Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowe kamery miejskiego monitoringu w Katowicach

KISMiA Centrum monitoringu fot. D. Czapla

KISMiA Centrum monitoringu fot. D. Czapla

System kamer monitoringu miejskiego w Katowicach jest rozbudowywany. 10 nowych kamer obrotowych pojawiło się w pięciu dzielnicach Katowic. Kamery włączone zostały do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA). Ich zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. Jednocześnie trwa rozstrzyganie przetargu na 20 nowych kamer, które mają zostać zamontowane w śródmieściu Katowic.

10 kamer pojawiło się już w pięciu dzielnicach – tj. w Murckach, Bogucicach, Zawodziu, Dąbrówce Małej i na Koszutce w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie 3 monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)”. To kamery obrotowe – monitorujące wszystko to, co dzieje się wokół urządzenia. Koszt tej rozbudowy systemu to 687 tys. zł.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z naszych priorytetów. W mieście działa KISMiA umożliwiająca poprawianie bezpieczeństwa publicznego, w tym drogowego, efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także sprawne działanie w sytuacjach kryzysowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tylko w 2021 roku Straż Miejska podjęła 3517 interwencji na podstawie zapisów z KISMiA, a Policja wykorzystała do prowadzonych postępowań materiały z monitoringu 624 razy. Widząc, że system monitoringu spełnia swoje zadania podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudowie. Z resztą również projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego wskazują, że takie są oczekiwania mieszkańców – dodaje prezydent.

Więcej na temat KISMiA można znaleźć w materiale filmowym:

Przypomnijmy, że w 2016 roku liczba kamer w trakcie uruchomienia KISMIA wynosiła 211 sztuk. W kolejnych latach był rozbudowywany: o 7 kamer w 2017, 18 w 2018, 38 w 2019, 3 w 2020, 15 w 2021 i w tym roku kolejnych 54 (20 stacjonarnych, 8 z wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i przez radnych, 26 z nowych inwestycji miejskich).

Nowe kamery pojawią się także w śródmieściu. Trwa rozstrzygnięcie przetargu – zgłosiło się dwóch oferentów. Po podpisaniu umowy o wartości 300 tys. zł. wykonawca będzie miał na zrealizowanie inwestycji 90 dni. Tym razem mowa o kamerach rejestrujących obszar stały. 20 kamer pojawi się w 15 miejscach w ścisłym centrum Katowic. To realizacja obietnicy prezydenta Marcina Krupy z ubiegłego roku.

– Wszystkie kamery podłączone zostaną do systemu KISMiA. Zastosowana technologia informatyczna wspomaga wykrywanie szeregu zdarzeń, takich jak np. kolizja pojazdów czy zbiegowisko ludzi; wówczas po zarejestrowaniu zdarzenia przez kamery, system za pomocą alertów powiadamia o nim dyspozytorów monitoringu. W najbliższych miesiącach do systemu zostaną włączone kolejne kamery rejestrujące stały obszar. Stanowić one będą istotne uzupełnienie naszego systemu, monitorującego newralgiczne rejony miasta. Wszystkie działania inwestycyjne w obszarze rozbudowy systemu, to działania bezpośrednio skierowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie efektywności działania służb – mówi Tomasz Kępa, zastępca naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego.

W kolejnych miesiącach tego roku miasto przejmie także 25 kamer zlokalizowanych w rejonie DK 81 i DK 86. Kamery będą monitorować natężenie ruchu i ewentualne niepożądane zdarzenia w ich przebiegu.

Rozszerzanie zakresu miejskiego monitoringu, to inwestycje których oczekują mieszkańcy. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego pojawiły się 2 zadania o charakterze ogólnomiejskim i 10 zadań lokalnych, które zakładają także m.in. instalację nowych kamer monitoringu.

Oko na miasto

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA) działa od początku 2017 roku. To nowoczesny system, w skład którego wchodzi niemal 300 kamer na ponad 160 km2 miasta liczącego prawie 300 tysięcy mieszkańców. Kamery wchodzące do systemu są zarówno obrotowe, jak i  rejestrujące stały obszar. Równolegle z projektem KISMiA powstała sieć światłowodowa łącząca miejskie jednostki (np. budynki Urzędu Miasta, szkoły, biblioteki itd.). Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy ma szereg zastosowań. W 2021 roku operatorzy na podstawie zarejestrowanego obszaru z kamer zainicjonowani łącznie 3517 zdarzeń. 339 sprawców zostało ukaranych mandatem po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających. 69 osób zostało ukaranych mandatem karnym w czasie i miejscu ujawnienia wykroczenia.  

KISMiA wspiera też kontrolę dróg w mieście. Punkty kamerowe LPR (Licence Plate Recognition), umieszczone na bramownicach wjazdowych do miasta, nie monitorują prędkości samochodów w mieście, ale służą monitorowaniu natężenia ruchu kołowego na głównych arteriach drogowych Katowic. Kamera zlokalizowana w dzielnicy Dąb, na trasie DTŚ – centrum, zanotowała przejazd ponad 12 milionów pojazdów w ubiegłym roku. Natomiast kamera zamontowana na Zawodziu, na odcinku Roździeńskiego – Sosnowiec w 2021 roku naliczyła prawie 14,5 mln pojazdów. Dzięki wykorzystywaniu kamer przez policję, walka z procederem kradzieży pojazdów stała się skuteczniejszy. Z danych katowickiej policji wynika, że liczba kradzieży samochodów w Katowicach spadła z poziomu 337 w roku 2016 do 83 przypadków w roku 2021. Jednocześnie wzrosła wykrywalność w tej kategorii przestępstw z poziomu 16,4% do 55,8%. Zmniejsza się także bezwzględna liczba przestępstw w ogóle.

KISMiA to pierwszy w Polsce tak rozbudowany, zintegrowany i zaawansowany system, co zostało docenione między innymi podczas III Międzynarodowych Targów Technologii Miejskich – Smart City Expo Poland. Projekt zajął I miejsce w kategorii „Bezpieczeństwo Publiczne” konkursu Smart City Poland Award 2021. Co ważne, system nie jest zakończonym projektem. Konsekwentnie powiększana jest liczba kamer, testowane są nowe technologie, wszystko po to by systemem objąć większy obszar i aby wykorzystujące go służby mogły działać jeszcze sprawniej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i gości naszego miasta.

9 czerwca w Kinoteatrze Rialto odbędzie się konferencja „Smart City Katowice: historia sukcesu”. W trakcie spotkania przedstawiciele innych miast będą mieli okazję zapoznać się z tym jak działa KISMiA.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024