Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowicki Lokal na kulturę już po raz XVII

Katowice ul Krzywa Lokal na kulture

Katowice ul Krzywa Lokal na kulture

Ruszyła XVII edycja konkursu “Lokal na kulturę” w Katowicach, który jest skierowany do osób z ciekawymi pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej w przestrzeni miasta. Konkurs ma na celu ułatwienie startu dla takich inicjatyw i jest otwarty do 26 maja.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla, że projekty realizowane w ramach “Lokalu na kulturę” są dowodem na skuteczność strategii miasta, polegającej na inwestowaniu w kulturę. Kultura w mieście to nie tylko duże wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale również inicjatywy mieszkańców, które chętnie wspiera się. Dlatego miasto postanowiło uruchomić kolejną edycję konkursu, oferując trzy lokale – dwa w Śródmieściu i jeden w Załężu.

Lokale te znajdują się pod adresami: ul. Krzywa 9, ul. Warszawska 67 i ul. Ondraszka 17. Mają one dużą powierzchnię i wiele możliwości adaptacji na działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą. W porównaniu do poprzedniej edycji konkursu, lokale są większe – pierwszy z nich ma prawie 70 m2, drugi ponad 113 m2, a trzeci w Załężu ponad 147 m2.

Osoby zainteresowane konkursem powinny złożyć swoje oferty do 26 maja 2023 r. W zgłoszeniu należy podać informacje na temat rodzaju i zakresu planowanej działalności, wraz z wstępnym harmonogramem działań, opisem korzyści, jakie odniosą mieszkańcy miasta lub dzielnicy związanych z działalnością w lokalu oraz koncepcją zagospodarowania lokalu i planowanych prac remontowo-adaptacyjnych. Oferenci muszą również przedstawić swoje dorobek artystyczno-twórczy i kwalifikacje zawodowe. Wadium w wysokości 500 zł na każdy lokal, którego dotyczy oferta konkursowa, również musi być wpłacone.

W ramach konkursu “Lokal na kulturę” proponowane w Katowicach lokale mają konkurencyjne stawki czynszu. Za metr kwadratowy przy ul. Krzywej 9 należy zapłacić 11,81 zł, przy ul. Warszawskiej 9,02 zł, a przy ul. Ondraszka 4,26 zł. Wszystkie lokale znajdują się na parterach kamienic, a najemcy mają zapewnione stałe stawki czynszu przez pierwsze pięć lat od podpisania umowy.

W poprzednich 16 edycjach konkursu wystawiono do oferty 89 wolnych lokali użytkowych, z których zawarto umowy najmu na 45. Obecnie ponad 20 takich lokali jest jeszcze dostępnych. W dniu 5 maja otwarty zostanie kolejny lokal z poprzedniej edycji, “Śląskie Lumpiary”, znajdujący się przy ul. Kochanowskiego 11.

Właścicielki “Śląskich Lumpiar” podkreślają, że program “Lokal na kulturę” dał im możliwość wynajęcia lokalu w dogodnej lokalizacji po preferencyjnych stawkach. Ich lokal to nie tylko sklep vintage, ale również przestrzeń warsztatowa, wystawowa i miejsce spotkań.

Program “Lokal na kulturę” jest organizowany przez miasto Katowice od 2013 roku i ma na celu wspomaganie podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą. Każdy zainteresowany może zgłosić swoją inicjatywę, a miasto udostępni wybrane lokale w atrakcyjnych cenach za metr kwadratowy. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://lokalnakulture.pl/.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024