Silesion.PL

serwis informacyjny

„Zostań Powstańczym eksploratorem!” – ogólnopolski konkurs poświęcony tradycji Powstań Śląskich

Instytut De Republica oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie poświęconym tradycji Powstań Śląskich, zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

– Jednym z celów przyświecających działalności Instytutu De Republica, zapisanym w statucie, jest organizowanie projektów edukacyjnych. Naturalnym jest więc to, że zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcie, jakim jest konkurs z okazji setnej rocznicy Powstań Śląskich. Pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się państwa polskiego, jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Jeśli możemy to robić nie tylko poprzez organizację sesji naukowych czy wydawanie książek o tematyce historycznej, których odbiorcami są de facto osoby dorosłe, to jest tym bardziej wartościowe. Dzieci i młodzież mają fantastyczny dar interpretowania, którego nie mamy my – dorośli. Potrafią podejmować zadany im temat bez skazy doświadczeń życiowych, bagażu zdobytej wiedzy czy przyjętych tudzież zasłyszanych gdzieś oglądów. Ich spostrzeżenia i wnioski mogą być z kolei bardzo cenną lekcją dla nas – dorosłych – zauważa Dyrektor Instytutu De Republica, dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. 


Konkurs podzielony jest na cztery grupy tematyczne i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie, niebędące uczniami.

KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich, pełnoletnich uczestników indywidualnych.

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, uczniów klas VII-VIII i szkół średnich.

KONKURS AUDIOWIZUALNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich.

KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich.

Prace konkursowe, wraz ze stosownymi załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice do dnia 31 grudnia 2021 roku.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).