Silesion.PL

serwis informacyjny

Joseph Conrad Fellowship | Polska – autonomiczna forma czy imitacja Zachodu?

Joseph Conrad Fellowship Polska – autonomiczna forma czy imitacja Zachodu

Joseph Conrad Fellowship Polska – autonomiczna forma czy imitacja Zachodu

16 marca 2022 roku o godzinie 18.00 odbędzie się kolejne otwarte wydarzenie w ramach programu Joseph Conrad Fellowship. Tym razem wspólnie z ekspertami – architektem Łukaszem Galuskiem i socjologiem Łukaszem Mollem – będziemy rozmawiać o tożsamościowych, kulturowych, geograficznych przeobrażeniach Polski i Europy.

Joseph Conrad Fellowship | Polska – autonomiczna forma czy imitacja Zachodu?

Dziś, kiedy kryzys stał się nie tylko punktem odniesienia dla diagnostów kondycji duchowej Starego Kontynentu, ale permanentnym doświadczeniem europejskich społeczeństw, musimy na nowo zrozumieć system odniesień i zależności, w którym Polska funkcjonuje. Rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie dekonstruuje światowy ład – ale czy jest otwarciem dla nowego porządku europejskiego? Jaką rolę w konflikcie, który przez pospiesznych publicystów nazywany jest czasami „starciem cywilizacji” odgrywać będzie Polska? Jak europejski świat zmieni kolejna fala migracji?

Wspólnie zastanowimy się nad tym co rozbiory zabrały Polsce, a co pozostawiły? jak silniejszy kształtuje tożsamość słabszego (i odwrotnie), czym w istocie są granice państw oraz jak się je wyznacza, a także kto wymyślił Europę Środkowo-Wschodnią, a kto Europę Zachodnią.

Gośćmi spotkania będą:

  • Łukasz Galusek – architekt i wydawca, od 2018 r. zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie,
  • Łukasz Moll – filozof, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Michał Strachowski (prowadzący) – związany z Teologią Polityczną, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wydarzenie przyjmie formę hybrydową. Spotkamy się stacjonarnie i w internecie. Transmisja będzie udostępniona na naszym Facebooku i YouTubie.

Wstęp wolny!

16 marca 2022, godz. 18.00

Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25 w Warszawie (III p.)

Patroni medialni: Kwartalnik Literacki „Wyspa” i Instytut Literatury.

Organizatorem programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship jest Instytut De Republica.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym
i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author