Silesion.PL

serwis informacyjny

Odbierz bonus powitalny 100% do 1000zł w Betclic

Zgarnij bonus na start w wysokości 100% do 1000zł w Betclic.
Wpłać do 1000zł i graj za 2000zł !

Jak otrzymać swój pierwszy bonus ?
1 Załóż konto w Betclic z kodem rejestracyjnym – LEGALNY500
2 Dokonaj pierwszej wpłaty
3 Natychmiastowo otrzymasz aż do 1000zł bonusu

Dlaczego Betclic ?

  • Legalny bukmacher z polską licencją
  • Betclic TV – transmisje i zakłady live
  • Najlepsze promocje
  • Sponsor polskiego sportu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej usług („Oferta Powitalna”).
1.2. Organizatorem Oferty Powitalnej jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 800.000,00 EUR („Betclic”).
1.3. Oferta Powitalna odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych („Strona”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz Komunikatach publikowanych na Stronie.
1.4. Oferta Powitalna obowiązuje od dnia 01.07.2019 do daty jej zakończenia przez Betclic. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Oferty Powitalnej oraz wycofania Oferty Powitalnej w dowolnym momencie, z tym że zmiany zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany Oferty Powitalnej oraz jej wycofanie zostaną zakomunikowane za pośrednictwem Strony, z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Możliwość udziału w Ofercie Powitalnej podlega zapisom punktu 3. Regulaminu.
2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto na Stronie zgodnie z punktem 4. Regulaminu w trakcie czasu obowiązywania promocji i dokonali pierwszej wpłaty depozytu na Konto.
2.3. Z tytułu udziału w Ofercie Powitalnej Użytkownikowi przysługuje nagroda, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), w formie jednorazowego bonusu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY OFERTY POWITALNEJ

3.1. W ramach Oferty Powitalnej, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w wysokości pierwszej wpłaty dokonanej na saldo pieniężne dostępne na Koncie (“Saldo Pieniężne”), po spełnieniu warunków określonych w punktach 2.1.-2.2. niniejszego regulaminu. Kwota bonusu dostępna jest jako osobne saldo na Koncie („Saldo Bonusowe”).
3.2. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Użytkownika kwoty depozytu, wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do kwoty 1,000.00 złotych. Oznacza to, że jeżeli kwota pierwszej wpłaty dokonanej przez Użytkownika przekroczy 1,000.00 złotych, wysokość przyznanego bonusu zostanie ograniczona do kwoty 1.000,00 złotych.
3.3. Minimalna kwota wpłaty na Konto może zostać określona w osobnym Komunikacie opublikowanym na Stronie.
3.4.Użytkownikowi nie przysługuje prawo przeniesienia kwoty bonusu na osobę trzecią ani prawo do zamiany wysokości bonusu na równowartość w gotówce, przed spełnieniem warunków, o których mowa w punkcie 3.6.
3.5. Aby skorzystać z Oferty Powitalnej, Użytkownik musi dokonać pierwszej wpłaty przy użyciu jednej z następujących metod płatności: karta debetowa/kredytowa, przelew bankowy, płatności natychmiastowe. Wpłaty dokonane za pomocą portfeli elektronicznych będą wyłączone z tej Oferty Powitalnej, a bonusy przyznane od takich wpłat zostaną usunięte z Konta.
3.6. Przed przeniesieniem Salda Bonusowego do Salda Pieniężnego, a tym samym uzyskania przez Użytkownika możliwości dokonania wypłaty przyznanej kwoty bonusu, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia i rozliczenia zakładów, zgodnie z punktem 3.8. poniżej, z minimalnym kursem 1.90, w kwocie równej czterokrotności sumy pierwszej wpłaty na Konto i przyznanego bonusu (“Obrót”).
3.7.W przypadku, gdy Użytkownik dokona pierwszej wpłaty w kwocie wyższej niż 1.000.00 złotych, wysokość pierwszej wpłaty, w celu obliczenia Obrotu, określona zostanie na 1,000.00 złotych. Obliczenia Obrotu dokonuje się na podstawie poniższego równania:
Obrót = 4 x (pierwsza wpłata + wysokość przyznanego bonusu).

Przykład 1

Pierwsza wpłata = 100.00 złotych (maksymalnie 1,000.00 złotych);

Wysokość przyznanego bonusu = kwota pierwszej wpłaty (maksymalnie 1,000.00 złotych);

Obrót = 4 x (100.00 + 100.00) = 800.00 złotych.

Przykład 2

Pierwsza wpłata = 2,000.00 złotych (maksymalnie 1,000.00 złotych);

Wysokość przyznanego bonusu = kwota pierwszej wpłaty (maksymalnie 1,000.00 złotych);

Obrót = 4 x (1,000.00 + 1,000.00) = 8,000.00 złotych.

3.8. Do zakładów spełniających warunek Obrotu wlicza się: zakłady pojedyncze, zakłady wielokrotne, łącznie z zakładami na żywo, tzw. zakłady live oraz zakłady obstawione przed rozpoczęciem zdarzenia, tzw. zakłady pre-live („Zakłady Kwalifikujące”). Zakłady na te same zdarzenia, anulowane zdarzenia, zakłady systemowe, a także w pełni lub częściowo zaklasyfikowane, nie będą akceptowane jako Zakłady Kwalifikujące.
3.9. Kwota przyznanego bonusu przypisywana jest do Salda Bonusowego na okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia w którym Użytkownik dokonał pierwszej wpłaty.
3.10. Po przypisaniu kwoty bonusu do Salda Bonusowego, Użytkownik ma 90 (dziewięćdziesiąt) dni na wypełnienie warunków Obrotu opisanych w punkcie 3.6. powyżej.
3.11. Po wypełnieniu warunków Obrotu, środki Salda Bonusowego zostaną przeniesione do Salda Pieniężnego i będą mogły zostać wypłacone.
3.12. Decyzja o przyznaniu bonusu zostanie cofnięta, a przyznany bonus zostanie usunięty z Salda Bonusowego i anulowany jeżeli:
3.12.1 Wypłata bonusu zostanie zlecona przed spełnieniem warunków Obrotu;
3.12.2 Termin, o którym mowa w punkcie 3.10., upłynie.
3.13. Wygrane pochodzące z zakładów, które zostaną rozliczone po anulowaniu bonusu, zostaną przesunięte do Salda Pieniężnego.
3.14. Jeżeli gracz w dowolnym momencie wypełniania warunków Obrotu skorzysta z opcji Cash Out, to zakład, który zostanie w pełni rozliczony, nie będzie zaliczany do warunków dotyczących Obrotu. Jeżeli gracz skorzysta z opcji częściowego Cash Out obstawionego zakładu, to jedynie ta część zakładu która nie została rozliczona za pomocą opcji częściowego Cash Out, zostanie zaliczona do Obrotu. Wygrane z zakładów w ramach Cash Out przypisywane są do Salda Pieniężnego.
3.15. Wartość nagrody w postaci jednorazowego bonusu otrzymanej przez Użytkownika, jako nagroda związana ze sprzedażą premiową usług, wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2,000.00 zł.

4. REKLAMACJE

4.1 Reklamacje dotyczące Oferty Powitalnej należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl.
4.2. Użytkownik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.
4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika, a Użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Ofercie Powitalnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności przyznania jednorazowego bonusu.
5.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w Ofercie Powitalnej jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 roku.
6.2. Oferta Powitalna nie może zostać wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.
6.3. Oferta Powitalna przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.
6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Oferty Powitalnej przez Użytkownika, bonus oraz wygrane uzyskane przy jego użyciu, oraz wygrane z zakładów postawionych za środki z pierwszej wpłaty, zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia nadużycia, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023