Silesion.PL

serwis informacyjny

Kształcenie szyte na miarę w nowym formacie. Rozpoczęła się rekrutacja na Politechnice Śląskiej

Politechnika Slaska konczy 77 lat

Politechnika Śląska

Wystartowała rekrutacja na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej. Na kandydatów czeka ponad 50 kierunków studiów, wśród nich także w języku angielskim. W tegorocznej ofercie edukacyjnej uczelni nowością jest 15 zintegrowanych, elastycznych kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia.

To pionierski i unikatowy format studiów, który Politechnika Śląska wprowadza jako pierwsza techniczna uczelnia w Polsce. Od nowego roku akademickiego obejmie następujące kierunki: Automatyka i informatyka przemysłowa; Automatyka i robotyka przemysłowa; Energetyka; Fizyka techniczna; Geodezja i kartografia; Geoinżynieria i eksploatacja surowców; Inżynieria bezpieczeństwa; Inżynieria lotnicza i kosmiczna; Inżynieria materiałowa; Inżynieria ogólna; Inżynieria produkcji i zarządzania; Mechanika i budowa maszyn; Mechatronika przemysłowa; Transport; Transport kolejowy. W kolejnych latach będzie rozwijany.

Odchodzimy od wąskiej specjalizacji na rzecz podejścia interdyscyplinarnego. Kształtujemy programy zintegrowanych kierunków studiów oraz dobieramy nowe formy i metody kształcenia w taki sposób, aby student stał się podmiotem, a nie przedmiotem kształcenia a nauczyciel akademicki przewodnikiem w tym procesie – mówi prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Na czym polega elastyczny system kształcenia? Najprościej mówiąc umożliwia studentowi skomponowanie swoich studiów inżynierskich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami w budowaniu własnej zawodowej kariery. W programie 70% stanowią zajęcia obowiązkowe, częściowo obieralne, a 30% stanowią moduły dowolnie obieralne. — Na pierwszych dwóch latach studiów student realizuje zajęcia ogólne, podstawowe i kierunkowe, w większości o charakterze obowiązkowym, natomiast od 5 semestru sam decyduje, czego chce się uczyć. Wybiera składający się z modułów zdefiniowany zakres dyplomowania i realizuje go do końca studiów. Ponadto student komponuje własny zakres dyplomowania, wybierając moduły lub pojedyncze zajęcia z różnych zakresów dyplomowania. Wszystkie zajęcia, które zrealizuje zostaną udokumentowane w suplemencie – dodaje prorektor W. Szkliniarz.

Kształcenie modułowe polega na dzieleniu zajęć na bloki tematyczne. W danym okresie studenci przyswajają treści ze sobą powiązane i należące do jednego modułu. Dzięki temu całość jest o wiele bardziej przejrzysta i prostsza w odbiorze, a także łatwiejsza w zrozumieniu. Kształcenie modułowe to także duże odciążenie dla studentów w kwestii liczby zaliczeń i egzaminów – wyjaśnia prof. W. Szkliniarz.

Wśród proponowanych przez Politechnikę Śląską kierunków  – m.in. Inżynieria ogólna – unikatowy w Polsce kierunek obejmujący interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi. Gwarantuje absolwentom bardzo przydatne i oczekiwane na przyszłym rynku pracy interdyscyplinarne wykształcenie, realizowane według dobranych lub skomponowanych przez studentów zakresów studiowania i dyplomowania, zatwierdzonych przez doradców zawodowych. Od roku akademickiego 2023/2024 kierunek Inżynieria Ogólna pełni szczególną rolę, gdyż mogą się na niego rekrutować studenci, którzy wciąż nie są pewni na jakim kierunku chcą studiować lub potrzebują więcej czasu oraz więcej informacji do dokonania świadomego wyboru. Wprowadzenie studentów pierwszego roku studiów na kierunku Inżynieria Ogólna w tematykę szerokiego spektrum dostępnych na Politechnice Śląskiej kierunków inżynierskich (15) oraz wsparcie doświadczonych doradców umożliwi im podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wyboru na koniec pierwszego roku właściwego kierunku studiów i przeniesienie na ten kierunek bez jakichkolwiek różnic programowych.

Nowy format kształcenia był konsultowany ze środowiskiem studenckim. Zyskał pozytywną opinie zarówno Parlamentu Studenckiego, jak i Samorządu Studentów Politechniki Śląskiej: – Uważamy, że na podstawie tego, jak zmienia się aktualnie sylwetka kandydata i tego jak zmienia się nasz student i absolwent, te zmiany są konieczne. Musimy się bardziej otworzyć na indywidulane potrzeby studentów, tak by mogli tworzyć sobie program studiów, a nie realizować ten z góry narzucony. Studenci ogólnie, obecnie, po dłuższym czasie są zniechęceni ograniczeniem wyboru. Tymczasem to jest pokolenie, które takiego samodzielnego wyboru potrzebuje. Samodzielnie chcemy zdecydować, co będziemy w życiu robić. Przy pomocy takiego obieralnego, elastycznego modelu studiów, w którym student z pomocą konsultanta będzie tworzył program dla siebie, wybierając z dostępnych modułów i przedmiotów te, które będą mu odpowiadać, taka samodzielność będzie możliwa – mówi Katarzyna Ptaszyńska, przewodnicząca Samorządu Studentów PŚ.

Co nowego w ofercie kształcenia Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2023/2024

 • Nowy portal rekrutacyjny: https://rekrutacja.polsl.pl/wyszukiwarka-kierunkow-i-stopnia/?pa_stopien=stopien-i
 • Deklaracja o uruchomieniu wszystkich oferowanych kierunków studiów I stopnia.
 • Stypendia i bezpłatne miejsca w akademikach dla najlepszych kandydatów.
 • Udoskonalone programy większości oferowanych kierunków studiów:
  • zmniejszenie liczby godzin na pierwszym i ostatnim semestrze,
  • bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki w planie studiów,
  • matematyka i fizyka w formie bardziej przyjaznej studentom,
  • Techniki i narzędzia komunikacji na I semestrze studiów,
  • uelastycznienie I roku studiów,
  • umożliwienie korzystania z uczelnianej bazy zajęć obieralnych,
  • ukierunkowanie zajęć na studenta – kształcenie modułowe,
  • zwiększenie elastyczności kształcenia,
  • nowe formy zajęć i możliwość wyboru prowadzących zajęcia.

Politechnika Śląska przygotowała blisko 7 tys. miejsc dla studentów I roku. To 49 i 14 kierunków I i II stopnia, w tym 12 prowadzonych w języku angielskim. Nowościami w nadchodzącym semestrze, poza elastycznym, modułowym, obieralnym formatem kształcenia są dwa kierunki: na I stopniu – Technologie kognitywne i media społecznościowe, a na II – Chemia przemysłowa. Uruchamiamy także kolejne, unikatowe specjalności – na kierunku Transport będzie można wybrać prestiżowe specjalności Kontrolera ruchu lotniczego oraz Obsługę Naziemnych Systemów Zabezpieczeń Lotów

Studenci, którzy wybierają Politechnikę Śląską realizują część zajęć w ramach tzw. PBL-i (project / problem based learning) –  to nauka praktycznego rozwiązywania problemów badawczych i projektów przez pracę w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem mentora. Rocznie Politechnika Śląska realizuje ok. 200 takich projektów, finansowanych z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza”.

W ofercie Politechniki Śląskiej także wsparcie socjalne, a dla najlepszych kandydatów stypendia i bezpłatne miejsca w akademikach.

AktywnośćStypendiumZakwaterowanie w DS
Reprezentujący Polskę na olimpiadach międzynarodowych1.500 złSfinansowanie zakwaterowania
w pełnej wysokości przez rok
Laureat olimpiady stopnia centralnego1.100 zł
Finalista olimpiady stopnia centralnego700 zł
Laureat konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez PŚ500 zł
Osoba uzyskująca 100% punktów
w procesie rekrutacji
500 zł
Osoba uzyskująca powyżej 85% punktów w procesie rekrutacjiSfinansowanie zakwaterowania
do wysokości 750 zł miesięcznie
Osoba spełniająca warunki zakwaterowania w DSGwarantowane miejsce w DS

Nowoczesne kształcenie w Uniwersytecie Europejskim EURECA-PRO

UE EURECA-Pro tworzy wspólnie z Politechniką Śląską 9 uniwersytetów z Unii Europejskiej – EURECA-PRO jest siecią uczelni – uniwersytetem europejskim, uznanym ośrodkiem dydaktycznym i naukowo-innowacyjnym, prowadzącym działalność wokół szeroko rozumianych zagadnień dotyczących zrównoważonej konsumpcji i produkcji towarów, w obszarach nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i społecznych – mówi prof. Anna Chrobok, dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej.

Co daje zrzeszonym uczelniom współtworzenie takiego uniwersytetu europejskiego?

Rozwój wspólnych programów kształcenia (PhD, MSc, BSc)

 • Tradycyjny program wymiany (Erasmus) – studenci zapisują się na istniejący program na uczelni macierzystej i spędzają semestr na innej uczelni
 • Tradycyjny podwójny dyplom DOUBLE DEGREE (między dwoma partnerami) – studenci spędzają rok na uczelni partnerskiej
 • Tradycyjny wspólny dyplom JOINT DEGREE (między niektórymi partnerami) – studenci spędzają min. 1 semestr u 2 partnerów
 • Eureca-Pro DEGREE (nasz cel) – Studenci mogą studiować w każdej uczelni partnerskiej

EURECA-PRO jest kluczowym w Europie akademickim hubem innowacji przyczyniającym się do realizacji zasad Zielonego Ładu UE, opracowującym nowe technologie, procesy i systemy, a także definiującym i propagującym odpowiedzialne zachowania konsumpcyjne, które łącznie umożliwiają dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy przy efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych w trosce o środowisko i klimat.

Więcej informacji znajdziecie na stronie:
Wyszukiwarka studiów pierwszego stopnia – Rekrutacja na Politechnikę Śląską (polsl.pl).
Harmonogram dostępny na stronie: 
Harmonogram – Rekrutacja na Politechnikę Śląską (polsl.pl).

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024