Silesion.PL

serwis informacyjny

Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Trzech Stawów związane z budową kanalizacji deszczowej

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Trzech Stawów fot. 2

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Trzech Stawów

W rejonie skrzyżowania ulic Trzech Stawów, Gospodarczej i Porcelanowej w Katowicach obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są w ramach realizacji inwestycji „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej – etap II”. Od poniedziałku 11 września wykonawca przystępuje do kolejnych prac, dlatego w rejonie ronda zawężona będzie ulica Trzech Stawów. Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Obecnie prace skupiają się na wlocie do ronda od ul. Trzech Stawów. Od poniedziałku wykonawca będzie układał nową kanalizację deszczową. Roboty rozpocznie od montażu studni kanalizacyjnych na terenach zielonych, a następnie przejdzie do układaniu rur pod jezdnią. W związku z tym w nadchodzących dniach jezdnia będzie zawężona.

By prace jak najmniej wpływały na płynność przejazdu, podczas realizacji robót ruch będzie nadzorowany przez uprawnionych do tego pracowników. W trakcie realizacji prac obowiązuje w tym rejonie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a przejazd dla rowerów okresowo będzie odbywał się przejściem dla pieszych. Do momentu odtworzenia nawierzchni na jezdni będą występować uskokowe nierówności .

W kolejnej fazie realizacji prace przeniosą się na odcinek ul. Porcelanowej w kierunku Fabryki Porcelany. O związanych z tym zmianach będziemy na bieżąco informować.

Przypominamy, że w związku z inwestycją przebieg trasy rowerowej numer 5 został zmodyfikowany. Na odcinku biegnącym od ronda w pobliżu cmentarza przy ul. Gospodarczej do ul. Szopienickiej jest prowadzona alternatywną trasą i nie prowadzi ona już przez las. Rowerzyści jadący z kierunku Doliny 5 Stawów po dotarciu do ul. Szopienickiej będą mogli pojechać na północ w stronę Nikiszowca lub na południe, by dostać się do dzielnicy Giszowiec.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024