Silesion.PL

serwis informacyjny

Od 30 listopada naprawa szkód górniczych na ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach

remont drog

remont drog

30 listopada rozpoczną się roboty drogowe mające na celu usunięcie szkód górniczych na ul. 73 Pułku Piechoty, w rejonie byłej nastawni PKP w Katowicach. Prace będą wykonywane przez firmę zewnętrzną na zlecenie Kopalni Murcki – Staszic, podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację wyrobisk górniczych w tym rejonie.

Miasto nie ponosi kosztów związanych z tymi pracami, które realizowane będą w ramach zawartego porozumienia pomiędzy PGG a Miastem Katowice, dotyczącym usuwania szkód górniczych. Podczas robót zostanie zapewniona przejezdność poprzez zawężenie jezdni do jednego pasa z kierowaniem ruchem. Planowany termin wykonania prac wynosi 3 dni.

Zapowiadane działania to kolejne prace realizowane na mocy porozumienia PGG z Miastem Katowice. Wcześniej podobne prace były realizowane przy okazji odbiorów przebudowywanego węzła Giszowiec. Wtedy też na skutek eksploatacji wyrobisk górniczych doszło do uszkodzenia jezdni, które zostały naprawione na zlecenie PGG.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024