Silesion.PL

serwis informacyjny

Ponad 12 mln mkw. biur w Polsce

Skalba Pawel Colliers

Skalba Pawel Colliers

Colliers podsumowuje III kw. 2021 r. na rynku biurowym w Warszawie i regionach

Według danych zaprezentowanych przez Colliers, na koniec III kw. 2021 r. całkowita podaż na 9 głównych rynkach biurowych osiągnęła poziom ponad 12,1 mln mkw. W Warszawie deweloperzy oddali do użytku 67,6 tys. mkw. powierzchni biurowej, natomiast wśród miast regionalnych pod względem przyrostu nowej podaży przodują Katowice z ponad 10,5 tys. mkw.

Podaż całkowita powierzchni biurowej łącznie na ośmiu rynkach regionalnych wynosi obecnie ponad 5,95 mln mkw. i zbliża się do podaży w Warszawie (6,16 mln mkw.).

Największe oddane projekty

Na nową podaż w Warszawie w III kw. 2021 r. złożyły się dwie oddane inwestycje: Widok Towers w bezpośredniej bliskości Rotundy i Ronda Dmowskiego (28,6 tys. mkw.) oraz budynki Galwan i Plater w kompleksie Fabryka Norblina przy Żelaznej 51/53 (łącznie 39 tys. mkw.).

Rynkiem regionalnym z największym przyrostem nowej podaży w III kw. 2021 r. roku były Katowice, gdzie oddano do użytku dwa projekty biurowe: Kolońska Park oraz Młyńska.6 o łącznej powierzchni ponad 10,5 tys. mkw.

2021 r. ze stabilnym poziomem pustostanów

Współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wyniósł 12,5% (bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 2,9 p.p. porównaniu z III kw. 2020 r.), co przełożyło się na ok. 767,8 tys. mkw. dostępnej powierzchni biurowej. Wśród miast regionalnych najwyższy poziom pustostanów zaobserwowano w Łodzi (16,8%), a najniższy w Szczecinie (5,8%).

Warszawa: Lepiej z popytem

Dane za okres I-III kw. 2021 r. wskazują na aktywne zainteresowanie najemców powierzchniami biurowymi w Warszawie, w szczególności w strefach Centrum, Centralnego Obszaru Biznesu oraz Mokotowa. Od stycznia do września popyt w stolicy przekroczył 398,1 mkw., w tym najwyższy wynik kwartalny 149,3 tys. mkw. przypadł na III kw. 2021 r. Dla porównania w III kw. 2020 roku na warszawskim rynku wynajęto ponad 113 tys. mkw. Popyt zarejestrowany od początku 2021 r. jest jednak o 10% niższy niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom i wyniósł 54% (włączając umowy przednajmu). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadają za 41% zarejestrowanego popytu (wzrost o 7 p.p. w porównaniu z okresem I-III kw. 2020 r.), a ekspansje – 5%.

Pomimo tego, że rośnie udział renegocjacji, w dalszym ciągu widzimy chęć podpisywania nowych umów najmu wśród najemców, którzy chcą zabezpieczać atrakcyjne miejsca pracy dla swoich pracowników – mówi Olga Drela, Associate Director w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Wśród największych warszawskich umów najmu przeważają renegocjacje – duże korporacje przedłużają swoje wieloletnie kontrakty na wynajem powierzchni w dotychczasowych siedzibach. Nie brakuje również nowych kontraktów w świeżo ukończonych projektach biurowych np. Widok Towers, gdzie wprowadzi się Urząd M. St. Warszawy (11,3 tys. mkw.) czy Fabryka PZO, którą na swoją nową siedzibę wybrał Zarząd Transportu Miejskiego (9,8 tys. mkw.).

W strukturze umów najmu od początku 2021 r. dominują sektor finansowy (19%), sektor usług (16%) oraz sektor produktów i usług IT (12%).

Kraków i Wrocław z najwyższym popytem

Na ośmiu rynkach regionalnych (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Szczecin, Lublin) popyt w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniósł niemalże 380 tys. mkw. – to o 16% mniej niż w tym samym okresie w 2020 r. W III kw. 2021 r. popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe na rynkach regionalnych osiągnął 111,5 tys. mkw. Ponad połowa powierzchni biurowej wynajętej w miastach regionalnych znajdowała się w dwóch największych ośrodkach biurowych – w Krakowie i Wrocławiu. W wolumenie najmu przeważają nowe umowy (ponad 50%), a udział renegocjacji zmniejszył się do 40% – struktura najmu układa się więc podobnie do Warszawy.

Bardzo pozytywnie oceniamy część rynków regionalnych – sporo się dzieje we Wrocławiu, widzimy ożywienie w Poznaniu. Oprócz klasycznych najmów zauważamy również wzrost zainteresowania podnajmami powierzchni – część podnajmów przekształcana jest później w najem bezpośredni – mówi Olga Drela.

Pomimo że część najemców wciąż jest w procesie opracowywania strategii powrotu do biur, widzimy ożywienie na rynku. Z naszych obserwacji jasno wynika, że wskaźnik powrotów jest wyższy w Warszawie niż w miastach regionalnych, np. w Krakowie, co może wynikać ze specyfiki działalności firm i ich wytycznych przyjętych na poziomie globalnym. Choć nie spodziewamy się, że aktywność rynkowa wróci w tym roku do stanu sprzed pandemii, po liczbie procesów, w które jesteśmy obecnie zaangażowani, możemy zakładać, że ostatni kwartał 2021 r. będzie pracowity – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers.

Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers

Eksperci Colliers zakładają, że na koniec roku poziom popytu powinien być zbliżony do tego, który został osiągnięty w 2020 r.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author