Silesion.PL

serwis informacyjny

„Zostań Powstańczym eksploratorem!” – ogólnopolski konkurs poświęcony tradycji Powstań Śląskich

post konkurs slask Zostan Powstanczym eksploratorem

post konkurs slask Zostan Powstanczym eksploratorem

Instytut De Republica oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie poświęconym tradycji Powstań Śląskich, zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

– Jednym z celów przyświecających działalności Instytutu De Republica, zapisanym w statucie, jest organizowanie projektów edukacyjnych. Naturalnym jest więc to, że zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcie, jakim jest konkurs z okazji setnej rocznicy Powstań Śląskich. Pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się państwa polskiego, jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Jeśli możemy to robić nie tylko poprzez organizację sesji naukowych czy wydawanie książek o tematyce historycznej, których odbiorcami są de facto osoby dorosłe, to jest tym bardziej wartościowe. Dzieci i młodzież mają fantastyczny dar interpretowania, którego nie mamy my – dorośli. Potrafią podejmować zadany im temat bez skazy doświadczeń życiowych, bagażu zdobytej wiedzy czy przyjętych tudzież zasłyszanych gdzieś oglądów. Ich spostrzeżenia i wnioski mogą być z kolei bardzo cenną lekcją dla nas – dorosłych – zauważa Dyrektor Instytutu De Republica, dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. 


Konkurs podzielony jest na cztery grupy tematyczne i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie, niebędące uczniami.

KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich, pełnoletnich uczestników indywidualnych.

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, uczniów klas VII-VIII i szkół średnich.

KONKURS AUDIOWIZUALNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich.

KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich.

Prace konkursowe, wraz ze stosownymi załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice do dnia 31 grudnia 2021 roku.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author