Silesion.PL

serwis informacyjny

Mieszkańcy katowickiego osiedla Tysiąclecia nie chcą nocnej prohibicji

Nocna prohibicja

Osiedle Tysiąclecia w Katowicach odrzuciło nocną prohibicję – w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Zdecydowana większość mieszkańców była przeciwko wprowadzeniu obostrzeń. Obecnie w Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie 6 dzielnic.

Konsultacje, które trwały od listopada do grudnia 2023 r., były odpowiedzią na inicjatywę Rady Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia, mającą na celu wprowadzenie ograniczeń sprzedaży alkoholu. Marcin Krupa, prezydent Katowic, przypomniał, że podobne konsultacje przeprowadzono wcześniej w innych dzielnicach, gdzie mieszkańcy również wyrazili sprzeciw wobec tych regulacji.

W wyniku ankietowania, w którym uczestniczyło 1 523 osób, a 781 ankiet zostało uznanych za ważne, aż 74% z nich opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu ograniczeń. Jedynie 26% ankietujących było za tym rozwiązaniem. Decyzja odrzucenia nocnej prohibicji miała również poparcie danych statystycznych, które wskazują, że takie ograniczenia wpływają na spadek liczby interwencji związanych z alkoholem.

Pierwsze wprowadzenie ograniczeń dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu miało miejsce w Katowicach w lipcu 2018 r. w Śródmieściu, a kolejne latem 2022 r. w dzielnicach: Szopienice-Burowiec, Załęże oraz Dąbrówka Mała i Bogucice. Koszutka dołączyła do tego grona w czerwcu 2023 r.

Celem tzw. nocnej prohibicji jest kontrola spożywania alkoholu w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu. Jednakże ta regulacja nie dotyczy lokali gastronomicznych czy pubów, które wciąż mogą oferować swoim klientom alkohol. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje gminom możliwość wprowadzania prohibicji jedynie na poziomie dzielnic, nie zaś na wybranych obszarach czy ulicach.

Statystyki wyraźnie ukazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji przyczyniło się do zmniejszenia interwencji związanych z alkoholem. Liczba interwencji straży miejskiej w tym kontekście zmniejszyła się z 2043 razy w 2017 r. do 1256 razy w 2022 r. Podobnie, liczba doprowadzeń osób do izb wytrzeźwień czy miejsc zamieszkania uległa spadkowi z 742 w 2017 r. do 514 w 2022 r.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024