Silesion.PL

serwis informacyjny

“Pracowałym na kopalni Ferdinantowyj” – wykład dr. Pawła Parysa w Muzeum Śląskim

9 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 w Muzeum Śląskim w Katowicach, odbędzie się fascynujący wykład zatytułowany “Pracowałym na kopalni Ferdinantowyj”. Wykład jest poświęcony powstańcom śląskim z Bogucic w latach 1919-1921 i zostanie wygłoszony przez dr. Pawła Parysa. Wydarzenie to towarzyszy wystawie “200 lat kopalni Katowice. Nasza kopalnia”.

W trakcie prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historią górników z Bogucic, którzy wzięli udział w powstaniach śląskich, poznać personalia poległych powstańców pochodzących z tej miejscowości oraz dowiedzieć się o stratach, jakie poniosła kopalnia “Ferdynand” w trakcie III powstania śląskiego. To wydarzenie odbędzie się w budynku Stolarni, w przestrzeni wystawy “200 lat kopalni Katowice”.

Kopalnia Węgla Kamiennego “Katowice” znajdująca się w centrum Katowic, w dzielnicy Bogucice, to jedna z najważniejszych instytucji w historii miasta i regionu Śląska. Rozpoczęła swoją działalność w 1823 roku i działała aż do 1999 roku. Do 1936 roku nosiła nazwę “Ferdynand”, a jej powstanie zawdzięczamy inicjatywie emerytowanego rotmistrza Ignacego Ferdinanda von Beyma. Kopalnia została założona na terenie ordynacji mysłowickiej, której ówcześni właściciele, hrabia Stanisław Mieroszewski i Ignacy Ferdinand Beym, zdecydowali się uruchomić kopalnię.

Początkowo, do pracy w kopalni sprowadzano specjalistów z różnych regionów, takich jak Zagłębie Wałbrzyskie, Westfalia, Olkusz i Wieliczka, co pozwoliło na skuteczne uruchomienie wydobycia w 1823 roku. Nazwa “Ferdinand” odnosiła się do imienia von Beyma, jednego z inicjatorów projektu kopalni. W kolejnych latach kopalnia zmieniała właścicieli, aż w 1839 roku ostatni ordynat mysłowicki, Aleksander Mieroszewski, sprzedał ją Marii Wincklerowej wraz z dobrami mysłowickimi.

Kopalnia “Katowice” była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana, co pozwalało na znaczne zwiększenie jej powierzchni wydobywczej. W latach 30. XX wieku zmieniono jej nazwę na “Katowice”. W okresie II wojny światowej kopalnia była włączona w struktury Reichswerke Hermann Göring i działała pod nazwą “Ferdinand”. W okresie okupacji, pracowano tam m.in. z udziałem kobiet i jeńców wojennych.

Po wojnie kopalnię znacjonalizowano i przywrócono jej pierwotną nazwę, “Katowice”. W okresie PRL-u kopalnia przeszła modernizację i była jednym z kluczowych zakładów górniczych w Polsce. W uznaniu jej wkładu w rozwój górnictwa oraz gospodarki narodowej, w 1973 roku kopalnia została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

Kopalnia “Katowice” działała aż do 1999 roku, kiedy to wydobyto ostatnią tonę węgla. Po zakończeniu działalności górniczej na jej terenach utworzono Muzeum Śląskie, które jest jednym z najważniejszych muzeów regionu, a także inne instytucje kulturalne, takie jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia czy Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Kopalnia Węgla Kamiennego “Katowice” odgrywała niezwykle istotną rolę w historii regionu Śląska. Jej historia, związana z przemysłem węglowym, modernizacją i rozbudową, a także okresem II wojny światowej, jest nieodłączną częścią dziedzictwa tego obszaru. Wykład dr. Pawła Parysa “Pracowałym na kopalni Ferdinantowyj” przybliży historię górników z Bogucic, którzy w latach 1919-1921 brali udział w powstaniach śląskich i wpłynęli na losy kopalni “Katowice”.

Muzeum Śląskie, zlokalizowane na terenach pokopalnianych, jest ważnym miejscem upamiętniającym tę historię. Współcześnie, tereny dawnej kopalni “Katowice” pełnią nowe funkcje kulturalne i edukacyjne, będąc jednym z centralnych punktów życia kulturalnego miasta Katowice i regionu śląskiego. Obejmuje to także wydarzenia takie jak wykłady, które pozwalają na zgłębienie wiedzy na temat tej fascynującej przeszłości.

Warto odwiedzić Muzeum Śląskie i poznać zarówno historię kopalni “Katowice” jak i historie tych, którzy tam pracowali i walczyli w powstaniach śląskich. To wspaniała okazja do zrozumienia dziedzictwa przemysłowego Śląska oraz wpływu, jaki miało ono na kształtowanie się tego regionu w przeszłości i obecnie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023