Silesion.PL

serwis informacyjny

Przerwy technologiczne na katowickich basenach

Przerwy technologiczne na katowickich basenach 2

Przerwy technologiczne na katowickich basenach 2

Na katowickich basenach zaplanowano konieczne przerwy technologiczne. Baseny w różnych terminach będą zamknięte dla mieszkańców – w pierwszej kolejności Brynów, potem Burowiec i na końcu Zadole. Strefa sucha pozostanie cały czas otwarta.

Celem przerw technologicznych jest umycie i dezynfekcja niecek basenowych oraz zbiorników wyrównawczych, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, których nie da się wykonać przy normalnym funkcjonowaniu basenu m.in. wymiana/uzupełnianie uszkodzonych silikonów i fug, itp. W trakcie przerwy wymieniane są również nieświecące lampy na hali basenowej – do ich wymiany potrzebne jest ustawienie rusztowania. Wszystko to robione jest z uwagi na komfort i bezpieczeństwo klientów basenów.

Pierwszy wyłączony z użytkowania będzie Basen Brynów, którego zamknięcie przewidziano w terminie od 30 stycznia do 19 lutego. Basen Burowiec będzie nieczynny od 27 lutego do 19 marca, a Basen Zadole od 20 marca do 16 kwietnia.

Terminy przerw technologicznych nie pokrywają się ze sobą i do dyspozycji gości każdorazowo zostaną dwa z trzech basenów. Przerwa na Brynowie zacznie się zaraz po feriach zimowych, więc uczniowie mogą w pełni korzystać z atrakcji wszystkich obiektów w czasie wolnym od szkoły. Infrastruktura sportowa części suchej pozostanie do dyspozycji klientów w trakcie trwania przerw – mówi Tomasz Szpyrka, Dyrektor ds. Eksploatacji i Sprzedaży Usług Basenowych Katowickich Wodociągów S.A.

Samo spuszczanie wody potrwa kilka dni, podobnie napełnianie – na każdym obiekcie trzeba wymienić ok. 1000 m³ wody. Zrzut wody z niecek basenowych (a później również ich napełnianie) musi odbywać się we właściwym tempie, żeby powstające zmiany w nieprężeniach nie zachodziły zbyt szybko. Złoża filtracyjne wszystkich filtrów basenowych zostaną najpierw właściwie zdezynfekowane – nie wystarczy filtrów zalać właściwym środkiem dezynfekcyjnym – wymagane jest tutaj zastosowanie odpowiedniej procedury ich dezynfekcji. W pierwszej fazie przerwy technologicznej kluczowe jest właściwe przygotowanie systemów odpowiedzialnych za kontrolę i stabilizację parametrów wody. Nawet, gdy niecki są ponownie napełnione wodą, niezbędny jest szereg kolejnych działań. Dopiero po napełnieniu niecek możliwe jest uruchomienie filtracji i ogrzewania. Następnie po dogrzaniu wody do temp. 20 stopni Celsjusza (co w przypadku niecek basenu sportowego – ok. 650 m³ – i rekreacyjnego ok. 250m³ – wymaga dużo czasu) możliwe jest uruchomienie systemów kontrolujących parametry i dozujących właściwą chemię. Gdy woda ma już właściwą temperaturę i jest filtrowana, a jej parametry fizykochemiczne są ustabilizowane, to należy zlecić do laboratorium wykonanie badań jakości wody. Na wyniki tych badań trzeba czekać ok. tygodnia. Pozytywne wyniki badań są warunkiem koniecznym do otwarcia niecek basenowych dla klientów.

Firma, która wybudowała obiekty musi wykonać naprawy gwarancyjne – usunąć usterki i wady, co jest niemożliwe podczas standardowego funkcjonowania basenów. Gruntowna dezynfekcja niecek, szatni czy natrysków jest konieczna raz w roku, by dochować wysokich standardów świadczonych przez nas usług. Wynika to ze stosowania się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego – dodaje Tomasz Szpyrka.

Terminy pokrywają się z datami oddania obiektów do użytku. W przypadku nowo otwartych obiektów, pierwszą przerwę planuje się po sześciu miesiącach. Dlatego otwarte we wrześniu Zadole, będzie nieczynne od 20 marca. To niezbędne procedury zapewnianiające odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024