Silesion.PL

serwis informacyjny

Recykling odpowiedzią na zaśmiecanie planety

18 marca Swiatowy Dzien Recyklingu Recykling odpowiedzia na zasmiecanie planety 1

18 marca Swiatowy Dzien Recyklingu Recykling odpowiedzia na zasmiecanie planety 1

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, co przypomina nam o istotności tego tematu, gdyż każdego dnia zanieczyszczamy naszą planetę kolejnymi tonami odpadów. W jaki sposób możemy zmniejszyć ich ilość?

Jednym z rozwiązań jest recykling, czyli przekształcanie i odzyskiwanie odpadów w surowce wtórne, które mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów lub jako źródło energii. MPGK Katowice, odpowiedzialne za odbiór odpadów w mieście, prowadzi działania związane z odpowiednim ich podziałem i przygotowaniem. Recyklingowi można poddać większość odpadów, takich jak: szkło (butelki, słoiki, opakowania szklane), papier i tekturę (gazety, katalogi, ulotki, papierowe opakowania, pudełka), tworzywa sztuczne (plastikowe butelki, opakowania, reklamówki, pojemniczki np. na jogurty), metale (puszki, kapsle, złom) oraz odpady drewniane. Dodatkowo, bioodpady, takie jak gałęzie, trawa, liście, mogą zostać poddane recyklingowi poprzez ich przetwarzanie w instalacjach kompostujących.

Dbanie o środowisko naturalne to nasz obowiązek, a recykling jest jednym z narzędzi, które możemy wykorzystać, aby pomóc naszej planecie. Zachęcamy do podejmowania działań związanych z recyklingiem i dbania o naszą przyszłość.

Droga do recyklingu

Butelki, puszki, papier i opakowania to tylko niektóre z produktów, które po zużyciu trafiają do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach, przy ul. Milowickiej 7a. Odpady te są zbierane z domów, mieszkań, biur i sklepów, które mają podpisane umowy z zakładem. Następnie są one transportowane do zakładu, gdzie są sortowane i segregowane, aby oddzielić różne rodzaje materiałów, takie jak poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych, metale żelazne i nieżelazne, papier gazetowy i karton.

Po dokładnej segregacji odpady są poddawane różnym procesom przetwarzania, które zależą od rodzaju materiałów i przewidywanego zastosowania. Plastik może zostać przetworzony na włókno poliestrowe, a szkło na nowe opakowania. Przykładowe procesy przetwarzania obejmują rozdrabnianie, rozpuszczanie, topienie i formowanie.

Po przetworzeniu, odzyskane surowce wtórne mogą zostać użyte do produkcji nowych produktów, takich jak butelki z napojami, torby na zakupy, meble i wiele innych. Ponadto, odzyskane odpady mogą zostać wykorzystane jako źródło energii w procesach przemysłowych lub wytwarzania energii elektrycznej.

Dzięki recyklingowi możemy zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na wysypiska i zanieczyszczają naszą planetę. Zachęcamy do segregacji odpadów w domach, biurach i sklepach oraz do korzystania z usług zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, takich jak ten w Katowicach.

Recykling niejedno ma imię

Odzyskiwanie odpadów można rozpatrywać nie tylko pod kątem materiałów, ale również pod względem różnych rodzajów recyklingu. Najbardziej rozpowszechnionym z nich jest recykling surowcowy, który polega na ponownym wykorzystaniu zużytych materiałów w celu produkcji nowych produktów. Do materiałów, które podlegają temu procesowi, należą m.in. papier, szkło, metale oraz tworzywa sztuczne.

Kolejnym rodzajem jest recykling termiczny, który polega na spalaniu odpadów w celu wykorzystania ich jako źródła energii. W trakcie tego procesu wytwarza się para, która napędza turbinę, generując energię elektryczną. Recykling termiczny jest stosowany głównie w przypadku odpadów, które nie nadają się do recyklingu surowcowego, takich jak odpady medyczne lub niebezpieczne.

Następny rodzaj to kompostowanie. Ten proces polega na biologicznym rozkładzie odpadów organicznych w celu uzyskania naturalnego nawozu. Do specjalnej instalacji trafiają resztki jedzenia, liście, trawa oraz gałęzie, gdzie następuje proces biodegradacji, w którym bakterie i mikroorganizmy rozkładają odpady na składniki odżywcze. W wyniku tego procesu powstaje KOMPOVIT, który można wykorzystać jako naturalny nawóz do poprawy właściwości gleby, na przykład w uprawie roślin ozdobnych, trawnikach czy rekultywacji gleb.

Recykling odpadów może przyjmować różne formy i jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska. Dzięki właściwemu przetwarzaniu odpadów można oszczędzać surowce naturalne, zmniejszać ilość odpadów, które trafiają na składowiska oraz wytwarzać energię elektryczną i naturalne nawozy, które mają zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.

Elektroodpady coraz większym problemem

Coraz większym problemem staje się utylizacja urządzeń elektrycznych, gdyż nie każdy wie, że nie powinno się ich po prostu wyrzucać do kosza. Zawierają one wiele substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia, dlatego konieczne jest ostrożne obchodzenie się z nimi. Najlepiej oddać je do wyspecjalizowanych punktów, które zajmą się transportem do miejsca, gdzie bezpiecznie można się nimi zająć. Elektroodpady można dostarczyć do jednego z Punktów Zbierania Odpadów, zlokalizowanych przy ulicy Zaopustej 70, Obrokach 136, Milowickiej 7B, a także po zakończeniu modernizacji Bankowej 10. Kolejną opcją jest zamówienie elektrośmieciarki do odbioru dużych urządzeń, takich jak pralki czy lodówki. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 12 292 66 66 lub zgłosić sprzęt wielkogabarytowy na stronie elektrosmieciarka.pl, a pracownik w umówionym terminie podjedzie i odbierze elektroodpady.

Po dostarczeniu elektroodpadów, przeprowadza się ich ręczny demontaż – pracownicy oddzielają wszystkie ruchome elementy, takie jak półki, pojemniki, kable, żarówki, itp. Następnie usuwane są gazy i oleje. Kolejnym etapem jest rozdrobnienie sprzętu na coraz mniejsze elementy. Cały proces odbywa się w hermetycznie zamkniętej instalacji, aby niekorzystne składniki nie uwalniały się do atmosfery.

Hasło recykling powinno na stałe zagościć w naszym życiu. Dochodzimy do momentu, że produkujemy ciągle coraz większe ilości odpadów, które zajmują coraz więcej miejsca na naszej planecie, produkując przy tym wiele niekorzystnych substancji, które przenikają do gleby, wody czy powietrza. Musimy w większym stopniu zastanawiać się, czy to co wyrzucamy, nie może zostać w odzyskane, przetworzone i trafić z powrotem do obiegu. To obecnie nasza odpowiedzialność wobec planety i nas wszystkich – podsumowuje Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych w MPGK Katowice.

Recykling i proces odzyskiwania odpadów pozwalają na zminimalizowanie ilości odpadów, które trafiają na składowiska, a także powoduje zmniejszanie wykorzystania surowców pierwotnych. Jeżeli nie będziemy segregować odpadów i poddawać ich recyklingowi, a zamiast będziemy je składować, będzie to oznaczać wyższe ceny za odbiór śmieci dla wszystkich. Recykling wpływa nie tylko na obniżenie rachunków, ale także przyczynia się ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska – a to są wartości, obok których nie możemy przejść obojętnie.

Recykling odpadów może przyjmować różne formy i jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska. Dzięki właściwemu przetwarzaniu odpadów można oszczędzać surowce naturalne, zmniejszać ilość odpadów, które trafiają na składowiska oraz wytwarzać energię elektryczną i naturalne nawozy, które mają zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024