Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowy most nad Rawą. Zmienia się organizacja ruchu na odcinku ul. Bankowej i ul. Moniuszki w Katowicach

Nowy most nad Rawa 1

Nowy most nad Rawa 1

Zakończyły się odbiory nowego mostu nad Rawą w rejonie Uniwersytetu Śląskiego, trwa remont mostu nad rzeką w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, a Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przygotowuje się do podpisania umowy na następne inwestycje — chodzi o kolejnych 5 tego typu obiektów. 

Odbiory mostu nad Rawą w rejonie Uniwersytetu Śląskiego i zmiana organizacji ruchu

W ramach inwestycji “Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach” rozebrano wyeksploatowaną kładkę oraz most, w miejscu których wybudowano jednoprzęsłową konstrukcję ramową. Rdzawy kolor stali jest charakterystyczną cechą mostu, który idealnie współgra ze stonowanymi barwami pozostałych elementów – w odcieniach szarości oraz zieleni. Nowy most nad Rawą w ciągu ul. Bankowej kosztował około 4 mln zł, z czego 50% kwoty będzie zrefinansowane z subwencji Funduszu Rezerwy Ogólnej przyznawanej z Ministerstwa Infrastruktury

Przy okazji otwarcia nowego i bezpiecznego mostu, 4 kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu, której głównym celem jest uspokojenie ruchu w tej części Śródmieścia. Zamknięcie przejazdu przez most dla ruchu samochodowego, ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz zatrzymywania i dojazd do nieruchomości wjazdem od ul. Szkolnej przez ul. Moniuszki to kompleksowe działanie, które dąży do stworzenia bezpiecznych warunków do poruszania się w obszarze zabudowanym, w pierwszym rzędzie z uwzględnieniem potrzeb pieszych i rowerzystów.

W kwietniu podpisanie umowy na kolejne realizacje

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w kwietniu (wczoraj uzyskał od Rady Miasta promesę dla zadnia wieloletniego) podpisze umowę na remont lub całkowitą przebudowę 5 mostów i kładek dla pieszych. To duże postępowanie zakłada modernizację wiaduktu drogowego   w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą, remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II oraz rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.   

Konsekwentnie dbamy o infrastrukturę drogową w mieście. Modernizacje mostów i kładek są konieczne ze względu na stan techniczny obiektów. Musimy pamiętać, mają one bezpośredni wpływ na życie i bezpieczeństwo korzystających z nich ludzi, dlatego przykładamy wielką wagę do kondycji wszystkich tego typu obiektów w Katowicach – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych “DIAG-Most” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przewidziany termin realizacji robót to 15 miesięcy. Koszt realizacji robót wynosi prawie 30 mln zł — z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałe 5% będzie stanowił wkład własny Miasta Katowice.

To nie pierwsze remonty mostów w ostatnim czasie 

Prace remontowe trwają już na moście nad Rawą w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Zakres planowanej inwestycji obejmuje naprawę elementów konstrukcyjnych mostu oraz kładki zachodniej, w szczególności odtworzenie uszkodzonej otuliny prętów zbrojeniowych (wierzchniej warstwy betonu) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni. W ramach planowanych robót zostanie wykonana między innymi warstwa wyrównawcza na belkach nośnych, nowa izolacja płyty pomostu oraz dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna ograniczona krawężnikami kamiennymi. Na poboczach na moście oraz na kładce zostaną wykonane żelbetowe kapy chodnikowe zakończone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Na górnej powierzchni kap przewidziano ułożenia izolacjo-nawierzchni żywicznej. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier i balustrad zostaną odtworzone w sposób podobny do istniejącego. Powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną powłokami malarskimi oraz powłoką antygraffitti.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author