Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice stały się centrum międzynarodowych rozmów o rozwoju sektora wodociągowego i kanalizacyjnego

Jak rozwijać infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, by zapewnić jeszcze lepsze funkcjonowanie miasta, a przy tym działać w zgodzie z naturą i z troską o planetę oraz los przyszłych pokoleń? Katowice stały się centrum rozmów o największych wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie branża wodociągowo-kanalizacyjna. Siedzibę miejskiej spółki Katowickie Inwestycje S.A. odwiedzili eksperci z Polski i Danii. To wszystko za sprawą konferencji, organizowanej wspólnie z Ambasadą Królestwa Danii w Warszawie i pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice, Marcina Krupy.

Rozwinięta i profesjonalnie zarządzana infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, nowoczesne technologie wspomagające pracę oczyszczalni ścieków, to komfort mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego i oszczędności finansowe. Omówiono różne procesy usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, podczas których można produkować energię elektryczną i cieplną.

Polsko-duńskie partnerstwo z myślą o środowisku

W infrastrukturze wodno-ściekowej Dania stale poszukuje nowych rozwiązań i wdraża nowoczesne technologie. Współpraca ze Skandynawami doprowadziła do zorganizowania w Katowicach międzynarodowej konferencji w celu wymiany doświadczeń z myślą o wspólnym rozwoju i w trosce o środowisko naturalne.

Od jakiegoś czasu współpracujemy z partnerami z Danii i szukamy płaszczyzn wspólnych relacji. Poruszymy wiele tematów – to między innymi projekt nowej dyrektywy unijnej, która nakłada nowe obowiązki na podmioty zajmujące się oczyszczaniem ścieków. Duńczycy są prymusem w Europie w tym zakresie, chcemy dowiedzieć się jak oni to robią – mówi Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Efektywność energetyczna, systemy modelowania i ograniczenie gazów cieplarnianych

Wymianie doświadczeń i zdobywaniu nowej wiedzy sprzyjał bogaty program wydarzenia. Podczas kilkunastu paneli poruszano tematy związane z wpływem dyrektyw UE na oczyszczalnie ścieków, osiąganiem efektywności energetycznej czy ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Debatom towarzyszyło omawianie konkretnych inwestycji, m.in. w Kopenhadze czy Aarhus, ale nie zabrakło też katowickich przykładów, jak system modelowania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Goście konferencji mogli też poznać działanie katowickich oczyszczalni i dowiedzieć się o kolejnych realizowanych inwestycjach.

Dania ma duże doświadczenie w oczyszczaniu ścieków i zapobieganiu stratom wody. Przeciętnie ubytki to około 10%, ale w takich miastach jak Kopenhaga wartość ta wynosi już tylko około 5,3% w przepływach wody w sieci wodociągowej. Mamy też ogromną wiedzę w cyfrowej obsłudze infrastruktury. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy tutaj podzielić się naszymi doświadczeniami i współpracować z Katowicami i całym regionem, a także ze spółkami jak Katowickie Inwestycje czy Katowickie Wodociągi – przyznał attaché Thor Danielsen z Ambasady Królestwa Danii w Warszawie.

O Katowickich Inwestycjach S.A.

Katowickie Inwestycje to miejska spółka, która w imieniu Katowic realizuje najważniejsze inwestycje dla sprawnego funkcjonowania miasta oraz wysokiej jakości życia mieszkańców. To nowe układy drogowe z rozwiązaniami dla wszystkich uczestników ruchu – również dla pieszych i rowerzystów – nowe obiekty kubaturowe, jak katowickie baseny czy też powstający właśnie miejski kompleks sportowy, a także inwestycje, których na co dzień nie widzimy. Mowa tu o skomplikowanej i wielokilometrowej sieci kanalizacji. Podziemny system obsługuje zarówno ścieki sanitarne, jak również wody opadowe. Te ostatnie magazynowane są w zbiornikach retencyjnych, które w ostatnich latach pojawiły się w wielu miejscach Katowic, by chronić miasto przed skutkami nawalnych opadów, a także umożliwiać ponowne wykorzystywanie deszczówki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023