warunki atmosferyczne pozwalają na szybkie i sprawne zrealizowanie remontów nawierzchni jezdni. Pierwsze dni wiosny to konieczność przeprowadzenia porządków również na drogach. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jak co roku przystępuje do pozimowych napraw uszkodzeń.

Wymiana nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Bracka – Bocheńskiego – Gliwicka – DTŚ.

Remont rozpocznie się 4 maja i polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych. Roboty będą prowadzone z utrzymaniem ruchu. Prace będą trwać również w godzinach nocnych, a termin ich zakończenia przewidziany jest na 15.05

  • Wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni ul. Milowickiej na odcinku od
    ul. Le Ronda do ul. Pod Młynem
    .

Prace rozpoczną się 4 maja, a planowany termin ich zakończenia przewidziany jest na 15 maja. Roboty będą obejmować rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltobetonowych i ułożenie nowych. Prace planuje się wykonywać z zachowaniem ruchu jednokierunkowego, tj. od strony ul. Pod Młynem.

  • Przypominamy, że trwają prace związane z wymianą zniszczonych nawierzchni chodnika w ciągu ul. Sokolskiej – na odcinku od ul. Grażyńskiego do ul. Morcinka (po stronie nr nieparzystych).

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 15 maja. Roboty obejmują rozbiórkę istniejących nawierzchni z płytek betonowych i zabudowanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie, zabudowanie nowych obrzeży oraz wykonanie stosownych obniżeń przy przejściach dla pieszych w celu dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt realizacji zadania to 150 tys. zł.

  • 02-06.05 – z powodu prac remontowych, w porozumieniu z Zarządem Transportu Metropolitarnego, w dniach od 2 do 6 maja wyłączona z użytkowania będzie zatoka autobusowa przystanku Wilhelmina. Przystanek w trakcie prac nie będzie obsługiwany.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024