Silesion.PL

serwis informacyjny

Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Trzech Stawów, Gospodarczej i Porcelanowej w Katowicach

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Trzech Stawów fot. 2

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Trzech Stawów

Od 16 sierpnia w rejonie skrzyżowania ulic Trzech Stawów, Gospodarczej i Porcelanowej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone będą w ramach realizacji inwestycji „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej – etap II”. Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

W pierwszej fazie realizacji, która ma potrwać kilka tygodni, prace będą skupiać się na wlocie do ronda od ul. Trzech Stawów, na wysokości przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego. Poszczególne fragmenty jezdni będą rozkopywane (rozpoczynając od południowej krawędzi), a następnie utwardzane. Do momentu odtworzenia nawierzchni na jezdni będą występować uskokowe nierówności.

Dlatego na czas realizacji robót w tym miejscu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a także zawężenie jezdni. Ponadto przejazd dla rowerów zostanie zastąpiony przejściem dla pieszych. Rowerzyści z uwagi na lokalizację miejsca robót zmuszeni będą prowadzić rower przez przejście dla pieszych. W czasie prowadzenia robót ruch pojazdów będzie nadzorowany przez uprawnionych do tego pracowników.

W kolejnej fazie realizacji prace przeniosą się na odcinek ul. Porcelanowej. O związanych z tym zmianach dla uczestników ruchu będziemy na bieżąco informować.

Przypominamy, że w związku z inwestycją przebieg trasy rowerowej numer 5 został zmodyfikowany. Na odcinku biegnącym od ronda w pobliżu cmentarza przy ul. Gospodarczej do ul. Szopienickiej jest prowadzona alternatywną trasą i nie prowadzi ona już przez las. Rowerzyści jadący z kierunku Doliny 5 Stawów po dotarciu do ul. Szopienickiej będą mogli pojechać na północ w stronę Nikiszowca lub na południe, by dostać się do dzielnicy Giszowiec.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024