Silesion.PL

serwis informacyjny

PFR Nieruchomości S.A. powoła Rzecznika Najemców.

Mikrofon wywiad

Informacja prasowa

PFR Nieruchomości S.A. zadeklarowała powołanie Rzecznika Najemców, którego zadaniem będzie usprawnienie kontaktów pomiędzy Spółką a Najemcami osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i Funduszu Mieszkań na Wynajem. Co ważne, będzie on współdziałał z organizacjami konsumenckimi oraz przedstawicielami branży w celu wypracowania i wdrożenia odpowiednich standardów obsługi najemcy na polskim rynku najmu instytucjonalnego.

Jako pierwsza, już w 2015 roku, PFR Nieruchomości S.A. zaoferowała mieszkania w formule zinstytucjonalizowanego najmu. Obecnie spółka zarządza zasobem około 5 tysięcy mieszkań, co daje jej pozycję lidera na rodzimym rynku mieszkań na wynajem. Tym samym powołanie Rzecznika Najemców stanowi kolejny etap realizacji strategii rozwoju funduszy, zarządzanych przez PFR Nieruchomości, a także odpowiedź na obserwowane przez spółkę potrzeby najemców. Ponadto funkcja ta jest ważnym krokiem w standaryzacji procesu obsługi na polskim rynku najmu instytucjonalnego.

Aktualnie wybór Rzecznika Najemców konsultowany jest z instytucjami obecnymi na rynku najmu, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zadaniem Rzecznika będzie ochrona uzasadnionych interesów Najemców, a także analiza indywidulanych spraw, których nie sposób rozwiązać według standardowych procedur. Rezultatem tych działań będzie wypracowywanie rozwiązań, które adresują potrzeby najemców oraz przyczyniają się do podnoszenia standardów i usprawnienia procesów obsługi osób korzystających z profesjonalnego rynku najmu.

PFR Nieruchomości S.A. dostarcza na polski rynek mieszkania na wynajem, w tym na wynajem z dojściem do własności. Spółka zrealizowała inwestycje mieszkaniowe o wartości blisko 3 miliardów złotych w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Osiedla PFR Nieruchomości znajdują się zarówno w największych polskich miastach, w których zapotrzebowanie na mieszkania jest największe – w Krakowie, Katowicach czy w Gdyni oraz mniejszych samorządach, w których nie było oferty stabilnego, długoterminowego najmu – jak Świdnik, Radom, Dębica czy Łowicz.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024