Silesion.PL

serwis informacyjny

Prawo się zmienia, ale czy to wpłynie na opłacalność fotowoltaiki?

energia sloneczna fotowoltaika

energia sloneczna fotowoltaika

W ostatnim czasie obserwujemy dużo szumu medialnego wokół zmian w prawie mogących mieć niekorzystny wpływ na całą branżę fotowoltaiczną, także dla tych, którzy mają w planach inwestycje w instalacje modułów fotowoltaicznych. Czy tak rzeczywiście może być?

Wokół zaproponowanych projektów nowelizacji ustawy o OZE, które mają wejść w życiu z początkiem 2022 r., jest bardzo dużo spekulacji i niedomówień. Pierwszy zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, według branży fotowoltaicznej, jest mniej korzystny dla prosumentów. Zapowiada odejście od obecnego systemu rozliczania nadwyżek energii oddanej do sieci na rzecz sprzedaży energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. Odkup byłby możliwy po „jakiejś”, nieokreślonej na chwilę obecną cenie średniej. Przy czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podaje precyzyjnie, jak średnia cena będzie kalkulowana.

Drugi projekt jest kompromisem

Drugi projekt poselski zaproponowany przez byłą wicepremier Jadwigę Emilewicz także zmienia obecny system opustów i zakłada rozliczenia nadwyżek energii oddanych do sieci w modelu 1:1.

W branży fotowoltaicznej jest on określany mianem kompromisu.

Nie wszystkie propozycje dotyczące przyszłości fotowoltaiki są złe. Rozumiemy naturę i potrzebę zmian,. Naturalną ewolucją jest odejście od opustów. Jednak rozliczenie 1:1 jest sprawiedliwsze zarówno ze strony konsumentów, jaki i spółek obrotu. Możliwość odbioru 100% energii w dowolnym czasie jest rozwiązaniem rozsądnym. Logicznym jest także, że w tym przypadku należy ponieść opłaty sieciowe.” – mówi Piotr Kisiel dyrektor zarządzający Manitu Solar i członek Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Prosumenci się martwią

Osoby posiadające instalację fotowoltaiczną, jak i klienci noszący się z zamiarem jej zakupu, producenci, dystrybutorzy, a także instalatorzy zastanawiają się w jakim, ostatecznym kierunku pójdzie legislacja. Oczywiście wszyscy zadają sobie pytanie, czy fotowoltaika w Polsce będzie jeszcze opłacalna?

Niedoprecyzowane projekty ustaw są powodem domysłów i czarnych scenariuszy.
Potwierdzają to wyniki badania Kantar Public, zleconego niedawno przez Instytut Ekonomii Środowiska i Polski Alarm Smogowy. Aż 73 proc. Polaków negatywnie ocenia zmiany systemu rozliczeń prosumentów. Mimo wszystko, zainteresowanie fotowoltaiką nadal jest bardzo duże. Według tych samych badań prawie 60% respondentów to potencjalni prosumenci, którzy chcą zainwestować w fotowoltaikę w najbliższych latach.

Aż 74% z pytanych widzi potrzebę dalszego wsparcia rozwoju indywidualnych instalacji fotowoltaicznych i oczekuje od rządu dalszego wszechstronnego wsparcia.

„Obydwa projekty są procedowane i nie znamy daty wejścia w życie. Nie zmienia to faktu, że ekologia cały czas jest ważnym tematem w Polsce, wspieranym przez nasze państwo i całą Europę. W związku z czym instalowanie modułów fotowoltaicznych będzie nadal opłacalne i możliwe. Jedno jest tylko pewne – że będzie to na nowych zasadach”- mówi Piotr Kisiel.
Warto pamiętać, że obecni posiadacze instalacji, jak i wszyscy, którzy, zdecydują się na nią w tym roku, mogą czuć się bezpiecznie, gdyż zostaną w starym systemie rozliczania opustów. I to na kolejnych 15 lat.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author