Silesion.PL

serwis informacyjny

Traf-Zakłady Wzajemne 14 legalnym bukmacherem z ofertą wyścigów konnych

30 listopada 2018r., Ministerstwo Finansów przyznało firmie Traf-Zakłady Wzajemne koncesję na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet.

Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z.o.o. jest spółką z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego. Zajmuje się organizacją i sprzedażą zakładów na wyścigi konne m.in. z Toru Służewiec. Głównym przedmiotem działalności spółki jest organizacja i sprzedaż zakładów na gonitwy organizowane przez Totalizator Sportowy na warszawskim Służewcu, a od lutego 2012 także z torów z Francji. W dalszej perspektywie planowane jest włącznie do oferty zakładów z kolejnych państw, a także umożliwienie grania na Służewiec w Europie i na świecie.

Koncesja dla Traf – Zakłady Wzajemne [KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268 – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018] jest już 7. zezwoleniem na prowadzenie działalności bukmacherskiej przez Internet wydane przez Ministerstwo Finansów w 2018 roku. i w sumie 14. internetowym bukmacherem w Polsce.  Spółka Traf – Zakłady Wzajemne wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. zajmuje się organizacją i sprzedażą zakładów wzajemnych na gonitwy konne organizowane m.in. na Torze Służewiec, Torze Partynice, Torze Hipodrom Sopot, a także na torach we Francji. Spółka Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Umowy Spółki. Na tę chwilę, Traf-Zakłady Wzajemne działają pod adresem traf-zw.pl

Dane podmiotu:

ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa
Tel. 22 518 21 27

Podmioty, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet:

1. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400) – zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;

2. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000182607, NIP: 782-22-80-615, REGON: 634526323) – zezwolenie z dnia 16 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;

3. Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) – zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;

4. TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027214, NIP: 524-03-02-341, REGON: 010333455) – zezwolenie z dnia 20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;

5. E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370248, NIP 5272639256, REGON 142666660) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;

6. forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217) dawniej Casino Games Sp. z o.o.- zezwolenie z dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016;

7. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000534588, NIP: 954-275-17-76, REGON: 360297047) – zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r. nr PS4.6831.9.2016.EQK;

8. Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) – zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017.

9. Cherry Online Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000678163, NIP: 1132942188, REGON: 367291480) – zezwolenie z dnia 28 czerwca 2018 r. nr PS4.6831.26.2017.

10. BEM Operations Limited z siędzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) – zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017.

11. BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000727637, NIP: 5252747132, REGON: 369967041) – zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018.

12. Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505)– zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017

13. Typiko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS:0000623608; NIP:54721618; REGON: 364718161) – zezwolenia z dnia 28 listopada 2018 r. nr PS4.6831.30.2017

14. Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268) – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018

 

Jak grać w Traf-Zakłady Wzajemne

1. Przyjmowanie poszczególnych zakładów jest uzależnione od liczby koni uczestniczących w danej gonitwie.
2. Spółka Traf określa gonitwy, na które są przyjmowane poszczególne rodzaje zakładów, a także kolejność gonitw, objętych zakładami.
3. Wyniki gonitwy oraz wysokość wygranych w poszczególnych rodzajach zakładów są podawane do powszechnej wiadomości uczestników na Torach przez radiowęzeł i za pośrednictwem terminali.
4. Wysokość wygranej podawana jest dla pojedynczego zakładu danego rodzaju.
5. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozliczana zakładów zostały zawarte w Regulaminie Totalizatora Wyścigów Konnych, zatwierdzonym przez Ministra Finansów, który jest dostępny w każdym punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych oraz na Torach Wyścigów Konnych na Służewcu, we Wrocławiu i w Sopocie. Regulamin możesz także znaleźć na stronie www.traf-zw.pl.
6. Przypominamy, że niniejsze opracowanie jest ulotką informacyjną o tym, jak grać. Wiążące zapisy dotyczące wszystkich aspektów gry zostały zawarte w Regulaminie Totalizatora Wyścigów Konnych.
7. Każdy uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.

OBJAŚNIENIE SYSTEMÓW BOX I ŚCIANA

System-BOX oznaczany na kuponie znakiem #.

Możesz go stosować do wszystkich zakładów jednogonitwowych – z wyjątkiem zakładu zwyczajnego. System # uwzględnia każdą możliwą kombinację zakładu spośród wytypowanych przez Ciebie koni. Szczegóły znajdziesz w tabeli zamieszczonej w opisie zakładu.

System-ŚCIANA oznaczany na kuponie znakiem .*

Do każdego zakładu możesz wytypować wszystkie konie biorące udział w gonitwie. W ten prosty sposób zwiększysz swoje szanse na wygraną.

Zwyczajny (ZWC)

Wystarczy, że trafnie wytypujesz zwycięskiego konia w gonitwie – i już wygrałeś!
Na pierwsze miejsce możesz typować wiele koni. Możesz nawet postawić na wszystkie – i wygrać. Koszt pojedynczego zakładu – 5 zł.
Pamiętaj! Gdy nie jesteś pewny zwycięzcy – zawsze możesz zastosować system ściana

Porządek (PDK)

Zakład porządek jest przyjmowany W gonitwach, w których uczestniczy Co najmniej 7 koni. Typujesz w nim konie, Które zajmą pierwsze i drugie miejsce W wyścigu – w dowolnej kolejności. Możesz typować wiele koni.
Pamiętaj! Gdy w gonitwie Nie masz swoich faworytów – zawsze możesz zastosować system box- tabela.
Koszt pojedynczego zakładu – 3 zł. Obok – tabela porządek w box-ie.

Trójka (TRJ)

Zakład trójka jest przyjmowany W gonitwach, w których uczestniczą Co najmniej 4 konie. Polega on Na wytypowaniu koni, Które zajmą w gonitwie Pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Na pierwsze, drugie i trzecie miejsce Możesz typować wiele koni.
Pamiętaj! Gdy w gonitwie Nie masz swoich faworytów – zawsze możesz zastosować system box – tabela.
Koszt pojedynczego zakładu – 3 zł. Obok – tabela trójka w box-ie.

Czwórka (CZW)

Zakład czwórka jest przyjmowany W gonitwach, w których uczestniczy Co najmniej 8 koni. W czwórce wygrywasz, Gdy wytypujesz konie, Które w gonitwie zajmą Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Na zwycięzców możesz typować wiele koni.
Pamiętaj! Gdy nie jesteś pewny Triumfatorów czwórki – zawsze możesz zastosować system box – tabela.
Koszt pojedynczego zakładu – 2 zł. Obok – tabela czwórka w box-ie

 

Dubla (DBL)

Dubla polega na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze miejsca w dwóch
gonitwach (DBL/ZWC), stanowiących grupę rozrachunkową.
Dubla może też polegać na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze i drugie (DBL/DWJ) albo
pierwsze, drugie i trzecie (DBL/TRJ) miejsca w dwóch gonitwach stanowiących grupę rozrachunkową.
KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 3 zł.

Tripla (TPL)

Tripla polega na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze miejsca w trzech
gonitwach (TPL/ZWC), stanowiących grupę rozrachunkową:

Gonitwa I- jeden koń,
Gonitwa II- jeden koń,
Gonitwa III- jeden koń.

KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 3 zł.

Tripla pozwala na typowanie większej liczby koni w gonitwie
– istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo trafienia wygranej,
a ty masz większą szansę na tę wygraną.

Tripla może też polegać na wytypowaniu koni, w trzech gonitwach stanowiących grupę rozrachunkową,
które zajmą pierwsze i drugie miejsce (TPL/DWJ) (koszt pojedynczego zakładu 2 zł) albo pierwsze, drugie
i trzecie miejsca (TPL/TRJ) (koszt pojedynczego zakładu 3 zł).

 

Kwinta (KWN) / Septyma (SPT)

Kwinta/Septyma polegają na wytypowaniu koni, które zajmą pierwsze miejsca
w pięciu (KWN/ZWC) lub siedmiu gonitwach (SPT/ZWC),
stanowiących grupę rozrachunkową:

KWINTA
Gonitwa I- jeden koń,
Gonitwa II- jeden koń,
Gonitwa III- jeden koń,
Gonitwa IV – jeden koń,
Gonitwa V – jeden koń.
KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 2 zł

SEPTYMA
Gonitwa I- jeden koń,
Gonitwa II- jeden koń,
Gonitwa III- jeden koń,
Gonitwa IV – jeden koń,
Gonitwa V – jeden koń
Gonitwa VI – jeden koń
Gonitwa VII– jeden koń.
KOSZT POJEDYNCZEGO ZAKŁADU – 1 zł.

Kwinta/Septyma pozwalają na typowanie większej liczby koni w gonitwie
– istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo trafienia wygranej,
a ty masz większą szansę na tę wygraną.

Kwinta/Septyma mogą też polegać na wytypowaniu koni które zajmą pierwsze i drugie (KWN/DWJ) (SPT/DWJ)
albo pierwsze, drugie i trzecie (KWN/TRJ) (SPT/TRJ) miejsca w pięciu/siedmiu gonitwach stanowiących grupę rozrachunkową.

Traf poinformuje grających o rodzaju przyjmowanego zakładu zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024