Silesion.PL

serwis informacyjny

Politechnika Śląska ogłasza konkurs na stypendia dla najlepszych studentów z zagranicy

Politechnika Slaska zachod slonc

Politechnika Slaska zachod slonc

Wysokość stypendium to 21 000,00 zł brutto, a oceny wniosków dokonuje Rektorska Komisja ds. Nagród i Programów Projakościowych.

Bardzo nam zależy na rozwoju umiędzynarodowienia Politechniki Śląskiej, ale jednocześnie także na pozyskiwaniu na uczelnię osób, które mogą rozwijać badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie. Chcemy zaprosić na naszą uczelnię osoby najwybitniejsze, by kształciły się na Politechnice Śląskiej, a w przyszłości być może także zasiliły naszą kadrę naukową, jako wybitni naukowcy. Zaoferowaliśmy zatem program adresowany do cudzoziemców, którzy ponoszą opłaty w związku z odbywaniem kształcenia w Polsce na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Biorąc pod uwagę, że koszty te mogą być dla wielu z nich wysokie, proponujemy atrakcyjne stypendium – mówi prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju oraz przewodniczący Komisji.

W przypadku studentów studiów I stopnia na Politechnice Śląskiej warunkiem przystąpienia do konkursu jest ukończenie szkoły średniej z notą plasującą kandydata w gronie 20% najlepszych absolwentów danego rocznika szkoły w klasach o zbliżonym profilu. Studenci z zagranicy wybierający studiach II stopnia na Politechnice Śląskiej, by wziąć udział w konkursie  powinni ukończyć studia I stopnia z najwyższą notą przewidzianą w przepisach obowiązujących w danej uczelni.

Wnioski są przyjmowane do dnia 31 października w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym oraz do dnia 31 marca w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: rn3@polsl.pl

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023