Silesion.PL

serwis informacyjny

Razem jesteśmy Super! Dostałeś powołanie z SuperBet?

Superbet outro spotu

Superbet outro spotu

Super Apka! Super Mecz! Super Streaming!

Postaw na drużynę Superbet! Dudek, Błachowicz, Peszko, Zasępa, Koprowiak, Szymański i… TY! Razem typujemy, dzielimy się kuponami, rozmawiamy o SUPER meczach i razem się przy sportowych SUPER wydarzeniach. Razem jesteśmy SUPER! Sprawdź aplikację SuperBet.

Specjalna oferta dla naszych czytelników:

Darmowy zakład w wysokości 34 PLN – zarejestruj konto w Superbecie , wpłacić pierwszy depozyt (minimalnie 50 zł), a otrzymasz dodatkowo od bukmachera 34 zł za darmo na zakłady bukmacherskie.

REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH SUPERBET

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „BONUS POWITALNY” zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.
 3. Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl, w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet, na zasadach określnych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień Regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) dostępnym na stronie internetowej www.superbet.pl oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin i Promocja nim objęta obowiązuje w okresie od dnia jej ogłoszenia do dnia 31.12.2021.

II. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik/cy Promocji, Gracz/e, Klient/nci).
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Promocja jest dostępna tylko dla Graczy, którzy mają aktywne konta zakładów online u Organizatora i podczas jego rejestracji wyrazili chęć otrzymania bonusów w serwisie www.superbet.pl, tj. odznaczyli odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji konta online na stronie internetowej Organizatora, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Promocji. Brak odznaczenia takiego pola wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji.
 6. Każdy Gracz, który chce skorzystać z Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i warunkami Promocji oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. W momencie akceptacji Bonusów Powitalnych Gracz oświadcza, że przeczytał oraz zrozumiał warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulamin zakładów online.

III. Zasady promocji:

 1. Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z następujących Promocji:
  • „Bonus od pierwszego depozytu”, w którym wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego wpłaconego depozytu na konto Gracza. Szczegółowe warunki opisane są w rozdziale IV. „Bonus od pierwszego depozytu”.
  • „Tydzień bez ryzyka”, w którym wysokość bonusu zależy o przegranej netto Gracza w pierwszym tygodniu aktywności. Szczegółowe warunki opisane są w rozdziale V. „Tydzień bez ryzyka”.
  • „Darmowy zakład w PPZ”, który przysługuje Graczom, którzy założyli swoje konto online w dowolnym Punkcie sieci Superbet na terenie Rzeczpospolitej Polski. Szczegółowe warunki opisane są w rozdziale VI. „Darmowy zakład z PPZ”.
 2. Aby otrzymać bonusy, Klient musi spełnić warunki poszczególnych Promocji, opisane szczegółowo w poniższych rozdziałach niniejszego Regulaminu.

IV. „Bonus od pierwszego depozytu”

 1. Bonus zostanie przyznany tylko za pierwszy depozyt klienta po akceptacji bonusu powitalnego.
 2. Klient ma 14 dni na wykonanie pierwszego depozytu od momentu akceptacji bonusu powitalnego. Jeśli pierwszy depozyt nie zostanie wykonany w tym czasie, klient nie otrzyma bonusu powitalnego.
 3. Wysokość bonusu to 100% wartości pierwszego depozytu.
 4. Maksymalna wysokość przyznanej kwoty bonusu to 50 PLN.
 5. Minimalna wartość przyznanej kwoty bonusu to 20 PLN. Jeśli kwota pierwszego depozytu jest niższa niż 20 PLN, bonus nie zostanie przyznany.
 6. Bonus aktywny jest od momentu pierwszej wpłaty, a nie od momentu rejestracji konta na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 7. Bonus może zostać wypłacony w momencie spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Każdy Gracz może skorzystać z bonusu tylko raz.
 9. Zasady wykorzystania bonusu „Bonus od pierwszego depozytu”
  1. Środki bonusowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakłady z oferty przedmeczowej oraz zakłady na żywo (tj. Live), które znajdują się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
  2. Środki bonusowe będą aktywne przez okres 7 dni. Jeżeli w tym okresie Gracz nie zrealizuje wymaganego obrotu to środki zgromadzone na saldzie bonusowym przepadną, dlatego też nie jest zalecane wykorzystanie środków z salda bonusowego na zakłady długoterminowe np. „Zwycięzca Ligi Mistrzów”.
  3. Aby wypłacić środki bonusowe Gracz musi dokonać obrotu za łączną stawkę odpowiadającą 1-krotności otrzymanej kwot bonusu.
  4. Na poczet obrotu zaliczają się tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okresie, gdy bonus jest aktywny, które spełniają następujące warunki:
   • Minimalny kurs dla zakładów multi, wynosi: 1.8, z minimalną ilością zdarzeń na kuponie: 2 oraz z minimalnym kursem dla każdego zdarzenia na kuponie w wysokości 1.3
   • Minimalny kurs dla zakładów systemowych wynosi: 1.5 dla najniższej kombinacji.
   • Nie zawierają zdarzeń z oferty Super Mecz.
  5. Jeśli Gracz zawrze kupon, który zostanie w pełni rozliczony po upływie czasu trwania Promocji Bonusu Powitalnego środki automatycznie zostaną anulowane z salda bonusowego.
  6. Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
  7. Jeżeli na saldzie depozytowym Gracza znajdują się niewykorzystane środki to one zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do zawarcia kuponu, a nie środki znajdujące się na saldzie bonusowym.
  8. Jeśli kupon został postawiony równocześnie za środki depozytowe i bonusowe to ewentualna wygrana zostanie przelana na konto depozytowe i bonusowe proporcjonalnie względem środków, których Klient użył podczas zawierania zakładu.
  9. W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.
  10. Jeżeli wysokość środków na saldzie bonusowym będzie mniejsza niż 2 złote, automatycznie zostaną one przelane na saldo depozytowe.
  11. Tylko jeden bonus może być aktywowany na saldzie bonusowym. Oznacza to, że każdy kolejny bonus trafi do kolejki bonusowej i będzie znajdował się w niej przez okres 7 dni.
  12. Gracz nie może wypłacić środków lub wygranych z salda depozytowego do momentu spełnienia warunków obrotu, którymi objęty jest Bonus od pierwszego depozytu.
  13. Zakłady biorą udział w Promocji w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza.
  14. Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków zanim spełni warunki obrotu bonusu, środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
  15. Jeżeli okres trwania bonus od pierwszego depozytu upłynął, środki oraz wygrane zostaną anulowane.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w zawarte przez Graczy zakłady, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki obrotu, a także w celu ewentualnego anulowania bonusu, którzy nadużywają lub naruszają warunki Regulaminu (np. zakłady przeciwstawne itd.) lub Regulaminu zakładów online.
  17. Gracz może anulować bonus kontaktując się z Działem Customer Support. W takim przypadku, środki z salda bonusowego i wygrane z tym związane zostaną anulowane.
  18. Superbet zastrzega sobie prawo do żądania od Gracza udostępnienia dokumentów identyfikujących niezbędnych do weryfikacji konta. W przypadku odmowy udostępnienia tych dokumentów, Superbet ma prawo anulować Bonus od pierwszego depozytu oraz związane z nim wygrane.
  19. Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z akcji promocyjnej Bonus od pierwszego depozytu tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji.

V. „Tydzień bez ryzyka”

 1. Bonus mogą otrzymać tylko Gracze, którzy skorzystali z promocji „Bonus od pierwszego depozytu” (szczegółowo opisany w rozdziale IV).
 2. Wysokość bonusu wynosi równowartość sumy stawek zakładów klienta pomniejszona o wygrane Klienta, podatek od gier i przyznane i wykorzystane bonusy w pierwszym tygodniu aktywności klienta (dalej: okres rozliczeniowy). Przykład:

  Suma stawek Klienta (obrót) = 1000 PLN
  Suma wygranych = 600 PLN
  Suma podatków od gier = 120 PLN
  Przyznane i wykorzystane bonusy = 30
  Kwota bonus „Tydzień bez ryzyka” = 1000 PLN – 600 PLN – 120 PLN – 30 PLN = 250 PLN
 3. Do obliczenia wysokości bonusu brane są tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okres rozliczeniowy.
 4. Przez „przyznane i wykorzystane bonusy” rozumiem się sumę wszystkich bonusów, którą klient otrzymał od Organizatora i zawarł za nią przynajmniej jeden zakład.
 5. Maksymalna kwota przyznanego bonusu to 500 PLN.
 6. Pierwszy tydzień aktywności (okres rozliczeniowy) oznacza okres 7 dni licząc od momentu wykonania pierwszego depozytu na kwotę minimum 20 PLN w serwisie www.superbet.pl lub poprzez aplikację mobilną Superbet przez Gracza. Przykład:
 7. Bonus zostanie przelany na konto Gracza do 72 godzin od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 8. Pierwszy depozyt (od którego naliczany jest okres rozliczeniowy) musi zostać wykonany do 14 dni od momentu akceptacji bonusu powitalnego.
 9. Jeśli kwota pierwszego depozytu jest niższa niż 20 PLN, bonus nie zostanie przyznany.
 10. Zasady wykorzystania bonusu „Tydzień bez ryzyka”
  • Środki bonusowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakłady z oferty przedmeczowej oraz zakłady na żywo (tj. Live), które znajdują się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
  • Środki bonusowe będą aktywne przez okres 14 dni. Jeżeli w tym okresie Gracz nie zrealizuje wymaganego obrotu to środki zgromadzone na saldzie bonusowym przepadną, dlatego też nie jest zalecane wykorzystanie środków z salda bonusowego na zakłady długoterminowe np. „Zwycięzca Ligi Mistrzów”.
  • Aby wypłacić środki bonusowe Gracz musi dokonać obrotu za łączną stawkę odpowiadającą 4-krotności otrzymanej kwot bonusu.
  • Na poczet obrotu zaliczają się tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okresie, gdy bonus jest aktywny, które spełniają następujące warunki:
   • Minimalny kurs dla zakładów multi, wynosi: 1.8, z minimalną ilością zdarzeń na kuponie: 2 oraz z minimalnym kursem dla każdego zdarzenia na kuponie w wysokości 1.3
   • Minimalny kurs dla zakładów systemowych wynosi: 1.5 dla najniższej kombinacji.
   • Nie zawierają zdarzeń z oferty Super Mecz.
  • Jeśli Gracz zawrze kupon, który zostanie w pełni rozliczony po upływie czasu trwania Promocji Bonusu Powitalnego środki automatycznie zostaną anulowane z salda bonusowego.
  • Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
  • Jeżeli na saldzie depozytowym Gracza znajdują się niewykorzystane środki to one zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do zawarcia kuponu, a nie środki znajdujące się na saldzie bonusowym.
  • Jeśli kupon został postawiony równocześnie za środki depozytowe i bonusowe to ewentualna wygrana zostanie przelana na konto depozytowe i bonusowe proporcjonalnie względem środków, których Klient użył podczas zawierania zakładu.
  • W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.
  • Jeżeli wysokość środków na saldzie bonusowym będzie mniejsza niż 2 złote, automatycznie zostaną one przelane na saldo depozytowe.
  • Tylko jeden bonus może być aktywowany na saldzie bonusowym. Oznacza to, że każdy kolejny bonus trafi do kolejki bonusowej i będzie znajdował się w niej przez okres 7 dni.
  • Gracz nie może wypłacić środków lub wygranych z salda depozytowego do momentu spełnienia warunków obrotu, którymi objęty jest bonus.
  • Zakłady biorą udział w Promocji w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza.
  • Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków zanim spełni warunki obrotu bonusem, środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
  • Jeżeli okres trwania bonusu upłynął, środki oraz wygrane zostaną anulowane.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w zawarte przez Graczy zakłady, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki obrotu, a także w celu ewentualnego anulowania bonusu, którzy nadużywają lub naruszają warunki Regulaminu (np. zakłady przeciwstawne itd) lub Regulaminu zakładów online.
  • Gracz może anulować bonus kontaktując się z Działem Customer Support. W takim przypadku, środki z salda bonusowego i wygrane z tym związane zostaną anulowane.
  • Superbet zastrzega sobie prawo do żądania od Gracza udostępnienia dokumentów identyfikujących niezbędnych do weryfikacji konta. W przypadku odmowy udostępnienia tych dokumentów, Superbet ma prawo anulować bonusu oraz związane z nim wygrane.
  • Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z akcji promocyjnej bonusu tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author