Silesion.PL

serwis informacyjny

Komunikat Stali Mielec dotyczący zaległości finansowych z lat 2017-2019

Komunikat klubu STal Mielec

Komunikat klubu STal Mielec

Zarząd Spółki FKS STAL MIELEC S.A. informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Mielcu w ostatnim miesiącu przeprowadził kontrolę u płatnika składek FKS STAL MIELEC (Stowarzyszenie) z siedzibą w Mielcu przy ul. Solskiego 1. Kontrolą został objęty okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz sprawdzenie innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.

W wyniku kontroli FKS STAL MIELEC otrzymało decyzję, w której organ stwierdził, że w przypadku 94 zleceniobiorców zostało zastosowane nieprawidłowe zminimalizowanie obowiązku składkowego.

W konsekwencji organ stwierdził, że ww. zleceniobiorcy z tytułu zatrudnienia w ramach umów zleceń, podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym, oraz składkom na Fundusz Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zdaniem ZUS – wynagrodzenia otrzymane z tytułu umów zleceń w wielu wykazanych tam przypadkach, nie zostały oskładkowane prawidłowo i nie zostały wykazane prawidło do rozliczeń.

Z wyliczeń wykazanych w Protokole kontrolnym 352021120058PRO001 z dnia 3 marca 2022 r. wynika, że zobowiązanie Klubu wobec ZUS, wyliczone w oparciu o otrzymane decyzje wynosi 165.000 zł, z uwagi na błędnie prowadzone rozliczenia składek z tytułu umów zleceń zawodników i pracowników klubu. Do kwoty tej doliczone będą odsetki, wynoszące na dzień sporządzenia raportu 55.000 zł

Pragniemy, aby nasz Klub zawsze był transparentny i o każdej takiej aktywności będziemy informować społeczność tej organizacji.

Zarząd FKS Stal Mielec S.A.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024