Silesion.PL

serwis informacyjny

W Katowicach trwa doświetlanie przejść dla pieszych

Tylko do końca maja tego roku zostało doświetlonych nowoczesnymi lampami 31

Trwa akcja doświetlania przejść dla pieszych w Katowicach, gdzie już do końca maja tego roku doświetlono 31 przejść nowoczesnymi lampami, a kolejne 33 zostaną doświetlone w drugiej połowie roku. Jest to kontynuacja działań mających na celu kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego. W latach 2016-2018 przeprowadzono największą kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego, zastępując stare oprawy świetlne przystosowane do energochłonnego oświetlenia sodowego. Zainstalowano 1594 nowe oprawy świetlne z nowoczesnym oświetleniem typu LED, a także systematycznie montowano oświetlenie doświetlające na przejściach dla pieszych oraz nowe lampy uliczne z oprawami LED. Do końca bieżącego roku Miejski Zarząd Usług i Infrastruktury Miejskiej (MZUiM) planuje doświetlić łącznie 120 przejść.

– W swoich działaniach mamy przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego od kilku lat zmieniamy organizację ruchu, czy też doświetlamy przejścia dla pieszych. Zdecydowałem jednak, że do tej kwestii trzeba podejść kompleksowo. Ruszamy z akcją społeczną #DoZobaczenia. Oczywiście będziemy kontynuować inwestycje. W tym roku będzie to łącznie doświetlenie 64 przejść dla pieszych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Po drugie najmłodsi katowiczanie zostaną wyposażeni w odblaski. Prowadzone będą także działania edukacyjne, nakierowane na propagowanie właściwych postaw wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego – dodaje prezydent.

Władze miasta kontynuują prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza najbardziej narażonych, czyli pieszych. Dlatego trwają prace związane z doświetlaniem kolejnych przejść, aby zapewnić większą widoczność pieszych dla kierowców. Nowe oświetlenie pojawiło się przy 31 “zebrach”, w tym pięć zadań zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kolejne 33 przejścia zostaną zmodernizowane w drugiej połowie roku. Koszty związane z doświetlaniem przejść w tym roku wyniosą około 1,3 mln złotych. Akcja społeczna o nazwie #DoZobaczenia ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na drodze.

Nowe oświetlenie pojawiło się przy kolejnych 31 „zebrach” – w tym pięć zadań zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego:  przy ul. Ossowskiego Witosa, ul. Ossowskiego Rataja, ul. Ossowskiego 24, ul. Ossowskiego 44, ul. Witosa Obroki. Kolejne 33 przejścia przejdą modernizację w drugiej części roku. Koszty związane z doświetleniem przejść w tym roku wyniosą ok. 1,3 mln złotych.

– Montaż oświetlenia poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co wpływa nie tylko na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też przyczynia się do zmniejszenia się ilości aktów wandalizmu. Lampy LED pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie energii, co przełoży się bezpośrednio na oszczędności, pomagają także walczyć ze zjawiskiem tzw. „zanieczyszczenia świetlnego”, polegającego na nadmiernej, niepotrzebnej, emisji światła, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa na rytm życiowy zwierząt i zdrowie ludzi – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora MZUiM.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, tak jak piesi, rowerzyści i kierowcy hulajnóg elektrycznych, są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w przypadku złej widoczności, szczególnie gdy nie posiadają elementów odblaskowych. Bez odblasków, kierowca dostrzega pieszego z dużym opóźnieniem w światłach mijania, z odległości tylko 20-30 metrów po zmroku. Jednak jeśli pieszy jest wyposażony w odblask odbijający światło samochodu, kierowca dostrzeże go z odległości 130-150 metrów, czyli około 5 razy wcześniej. Zgodnie z przepisami prawa, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych, które są widoczne dla innych uczestników ruchu. Odblaski powinny być również noszone przez pieszych, którzy prowadzą rowery, hulajnogi, motocykle lub wózki. W katowickich żłobkach i przedszkolach każde dziecko, wychodząc z nauczycielami, zawsze zakłada kamizelkę odblaskową. Dzieci są uczone od najmłodszych lat, że odblaski są ważnym elementem ich bezpieczeństwa. W celu propagowania dobrych wzorców, każde dziecko w miejskich placówkach otrzyma szelki lub kamizelkę odblaskową, aby zapewnić ich bezpieczeństwo także poza przedszkolem. Na ten cel przeznaczono około 500 tys. zł.

– Montaż dodatkowego oświetlenia posiada znaczenie nie tylko dla zapewnienia widoczności pieszych znajdujących się na przejściach, ale także widoczności pieszych w tzw. strefach oczekiwania przed przejściami. Jest to bardzo istotne ze względu na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto, zastosowane oświetlenia LED umożliwia wyróżnianie oświetleniem rejonów przejść od pozostałych odcinków dróg, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

W ramach akcji będą rozprowadzane szelki, kamizelki, opaski na rękę, odblaski rowerowe i magnesiki. Materiały te trafią do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, aby każde dziecko otrzymało element odblaskowy.

Akcja #DoZobaczenia, planowana na jesień tego roku, nie tylko będzie obejmować rozdawanie materiałów odblaskowych, ale również skupi się na edukacji. Powstanie specjalna strona internetowa, zostanie stworzony spot promocyjny oraz przeprowadzone wiele innych inicjatyw mających na celu propagowanie bezpiecznego zachowania na drogach.

Miasto Katowice podejmuje również inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Jednym z nich jest wykonanie oznakowania grubowarstwowego masą chemoutwardzalną. Przetarg na to zadanie, o wartości ponad 200 tys. zł, obejmuje wymalowanie około 150 przejść dla pieszych lub przejazdów rowerowych. Pierwsze 50 przejść zostało wybrane do pomalowania spośród zgłoszeń mieszkańców dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Kolejne działania będą skupiać się na poprawie bezpieczeństwa dzieci, które po wakacjach wrócą do szkół i przedszkoli. Czerwone oznakowanie przejść pojawi się przy szkołach i na nowych asfaltach po remontach, aby zapewnić najwyższą trwałość.

Oznakowanie grubowarstwowe jest wykonywane przy użyciu mas chemoutwardzalnych, które nakładane są mechanicznie za pomocą malowarek na zimno. Grubość warstwy wynosi od 0,9 mm do 5 mm. Oznakowanie takie stosuje się na drogach o nawierzchniach bitumicznych lub betonowych. Dzięki swojej trwałości jest idealne do oznakowania przejść dla pieszych, linii zatrzymań, linii segregacyjnych oraz innych miejsc o dużej intensywności ruchu pojazdów. Przykładem zastosowania tego rodzaju oznakowania w Katowicach są przecznice w okolicy Stargańca, gdzie zostały wymalowane zebrze z funkcją akustyczną.

Działania podejmowane przez miasto Katowice mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza najbardziej narażonych, czyli pieszych. Doświetlanie przejść dla pieszych nowoczesnymi lampami oraz dystrybucja elementów odblaskowych to ważne kroki w tym kierunku. Dodatkowo, oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną przyczynia się do zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa na drogach. Dzięki takim działaniom miasto Katowice staje się coraz bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników dróg.


Wykaz przejść dla pieszych wykonanych w pierwszej połowie 2023 roku

 Lp.Nazwa zadania
1Doświetlenie przejść dla pieszych – skrzyżowanie ulicy Gen. Jankego i ulicy Lechickiej – 2 przejścia do doświetlenia
2Doświetlenie przejść dla pieszych – ulica Szewska na wysokości Stomatologii Marmol – 2 przejścia do doświetlenia
3Doświetlenie przejść dla pieszych – skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej i Wojska Polskiego – 2 przejścia do doświetlenia
4Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Plac Miarki
5Doświetlenie przejść dla pieszych u zbiegu ul. Rolnej i Orkana
6Doświetlenie 2 przejść dla pieszych przy osiedlu Mała Skandynawia w ciągu ul. Armii Krajowej
7Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach
8Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Boya Żeleńskiego 85B w Katowicach
9Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Boya Żeleńskiego 74 w Katowicach
10Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Sikorskiego w Katowicach
11Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej na wysokości biurowca DL Center Point II w Katowicach
12Wykonanie zasilania oświetlenia drogowego – przejścia dla pieszych przy ul. Siwka w Katowicach
13Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. Witosa w rejonie ronda na wys. ul. Dulęby i ul. Kossutha w Katowicach
14Doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Damrota – Powstańców w Katowicach
15Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Przedwiośnie 1
16Doświetlenie przejścia dla pieszych przy zbiegu ul. Graniczna – Pułaskiego
17Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kantorówny
18Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Szewczenki 1
19Doświetlenie ciągu dla pieszych przy ul. Głogowej 15 – 43
20Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Al. Roździeńskiego w rejonie ul. Uniwersyteckiej
21Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolnego
22Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolskiego
23Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Boya Żeleńskiego 110
24Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Piastów 9
25Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Al. Roździeńskiego w rejonie NOSPR

Wykaz przejść planowanych do doświetlenia w 2023r

Lp.Lokalizacja przejścia dla pieszych
1Uniwersytecka przy PiastowskiejSkargi w rejonie Słowackiego
2Dudy Gracza przy Lidlu
3Damrota przy CmentarzuPaderewskiego w rejonie Szkoły
4Brynowska w rejonie posesji 68
5Krucza w rejonie MałejKijowska w rejonie Płochy
6Gliwicka w rejonie Ondraszka
7Witosa w rejonie zjazdu z A4
8Mieszka I w rejonie KościołaPiastów w rejonie posesji 11
9Złota w rejonie wejścia do ParkuAgnieszki w rejonie targowiska
10Krzyżowa w rejonie Szkoły
11Słoneczna w rejonie Iłłakowiczówny
12Katowicka w rejonie BończykaMarkiefki w rejonie Ryszarda
13Obrońców Westerplatte w rejonie Katowickich Wodociągów
14Oswobodzenia w rejonie Leśnego PotokuZamkowa w rejonie Przedszkola
15Kosmiczna w rejonie Górniczego StanuKolista w rejonie MysłowickiejPrzyjazna w rejonie Działkowej
16Kołodzieja w rejonie LeśnikówBielska w rejonie NiemczykaGoetla w rejonie Szkoły
17Radockiego w rejonie Kostki NapierskiegoArmii Krajowej w rejonie Wojska Polskiego
18Grota Roweckiego w rejonie OSP
19Boya Żeleńskiego w rejonie przystanku autobusowego „Kostuchna Kop. Murcki”Armii Krajowej w rejonie Migdałowców

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024