Silesion.PL

serwis informacyjny

S-LOCK gwarancją najwyższych standardów zabezpieczeń transportowych.

Każdego roku w UE notuje się straty w łańcuchu dostaw wynikające z kradzieży, zaginięcia lub utraty towarów, sięgające setek milionów euro. Wartościowe transporty, takie jak leki, elektronika czy banderole akcyzowe, są zabezpieczane zgodnie ze standardem TAPA TSR1. Seris Konsalnet to jedna z dwóch firm w Polsce oferujących najnowsze rozwiązanie zgodne z tym standardem.

Przestępczość przeciwko ładunkom w regionie EMEA osiągnęła rekordowe poziomy, wpływając na łańcuchy dostaw w 90 krajach. Od stycznia 2022 r. do sierpnia 2023 r. organizacja TAPA odnotowała kradzieże ładunków o wartości ponad 332 mln euro, co przekłada się na dzienne straty wynoszące ponad 568 tys. euro. Warto podkreślić, że w tym czasie odnotowano aż 25 tys. kradzieży ładunków, ale zaledwie w 17 proc. przypadków możliwe było dokładne oszacowanie strat finansowych. W Polsce zgłoszono 222 incydenty kradzieży ładunków, z których dla 130 (58,5 proc.) dostępne były dane o stratach finansowych, wynoszących łącznie 5 mln euro.

Największym problemem w transporcie kołowym, według danych TAPA, jest brak bezpiecznych miejsc do parkowania, co sprzyja kradzieżom ładunków – mówi Paweł Turniak, Dyrektor ds. systemów GPS w Seris Konsalnet. – W Unii Europejskiej brakuje ok. 100 tys. miejsc do parkowania. Kradzież z naczepy z plandeką lub źle zabezpieczonej typu furgon to nic trudnego, a dzięki rynkowi elektronicznemu towar jest bardzo łatwy do sprzedaży.

Firmy spedycyjne i logistyczne stosują różnorodne zabezpieczenia mechaniczne na naczepy, takie jak kłódki czy łańcuchy. Przy ładunkach o wysokiej wartości, jak leki, elektronika czy produkty akcyzowe są to zabezpieczenia niewystarczające i zazwyczaj niespełniające norm bezpieczeństwa.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć straty, organizacja TAPA (Transported Asset Protection Association) współpracując z globalnymi producentami wyrobów wysokiej wartości, dostawcami usług logistycznych, a także lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego ładunków przemieszczanych w łańcuchu dostaw. Standard TAPA TSR zawiera minimalne wymagania, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo logistyczne realizując transport drogowy wyrobów wysokiej wartości oraz wyrobów narażonych na zwiększone ryzyko kradzieży. Standard umożliwia przeprowadzenie niezależnej oceny jednostki certyfikującej akredytowanej przez TAPA, w stosunku do wymagań określonych dla jednego z trzech poziomów bezpieczeństwa – 1, 2, 3, gdzie poziom 1 odpowiada najwyższym standardom zabezpieczeń.

S-LOCK ustanawia nowe standardy

Najwyższy możliwy poziom zabezpieczeń – TSR 1 – spełnia rozwiązanie S-LOCK. Jest to mechaniczno-elektroniczne zabezpieczenie, które gwarantuje bezpieczeństwo towarów o wysokiej wartości i minimalizuje ryzyko strat.

Zabezpieczenie to składa się z fizycznego zamka z siłownikami, który jest instalowany w drzwiach naczepy, a który może być otwierany zdalnie przez spedytora z poziomu aplikacji lub – w przypadku braku zasięgu – przez kierowcę przy wykorzystaniu jednorazowych kodów i łączności Bluetooth.

Zabezpieczenie ładunku to nie tylko zamek – system składa się także z wewnętrznych czujników otwarcia, wzmocnienia drzwi płytami stalowymi oraz stalowych rygli blokujących drzwi w czterech punktach. Burty i dach naczepy zostają wyposażone w obwód indukcyjny, który wykryje próbę włamania z pominięciem drzwi.

Rozwiązanie S-LOCK współpracuje z systemem monitorującym Seris Smart GPS, co pozwala na ciągły monitoring położenia pojazdu, dwustronną rejestrowaną komunikację z kierowcą oraz rejestrowanie stanu otwarcia i zamknięcia drzwi naczepy oraz natychmiastową reakcję w sytuacjach alarmowych.

Podobne rozwiązania oferowane w innych krajach są znacznie mniej zawansowane i dużo droższe – mówi Paweł Turniak. – Rozwiązanie S-LOCK jest skuteczniejsze, spełnia normy TAPA TSR 1, a koszt to zaledwie kilkanaście tys. zł dla jednej naczepy co stanowi ułamek ceny innych rozwiązań oferowanych na ternie UE.

O firmie Seris Konsalnet

Największa firma branży bezpieczeństwa i ochrony w Polsce oraz część międzynarodowej Grupy Seris – jednego z globalnych leaderów w branży Security. Firma działa od blisko 30 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie rynku Security: ochronie fizycznej, monitoringu obiektów stacjonarnych oraz monitoringu GPS pojazdów, a także projektowaniu i realizacji technicznych systemów zabezpieczeń. Zapewnia ochronę fizyczną ponad 3600 obiektów, a usługę monitoringu świadczy dla 66 000 obiektów stacjonarnych i 13 000 pojazdów. Wśród klientów Grupy Seris Konsalnet można znaleźć największe sieci handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty strategiczne, firmy przemysłowe oraz jednostki wojskowe. Firma posiada zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce dział projektowy. W skład Grupy wchodzi również spółka Seris Konsalnet Cleaning, oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości dla firm.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023