Silesion.PL

serwis informacyjny

PKP Intercity i Politechnika Śląska nawiązują współpracę

Krzysztof Swierczek czlonek zarzadu PKP Intercity po lewej i prof. dr hab. inz. Arkadiusz Mezyk rektor Politechniki Slaskiej 02 Fot. Politechnika Slaska

Krzysztof Swierczek czlonek zarzadu PKP Intercity po lewej i prof. dr hab. inz. Arkadiusz Mezyk rektor Politechniki Slaskiej 02 Fot. Politechnika Slaska

PKP Intercity konsekwentnie rozszerza współpracę ze szkolnictwem wyższym. Narodowy przewoźnik podpisał umowę z Politechniką Śląską. To kolejne już porozumienie o wspólnych działaniach naukowo-technicznych i edukacyjnych z partnerem ze świata nauki. Współpraca sektora kolejowego i naukowego ma być motorem napędowym do wzrostu innowacyjności polskiej kolei.

W wyniku podpisanej umowy PKP Intercity i Politechnika Śląska będą opracowywać nową ofertę edukacyjną, która obejmie kursy, szkolenia, studia dualne, studia podyplomowe, jak również nowe kierunki i specjalizacje. Współpraca partnerów stworzy dla studentów nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. Dzięki współpracy będą oni mogli skorzystać z bogatej oferty m.in. staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

PKP Intercity to bardzo dobry partner do współpracy dla Politechniki Śląskiej, gdzie kształcimy studentów m.in. na kierunku transport kolejowy, ale także na wielu innych, które również mogą być wykorzystywane w zakresie działalności Spółki. To kształcenie będzie oczywiście najlepsze wtedy, gdy będzie odbywało się w bardzo bliskiej współpracy z przyszłym pracodawcą zapewniającym staże i praktyki. Nasza umowa dotyczy również wspólnej działalności w obszarze badawczo-rozwojowym i upowszechniania wiedzy, ale przede wszystkim promowania transportu kolejowego jako takiej formy, która ma ogromną przyszłość przed sobą. – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Przedmiotem umowy z Politechniką Śląską jest także wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

Perspektywy rozwoju polskiej kolei są coraz bardziej obiecujące. Teraz tym bardziej, gdy zacieśniamy naszą współpracę ze szkolnictwem wyższym. Realizacji największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity sprzyjać będzie wyspecjalizowana kadra, oparta na wysokiej klasy specjalistach wywodzących się z czołowych polskich szkół wyższych. Jesteśmy przekonani, że na wymianie wiedzy i doświadczeń skorzystają obydwie strony – zarówno my, jak i środowisko naukowe – podkreśla Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Porozumienie o współpracy podpisali prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej oraz członek zarządu PKP Intercity – Krzysztof Świerczek. W podpisaniu umowy ze strony Politechniki uczestniczyli także dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz dr. hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. PŚ z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej i Katedry Transportu Kolejowego. PKP Intercity, oprócz Krzysztofa Świerczka, reprezentowała Agnieszka Szcześniak, wicedyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Anna Karniej, ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem.

Umowa zakłada również propagowanie wśród społeczeństwa branży kolejowej i jej rozwoju, organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty i sympozja z udziałem studentów i kadry naukowej, wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, udział w gremiach doradczych partnerów celem planowania wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Dzięki podpisaniu porozumienia z PKP Intercity będziemy mogli nawiązać jeszcze bliższą współpracę. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ chcemy kształcić praktycznie naszych studentów na kierunku transport kolejowy. Jest to kolejna duża firma, z którą zacieśniamy kooperację w tym zakresie. Planujemy także wspólne działania w ramach studiów dualnych, które są oferowane właśnie na kierunku transport kolejowy – zapewnia prof. Piotr Folęga, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Politechnika Śląska to już piąta uczelnia, która rozpoczęła współpracę z PKP Intercity. W grudniu zeszłego roku podobne porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej zostało podpisane z Politechniką Krakowską, 31 stycznia br. – z Politechniką Warszawską, 10 lutego br. – z Politechniką Wrocławską, a 13 marca br. do grona partnerów narodowego przewoźnika dołączyła Akademia Leona Koźmińskiego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024