Silesion.PL

serwis informacyjny

Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony 20 czerwca ma w tym roku znaczenie szczególne.

Jesteśmy tacy jak Ty. Spot ADRA na Światowy Dzień Uchodźcy 2023

Działacze Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców (CIC) w Katowicach wskazują jak bardzo sytuacja, oczekiwania i potrzeby tej grupy uległy zmianie. Pojawiają się nowe wyzwania i problemy. Pomoc jest i nadal będzie niezbędna, choć zakres stopniowo przechyla się w kierunku pełnej adaptacji i integracji ze społeczeństwem polskim.

W 2022 r. na całym świecie 108,4 mln osób zostało przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka. Oznacza to wzrost o 19 milionów w porównaniu z końcem 2021 roku. Według statystyk UNHCR dotyczących przymusowych przesiedleń jest to największy wzrost w historii. Oznacza to, że 1 na 74 mieszkańców Ziemi został zmuszony do ucieczki!
Wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu od drugiej wojny światowej. Wraz z końcem 2022 r. swoje domy opuściło łącznie 11,6 mln Ukraińców. Około 5,7 mln z nich uciekło poza granice swojego kraju.

Co przyniósł ostatni czas uchodźcom z Ukrainy w Katowicach? Jak pomaga im Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w naszym mieście?

Centrum w Katowicach działa do połowy grudnia 2022 roku. Skupia wokół siebie blisko 2000 uchodźców i jest jednym z największych tego typu ośrodków w rejonie. Każda osoba otrzymuje wsparcie dobrane do indywidualnych potrzeb. Nasz ośrodek cieszy się ogromnym zaufaniem beneficjentów. Potrzebujący mogą zgłaszać się do nas z dowolnymi problemami. Udzielana jest pomoc rzeczowa, organizacyjna czy prawna – mówi pracownik CIC.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się obecnie nauka j. polskiego. Kursy prowadzone w ramach Speaking Club pozwalają na zdobycie certyfikatów. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w
Katowicach regularnie prowadzone są konsultacje związane z poszukiwaniem pracy. Uczymy jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, napisać CV, poruszać się po rynku pracy. Organizujemy też konsultacje z doradcami zawodowymi.

Uchodźcy z Ukrainy coraz bardziej oswajają się z Katowicami

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez CIC spotkania tematyczne i integracyjne. Uchodźcy mają tam też możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, czasem zwyczajnej rozmowy w ojczystym języku. Jednocześnie integrują się powoli ze społecznością i codziennością w nowym miejscu. W ramach popularyzacji kultury, historii i tradycji polskiej, w CIC regularnie odbywają się pokazy polskich filmów.


Proces oswajania się z sytuacją, nowym miejscem przebiega powoli ale coraz częściej obserwujemy optymizm i uśmiech na twarzach naszych beneficjentów. Stworzyliśmy też miejsce spotkań dla seniorów, bo jest to grupa uchodźców, która ma największe trudności adaptacyjne. Prowadzimy też warsztaty, gimnastykę i zajęcia dla dzieci– kontynuuje pracownik CIC.

Bardzo istotna w odzyskiwaniu i stabilizowaniu życia uchodźców jest pomoc psychologiczna. Osoby, które doświadczyły traumy wojennej trudno adaptują się do nowych warunków. Obciążenia psychiczne powodują, że stają się wycofani i bezsilni. CIC w Katowicach zapewnia porady i konsultacje indywidualne i grupowe w tym zakresie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się treningi psychologiczne: Jak nauczyć się rozumieć siebie i innych ludzi? oraz Życie na później, czyli syndrom opóźnionego życia – opowiada pracownik CIC.


Uchodźcy stają się mieszkańcami naszego kraju

Znaczna część uchodźców przebywa już w Polsce rok lub dłużej i zainteresowana jest pobytem długoterminowym. Znaleźli już lub planują podjęcie stałej, legalnej pracy i pozostanie w naszym kraju. Dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych. Początkowo przeważało przekonanie, że „wojna niedługo się skończy, za chwilę wrócę do domu”. Ta sytuacja stopniowo się zmieniała. Uchodźcy nawiązują relacje między sobą oraz z polskimi sąsiadami, stają się częścią społeczności, znajdują pracę, mieszkanie, przyjaciół. Często pochodzą z rejonów zdewastowanych przez wojnę i zwyczajnie nie mają dokąd wracać.

Światowy Dzień Uchodźcy to dzień wyjątkowy. Uchodźcy nie wybrali sobie tego losu, to on zdecydował za nich. Uchodźcy mierzą się na co dzień z poczuciem braku bezpieczeństwa, stabilizacji i często wykluczenia.

Fundacja ADRA stara się wspierać społeczności w tej szczególnej sytuacji już od pierwszych dni wojny. Organizuje pomoc dla dzieci i młodzieży.Dla nich bowiemtrauma wojenna, trudna sytuacja finansowa, mieszkaniowa, nieznajomość języka, brak bliskich znajomych, przyjaciół oraz blokady rozwojowe skutkują problemami psychologicznymi czy wykluczeniem z grona rówieśników. W wyjątkowej sytuacji pozostają także osoby starsze. Brak wiary w opanowanie języka, trudności ze zrozumieniem nowych realiów, usług, świata online powodują u nich strach, skrępowanie i wycofanie z aktywności. 
Fundacja udziela też bezpłatnego wsparcia psychologicznego wszystkim potrzebującym na anonimowej platformie online GiveAndGetHelp.com. Serwis działa w języku polskim i ukraińskim.

Fundacja ADRA Polska, przy wsparciu organizacji CARE®, prowadzi Centra Integracyjne dla Cudzoziemców zlokalizowane w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

——

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku polska, dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Należy do międzynarodowej sieci ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Skupia się na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author