Silesion.PL

serwis informacyjny

Miasto Katowice wraz z partnerami tworzy Katowicki Klaster Energii

Na zrekultywowanej czesci bylego wysypiska smieci powstanie elektrownia sloneczna fot. KAW 2022

Na zrekultywowanej czesci bylego wysypiska smieci powstanie elektrownia sloneczna fot. KAW 2022

Miasto Katowice, Katowickie Inwestycje S.A., inne miejskie spółki oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. łączą siły na rzecz stworzenia klastra energetycznego, by działać bardziej ekologicznie i oszczędnie. Prezydent Marcin Krupa oraz prezesi spółek-inicjatorów podpisali w tej sprawie porozumienie. Choć już wcześniej podejmowano inwestycje w OZE, to nowa forma współpracy ma dać więcej korzyści i pomóc między innymi w ubieganiu się o środki zewnętrzne. Docelowo w ramach Klastra mają powstać instalacje o łącznej mocy około 25-30 MW.

– Przy rosnących cenach energii trzeba szukać alternatyw. Liczę na to, że dzięki działalności klastra uda się ograniczyć zakup prądu dla niektórych miejskich jednostek, a tym samym zwiększyć oszczędności – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Miasto od dawna stara się wdrażać samodzielnie takie rozwiązania. Przy MPGK powstaje na przykład farma fotowoltaiczna. Budowana jest w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów – dodaje prezydent.

Do klastra, obok Miasta Katowice dołączyły:  Katowickie Inwestycje S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S. A., Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. Wspólne działanie ma pomóc w zwiększeniu poziomu samowystarczalności energetycznej. W tym celu będą realizowane instalacje OZE, przede wszystkim oparte o panele fotowoltaiczne oraz biogaz.

– Finansowanie inwestycji ma być zapewniane z dotacji, a jednym z zadań Klastra – przede wszystkim jego koordynatora, czyli Katowickich Inwestycji S.A. – będzie poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego i pełnienie funkcji doradczej dla wszystkich członków. Co ważne, Klaster nastawiony jest na ciągły rozwój i nie zamyka się wyłącznie na członkostwo spółek komunalnych. Otwarty jest również na prywatne podmioty – w szczególności te, które już posiadają instalacje OZE lub planują tego typu inwestycje – mówi Andrzej Hołda, prezes zarządu Katowickich Inwestycji S.A.

Miasto Katowice wraz z partnerami tworzy Katowicki Klaster Energii Fot. KAW

Zielona energia i liczne benefity

Wytworzona energia będzie mogła być wykorzystywana do zaspokajania potrzeb własnych, a wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania pozwoli efektywnie ją wykorzystać. Generowane nadwyżki będą mogły być odsprzedawane operatorom. W efekcie końcowym działalność Klastra pozwoli zredukować wydatki.

– Ponadto szereg dodatkowych korzyści przyniesie zapowiadana nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Planowane zmiany w przepisach przewidują m.in. wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby energii wytworzonej wewnątrz klastrów (obniżającego koszty dystrybucji od 5% do nawet 25%), a także zwolnień z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia energii wytworzonej z OZE – tłumaczy dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Fundamenty już są

Choć Katowicki Klaster Energii dopiero powstaje, to tworzące go podmioty już wcześniej podjęły działania na rzecz dywersyfikacji źródeł energii – zarówno pod kątem planów i analiz, jak również już rozpoczętych prac. Katowickie Inwestycje S.A. są w trakcie realizacji trzech instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni: 0,3 MW w oczyszczalni Podlesie, 0,3 MW w oczyszczalni Panewniki, a także 0,5 MW w oczyszczalni Gigablok. Ponadto – na terenie tej ostatniej – powstaje kogeneracja zasilana biogazem, której moc wyniesie 0,4 MW. Katowickie Wodociągi S.A. planują fotowoltaikę o mocy 0,7 MW, która stanie na terenie oczyszczalni Dąbrówka. Z kolei MPGK Katowice jest w trakcie realizacji instalacji o mocy 1 MW, która powstaje na terenie zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. W planach jest także zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w ramach budowy Stadionu Miejskiego, a planowana moc to około 2 MW.

Dodatkowo został zlecony audyt kilku budynków użyteczności publicznej, który ma określić możliwości wyposażenia ich w panele fotowoltaiczne przy okazji prac termomodernizacyjnych, a w ramach realizowanych i planowanych inwestycji miejskich za każdym razem przeprowadzana jest analiza możliwości wykorzystania OZE. Trwa również weryfikacja kilku lokalizacji w Katowicach pod kątem ich wykorzystania do stworzenia farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

Pierwszym zadaniem Klastra będzie stworzenie strategii działania i rozwoju. Dokument ma być dokładną analizą stanu obecnego oraz infrastruktury, a także aktualnych oraz przyszłych potrzeb energetycznych. Ponadto pozwoli on wyznaczyć kierunki rozwoju m.in. w zakresie wielkości niezbędnych nakładów inwestycyjnych do otrzymania optymalnego pułapu samowystarczalności energetycznej Katowic.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024