Silesion.PL

serwis informacyjny

Spacer krajobrazowy po poszerzonym szlaku w rezerwacie Segiet w ramach akcji #ChronimyRezerwaty

Rezerwat Segiet tablica

Rezerwat Segiet tablica

Szlak turystyczny pozwalający na ruch w rezerwacie przyrody Segiet został poszerzony. Od tej pory po udostępnionych ścieżkach jeździć będą mogli też rowerzyści. Decyzję w tej sprawie podjęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Pierwszy oficjalny spacer krajobrazowy po nowej trasie szlaku odbędzie się w najbliższą niedzielę – 14 maja. Spacer jest częścią akcji edukacyjno-informacyjnej #ChronimyRezerwaty.

Poszerzony szlak pieszo-rowerowy w Segiecie

Rezerwat Segiet na początku roku został 3-krotnie poszerzony. Z uwagi na tak znaczne powiększenie się jego obszaru nastąpiła potrzeba aktualizacji również zakresu udostępnienia rezerwatu dla turystów. W trakcie prac nad wyznaczeniem trasy poszerzonej ścieżki przeprowadzono weryfikację istniejących tras przejścia, analizę potrzeb społecznych oraz możliwości udostępnienia pod kątem zapewnienia ochrony przyrody.

Udostępnienie rezerwatu przyrody do ruchu turystycznego to kompromis pomiędzy skuteczną ochroną przyrody a potrzebami turystyki. W rezerwacie poruszać można się tylko po wyznaczonych szlakach i w Segiecie do tej pory był to wyłącznie szlak Powstańców Śląskich. Z uwagi na niedawne powiększenie rezerwatu, zgodne ze społecznym celem jego powołania, naturalną konsekwencją było wydłużenie trasy udostępnionej do ruchu turystycznegomówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Nowe zarządzenie dopuszcza ruch pieszo-rowerowy po niebieskim szlaku turystycznym – Szlaku Powstańców Śląskich – oraz trasą odchodzącą od szlaku w kierunku północnej granicy obiektu. Udostępniona do ruchu turystycznego została także droga leśna zwana zwyczajowo „Banką”.

14 maja – spacer krajobrazowy po rezerwacie w ramach akcji #ChronimyRezerwaty

W rezerwatach przyrody pierwszeństwo ma zawsze przyroda, a obecność ludzi może negatywnie wpłynąć na naturalne procesy przyrodnicze zachodzące w chronionym ekosystemie. Z tego powodu ruch turystyczny w tych obiektach możliwy jest tylko po wyznaczonych szlakach. Spośród 65 rezerwatów w województwie śląskim tylko w niecałej połowie wyznaczone zostały szlaki turystyczne. Jest to m.in. rezerwat Segiet.

Mapa rezerwatu przyrody Segiet z zaznaczonym przebiegiem szlaków ruchu pieszego i rowerowego – projekt Fundacja Srebrne Buki

O tej zasadzie oraz o pozostałych zakazach obowiązujących na terenie rezerwatu przyrody można się dowiedzieć dzięki akcji #ChronimyRezerwaty realizowanej przez RDOŚ Katowice. W jej ramach przyrodnicy zorganizują 10 spotkań w najbardziej uczęszczanych rezerwatach województwa śląskiego. Jednym z przystanków kampanii jest rezerwat Segiet, w którym akcja informacyjna zostanie przeprowadzona w niedzielę 14 maja. W ramach spotkania zorganizowany zostanie również spacer krajobrazowy po nowo wytyczonym szlaku. Oprowadzać będą pracownicy katowickiego RDOŚ oraz Wojciech Sutor – Prezes Fundacji Srebrne Buki. Początek spaceru zaplanowany został na godz. 12:00 przy wejściu do rezerwatu na parkingu ul. Blachówki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024