Silesion.PL

serwis informacyjny

Królewska gra uwagi, wyobraźni i rozumu – szachy w polskiej historii i nauce

szachy pilsudzki

szachy pilsudzki

27 listopada w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Instytut De Republica organizuje panel naukowy pt. „Królewska gra uwagi, wyobraźni i rozumu – szachy w polskiej historii i nauce”, w którym historycy opowiedzą o znaczeniu szachów oraz ich naukowej i kulturotwórczej roli. Panel odbędzie się w ramach Superpucharu Polski w szachach, podczas którego mecz rozegrają arcymistrzowie Jan-Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek.

Polska szachami stoi od mniej więcej ośmiuset lat, co jest faktem potwierdzonym przez naukowców. – Źródła podają, że pierwsze wzmianki o szachach na naszych ziemiach pochodzą już z XIII wieku. Sto lat później miały być tak popularne, że ówczesne zaangażowanie społeczne w tę grę można porównywać do zjawisk kojarzących się współcześnie z hazardem. W kolejnych latach szachy zyskiwały coraz więcej zwolenników. Fascynacja tą grą przenosiła się z zamkniętych imprez organizowanych głównie na dworach szlacheckich do świata sztuki. Dość wspomnieć tutaj o Janie Kochanowskim, który przez siedem lat tworzył jeden z najciekawszych swoich poematów o znamiennym tytule: „Szachy” – wskazuje Dyrektor Instytutu De Republica dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.

Sesja naukowa poświęcona historii tej gry, zwanej też „grą królewską”, składać się będzie z dwóch części. W trakcie pierwszej, zaprezentowane zostaną trzy wystąpienia. Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza przedstawi referat zatytułowany Miłośnicy, prorektorzy i mecenasi gry szachowej w II Rzeczypospolitej; dr Piotr Szybowicz, w wystąpieniu Historia szachów na Pomorzu i Kujawach w latach 1920-2021, skupi się na regionalnym kontekście poruszanej tematyki, z kolei dr. hab. Dariusz Karczewski, prof. ucz. zaprezentuje krótki wykład pod tytułem Królewska gra. Historia szachów – między prawdą a legendą. W ramach sesji odbędzie się również pokaz filmu produkcji Tadeusza i Macieja Syków pt. Z miłości do szachów.

Panel naukowy jest częścią szachowego wydarzenia roku w Bydgoszczy. Superpuchar Polski w szachach będzie rozegrany w formie meczu między dwoma najlepszymi krajowymi szachistami – Janem-Krzysztofem Dudą a Radosławem Wojtaszkiem. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na cele charytatywne – leczenie Piotrka Wojciechowskiego, zmagającego się z chorobą nowotworową. Mecz odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Łukasza Schreibera.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author