Silesion.PL

serwis informacyjny

Rusza XXI edycja katowickiego programu „Mieszkanie za remont”

Program „Mieszkanie za remont

Program „Mieszkanie za remont

Startuje kolejna, XXI edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta Katowice na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W poprzednich dwudziestu edycjach programu 560 lokali znalazło swoich najemców. W tej edycji dostępnych jest 35 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. To program dla osób, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 560 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była kilkukrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w XXI edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim

 • w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, ul. Słowackiego, ul. Staromiejska, ul. Batorego, ul. Mielęckiego, ul. Kościuszki),
 • Zawodziu (ul. 1 Maja),
 • Szopienicach-Burowcu (ul. Zamenhofa)
 • czy Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Piotrowicka, ul. Kołobrzeska, ul. Słupska).

– W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 35 mieszkań – od mającej niespełna 17 m2 kawalerki, do mieszkania o powierzchni ponad 72 m2. W każdym z oferowanych lokali jest inny zakres prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,11 zł do 7,41 zł w zależności od takich zmiennych jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont, należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze – to kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 zł do 6353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 zł do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

– Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i  samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów – podkreśla naczelnik Buła.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 28.08.2023 r. do 8.09.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 11-22.09.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach wydziału budynków i dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem: https://www.katowice.eu/Lists/Wykaz-lokali-mieszkalnych-przeznaczonych-do-oddani/

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony, chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m²                                      8 pkt
 • od 8 m²  do 9,99 m²                       6 pkt
 • od 10 m²  do 12 m²                         4 pkt
 • powyżej 12 m²                                  2 pkt

  W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

  W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:
 • poniżej 16 m²                                    8 pkt
 • od 16 m²  do 19,99 m²                  6 pkt
 • od 20 m²  do 24 m²                         4 pkt
 • powyżej 24 m²                                  2 pkt

  Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

  b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

  W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

  c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

  d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

  e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

  f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

  g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:
 • do 1 roku:                                          2 pkt
 • powyżej 1 roku:                               5 pkt

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024