Silesion.PL

serwis informacyjny

ORLEN integruje działalność spółek projektowych

EnergaInvest

ORLEN Projekt podpisał z ENERGĄ umowę w sprawie przejęcia 100 proc. udziałów w spółce usług inżynierskich Energa Invest. Integracja działalności projektowej Grupy pozwoli wzmocnić tę linię biznesową i w pełni wykorzystać szansę, jaką daje realizowany przez koncern do 2030 roku program inwestycyjny o wartości 320 mld zł.

– Konsolidujemy kolejny obszar biznesowy Grupy ORLEN, aby w pełni zrealizować synergie wynikające z budowy silnego koncernu multienergetycznego. Integracja działalności spółek projektowych umożliwi ich efektywne zaangażowanie w inwestycje związane z realizacją Strategii ORLEN2030. To szansa na nowe, atrakcyjne zlecenia, transfer wiedzy oraz uzyskanie kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane również poza Grupą ORLEN. Tworzymy silnego gracza, który będzie mógł skutecznie konkurować na rynku usług projektowych nie tylko w kraju, ale również za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Przejęcie 100 proc. udziałów Energa Invest wzmacnia Grupę Kapitałową ORLEN Projekt, w której skład wchodzą już spółki ORLEN Projekt, a także powołana w kwietniu 2023 roku spółka w Czechach ORLEN Projekt Česká Republika. W następnym kroku planowane jest także włączenie do Grupy spółki PGNiG GAZOPROJEKT. Połączenie spółek projektowych pozwoli zwiększyć ich potencjał i szansę w realizacji m.in. szerszego wachlarza projektów EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie – kontraktowanie – budowa) oraz da nowe możliwości rozwoju dla pracowników.

– Efektem realizowanego połączenia ma być rozwój spółki Energa Invest. Zachowane zostaną miejsca pracy, nie ma także planów na relokację pracowników do innych miast, a aktualne warunki umów z zatrudnionymi nie zmienią się – mówi Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

ORLEN Projekt prowadzi projekty inwestycyjne EPC (Engineering, Procurement, Construction), obejmujące wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych oraz realizację i uruchomienie inwestycji. Spółka specjalizuje się w optymalizacji procesów, działając na zlecenie inwestora, co obniża koszt wykonywanych zadań. ORLEN Projekt uczestniczył m.in. w projektowaniu szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce, zrealizował też inwestycję na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, m.in. budowę wiaty rozładunkowej WR2, modernizację systemu opalania pieców instalacji Reforming V i węzła DEWAXINGU.

Po przejęciu 100 proc. udziałów w Energa Invest, Grupa Kapitałowa ORLEN Projekt liczyć będzie ponad 300 pracowników.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024