Silesion.PL

serwis informacyjny

Jak otrzymać zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie zakładów bukmacherskich w Polsce

W związku z ostatnimi zmianami, które wprowadziło Ministerstwo Finansów, wiele szanowanych bukmacherskich marek musiało wycofać swoje usługi z Polski. Teraz, aby prowadzić tego typu działalność w Polsce, konieczne jest uzyskanie zezwolenia Ministerstwa Finansów. Jednak same chęci nie są wystarczającym powodem, aby pozwolenie uzyskać. Trzeba jeszcze spełnić szereg warunków ustawowych. Jak widać prowadzenie działalności związanej z zakładami bukmacherskimi, jest ściśle regulowane przez przepisy prawne. Nie ma więc miejsca na żadne odstępstwa. Wiemy już, że aby prowadzić w Polsce zakłady wzajemne – zarówno w punktach stacjonarnych, jak i w internecie, potrzebne jest zezwolenie. Jak można uzyskać zgodę Ministerstwa Finansów?

Uzyskiwanie zezwolenia na urządzanie zakładów bukmacherskich w Polsce

Na początku warto przytoczyć definicję zakładów wzajemnych. Zakłady wzajemne to takie zakłady, w których w nagrodę otrzymujemy zapłatę pieniężną lub rzeczową. Zakłady różnią się ze względu na:

 • rodzaj zdarzeń, które typujemy – zwykle firmy oferują bardzo dużą ofertę dostępnych kategorii (piłka nożna, koszykówka, hokej, e-sport itd.)
 • różnicę w ustalaniu stawek i wygranych – tutaj możemy wyróżnić totalizatory i bukmacherstwo.

Totalizatory według definicji są zakładami, które opierają się na współzawodnictwie ludzi lub zwierząt. Gracze wpłacają pieniądze i starają się odgadnąć wynik zdarzenia sportowego. To jaka będzie łączna kwota wygranej, zależy od łącznej kwoty wpłaconej przez graczy. Zakłady bukmacherskie wprowadzają do rozgrywki nieco zwiększoną różnorodność, albowiem można typować zaistnienie wielu różnych zdarzeń – zarówno wirtualnych, jak i prawdziwych. W tym przypadku uczestnicy również wpłacają stawki, jednak wysokość wygranej jest uzależniona od umowy zawartej pomiędzy firmą przyjmującą zakład a graczem, który stawia pieniądze na szali.

Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone tylko wtedy, gdy dana firma oferująca zakłady bukmacherskie, posiada pozwolenie Ministerstwa Finansów. Dotyczy to zakładów przyjmowanych w punktach stacjonarnych oraz przez internet. Przyjmowanie zakładów poza udzielonym zezwoleniem, jest także objęte regulaminem i przepisami ustawy o grach hazardowych. Każdy podmiot, który chce świadczyć usługi związane z zakładami bukmacherskimi, musi złożyć wniosek do Ministra Finansów. Złożenie wniosku oczywiście nie gwarantuje jego pozytywnego rozpatrzenia. W przypadku udzielenia zezwolenia, dany podmiot otrzymuje możliwość prowadzenia określonej liczby punktów zakładów wzajemnych.

Zgodnie z prawem, spółka, która ubiega się o prowadzenie tego typu działalności, musi dysponować kapitałem nie mniejszym niż 4 000 000 zł. Poza tym koncesja nie zostanie udzielona, jeśli spółka, która się o nią ubiega w ostatnich 6 latach, miała cofniętą koncesję i złamała warunki dotyczące umowy.

Oferowanie zakładów bukmacherskich przez internet – wymagania

Każdy, kto chce w Polsce oferować zakłady bukmacherskie przez internet, powinien spełniać wymogi dotyczące urządzeń przechowujących dane. Wszystkie urządzenia tego typu powinny znajdować się w kraju Unii Europejskiej lub kraju będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Specjalne wymogi dotyczą również domeny, która powinna być przypisana do polskich stron internetowych. Jeśli domena nie spełnia wymogów, nie ma pozwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych.

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie zakładów sportowych na terenie Polski musi prowadzić archiwizację wszystkich danych, które są na bieżąco wymieniane pomiędzy użytkownikiem a podmiotem. Oczywiście archiwizacja danych musi odbywać się na urządzeniu, które znajduje się na terenie Polski lub innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Archiwizacja ma być prowadzona w taki sposób, aby można było sprawdzić dotychczasowy przebieg gry, a także przeprowadzane transakcje. Zapis danych musi odbywać się w taki sposób, aby ewentualna próba zmiany zapisanych informacji była niemożliwa. Ponadto podmiot organizujący zakłady ma obowiązek udostępnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej dostępu do zapisanych na urządzeniu danych – również drogą zdalną.
Poza udostępnieniem archiwum, podmiot ma również obowiązek udostępnić wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do odczytu danych, a także oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo informacji. Krajowa Administracja Skarbowa musi mieć możliwość sortowania, filtrowania oraz drukowania udostępnionych dokumentów.

Jednak, aby firma oferująca zakłady wzajemne otrzymała zezwolenie od Ministerstwa Finansów, konieczna jest także zgoda organizatorów zawodów sportowych, których wyniki mają być wykorzystywane w prowadzeniu działalności. Zgodę należy oczywiście dołączyć do składanego wniosku o uzyskanie zakładów wzajemnych. Jeśli podmiot będzie chciał oferować swoje usługi również w stacjonarnych punktach, dodatkowym wymogiem jest dołączenie zgody właścicieli budynków.

Ponadto konieczne jest przygotowanie:

 • adresu i dokumentacji technicznej danej strony internetowej,
 • zasady weryfikacji, które pozwolą na grę tylko osobom po 18 roku życia,
 • ekspertyzę dowodów udziału w zakładach wzajemnych.
 • przygotowanie zasad dotyczących przechowywania i ewidencji kapitału zakładu.

Wymogi związane z art. 36 – co jeszcze trzeba przygotować?

Zgodnie z art. 36 ustawy o grach hazardowych, podmiot chcący świadczyć zakłady bukmacherskie musi dostarczyć odpis aktu notarialnego umowy spółki i jej numer KRS. Wymagane jest również oznaczenie imienne akcji i udziałów z określoną wartością nominalną. Kolejne niezbędne dokumenty to informacje o aktualnym i przyszłym statusie prawnym, a także obecnej sytuacji finansowej spółki.
W składanym wniosku powinno się także określić prawdopodobną datę, w której chcemy rozpocząć prowadzenie działalności po uzyskaniu pozwolenia. Określić powinno się także jakiego rodzaju zakłady chcemy oferować i czy będą one oferowane przez Internet.

Wniosek do Ministra Finansów mogą składać jedynie spółki. Dotyczy to spółek krajowych akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek mogą złożyć również spółki, które działają na zasadach właściwych dla spółek powyższych, a także mają swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub państwa EFTA.

Warto pamiętać, aby rzetelnie przygotować wszystkie wymagane dokumenty i zezwolenia. Tylko wtedy istnieje szansa na uzyskanie zgody Ministra Finansów. Jeśli czegoś brakuje, lepiej wstrzymać się ze złożeniem wniosku i poczekać, aż zebrane zostaną wszelkie dokumenty.

Co jeśli wniosek nie spełni wymagań?

W przypadku gdy Minister Finansów uzna, iż złożony przez podmiot wniosek nie spełnia wymagań, wzywa założyciela do siebie i informuje o brakach, jakie posiada dokumentacja. Od tamtej chwili podmiot ma tydzień, na usunięcie braków i dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Jeśli w ciągu tygodnia podmiot nie dostarczy wymaganych dokumentów, wniosek zostanie nierozpatrzony. Oznacza to, że koncesja nie zostanie przyznana.

Wniosek spełnia wymagania, jakie procedury?

Jeśli dostarczone zostały wszystkie dokumenty, a Minister Finansów nie dopatrzył się nieprawidłowości, udzielone zostaje pozwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich. Warto pamiętać, że zezwolenie nie jest wystawiane na stałe. Koncesja jest udzielana na 6 lat, a potem trzeba ją odnowić.

Zezwolenie na organizacje zakładów bukmacherskich – jakie koszty?

Przejdźmy teraz do sprawy, która zwykle najbardziej interesuje osoby, które chcą świadczyć zakłady wzajemne na terenie Polski. Mowa oczywiście o kosztach. W 2019 roku opłata za udzielenie zezwolenia wynosi blisko 100 tys. złotych. Kwota ta stanowi jednocześnie 2000% kwoty bazowej. To nie wszystkie koszta, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Jeśli będziemy świadczyć zakłady wzajemne przez sieć, kolejny raz obowiązuje nas 2000% kwoty bazowej. Dodatkowo opłacić musimy każdą stronę wykorzystywaną do organizacji zakładów, opłata ta wynosi 5000% kwoty bazowej. Więc za każdą stronę zapłacimy blisko 250 tys. złotych.

Tak wyglądają opłaty, jeśli mowa o zakładach organizowanych przez internet. Jednak co z punktami naziemnymi? Każdy punkt przyjmowania zakładów to wydatek rzędu 2,5 tys. złotych.

Spółki, które chcą ubiegać się o zezwolenie, muszą posiadać zwiększony kapitał zakładowy, wynoszący co najmniej 2 mln zł. To dosyć wysoka suma, która powoduje, że wiele podmiotów całkowicie rezygnuje z ubiegania się o zezwolenie. Dodatkowo bukmacher musi złożyć zabezpieczenie finansowe opiewające na kwotę 40 000 złotych. Kwota ta jest zależna od ilości punktów z zakładami wzajemnymi, które posiada podmiot. Jeśli jest ich kilka, kwota ulega odpowiednio zwielokrotnieniu. Wartość składanego zabezpieczenia finansowego zmienia się, gdy bukmacher chce urządzać zakłady przez Internet. Wtedy kwota łączna zabezpieczenia wynosi 480 000 zł.

Po jakim czasie od czasu otrzymania zezwolenia, można rozpocząć działalność?

Jeśli Minister Finansów udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej zakładów wzajemnych, mamy ograniczony czas na jej rozpoczęcie. Termin, w którym trzeba rozpocząć działalność, każdy podmiot ma określony w otrzymanym zezwoleniu. Jeśli podmiot nie wywiążę się z tego terminu, zezwolenie wygaśnie. Jeśli z jakiegoś powodu, nie możemy rozpocząć działalności w wyznaczonym terminie, możemy ubiegać się o jego przedłużenie. Jednorazowo można przedłużyć termin o 6 miesięcy kalendarzowych.

Na chwilę obecne w Polsce zezwolenie na świadczenie zakładów bukmacherskich posiada 11 podmiotów oferujących usługi w punktach naziemnych i 15 podmiotów oferujących usługi przez Internet.

Jak widać ubieganie się o zezwolenie na możliwość świadczenia zakładów wzajemnych w Polsce, wiąże się z wieloma wymaganiami i kosztami. Wszyscy, którzy chcą mieć pewność, że ich wniosek nie zostanie odrzucony, mogą skorzystać z doradztwa prawno-podatkowego. Dotyczy to przede wszystkim tych podmiotów, które nie znają dobrze przepisów i wymogów prawnych. Prawnicy dokładnie przygotują wszystkie wymagane zezwolenia, dokumenty i ułatwią bukmacherowi całą procedurę.

Podsumowanie

Mimo skomplikowania całego procesu i kosztów, jakie trzeba ponieść w celu otrzymania zezwolenia, wiele znanych bukmacherskich marek rozważa powrót na terytorium Polski. Pod warunkiem, że bukmacher dysponuje odpowiednim kapitałem i posiada wszystkie niezbędne dokumenty, nie powinno być problemów z otrzymaniem zezwolenia. Działalność trzeba rozpocząć zgodnie ze wskazanym przez Ministra Finansów terminem. Termin ten może się różnić od terminu, który sami zaznaczyliśmy jako prawdopodobny termin uruchomienia działalności. Poza podstawowymi dokumentami dotyczącymi prowadzonej spółki, trzeba również dostarczyć dodatkowe pozwolenia.

Takim dodatkowym pozwoleniem może być zgoda właściciela budynku, w którym znajduje się punkt zakładów bukmacherskich. W razie braków we wniosku, otrzymujemy 7 dni na ich wypełnienie. Jeśli nie posiadamy zespołu prawników, dobrze jest wcześniej zapoznać się z odpowiednimi artykułami dotyczącymi ustawy o grach hazardowych. Pomoże to pozbyć się wszelkich wątpliwości dotyczących oferowania takich usług na terytorium Polski.

Podmioty, które posiadają zezwolenia Ministra Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych

 • w punktach naziemnych:
 1. E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS 0000370248) ul. Żurawia 8, 00 – 503 Warszawa
 2. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS 0000002455) ul. Bielska 47, 43 – 400 Cieszyn
 3. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS 0000182607) ul. Kręta 5, 65 – 770 Zielona Góra
 4. Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne (STS) Sp. z o.o. (KRS 0000080269) ul. Porcelanowa 8, 40 – 246 Katowice
 5. Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. (0000358998) ul. Kijowska 1, 03 – 738 Warszawa
 6. TOTOLOTEK S.A. (KRS 0000027214) ul. Taneczna 18B, 02 – 829 Warszawa
 7. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS 0000534588) ul. Wańkowicza 3, 40 – 384 Katowice
 8. SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS 0000666114) ul. 73 Pułku Piechoty 7a, 40-496 Katowice
 9. TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. (KRS 0000662497) ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
 10. forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS 0000263257) ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
 • w zakresie zakładów wzajemnych przez internet, na wskazanych stronach internetowych:
 1. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400) – zezwolenie z dnia 22 stycznia 2018 r. nr PS4.6831.22.2017; www.efortuna.pl
 2. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000182607, NIP: 782-22-80-615, REGON: 634526323) – zezwolenie z dnia 14 lutego 2018 r. nr PS4.6831.14.2017; www.milenium.pl
 3. (STS) Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) – zezwolenie z dnia 13 lutego 2018 r. nr PS4.6831.20.2017.KLE; www.sts.pl
 4. TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027214, NIP: 524-03-02-341, REGON: 010333455) – zezwolenie z dnia 20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485; www.totolotek.pl
 5. E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 49, (KRS 0000370248, NIP 5272639256, REGON 142666660) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17; www.etoto.pl
 6. forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 18, (KRS:0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217) dawniej Casino Games Sp. z o.o.- zezwolenie z dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016; www.iforbet.pl
 7. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wańkowicza 3 (KRS: 0000534588, NIP: 9542751776, REGON: 360297047) – zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r. nr PS4.6831.9.2016.EQK; www.lvbet.pl
 8. Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) – zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017; www.totalbet.pl
 9. Cherry Online Polska Sp. z o.o. (PZBuk) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gedymina 30 (KRS:0000678163, NIP: 1132942188, REGON: 367291480) – zezwolenie z dnia 28 czerwca 2018 r. nr PS4.6831.26.2017; www.pzbuk.pl
 10. (Betclic) BEM Operations Limited z siedzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) – zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017; www.betclic.pl
 11. BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000727637, NIP: 5252747132, REGON: 369967041) – zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018; www.betfan.pl
 12. Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505) – zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017; www.ewinner.pl
 13. Typiko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy Katowickiej 127 (KRS:0000623608; NIP:54721618; REGON: 364718161) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2018 r. nr PS4.6831.30.2017; www.typiko.pl
 14. Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268) – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018; www.trafonline.pl
 15. Polski Bukmacher Sp. z o.o. (NobleBET i OKbet) z siedziba w Dąbrowie Górniczej przy ul. Limanowskiego 10 (KRS: 0000687635; NIP: 6292481907, REGON: 367989720) – zezwolenie z dnia 3 stycznia 2019 r. nr PS4.6831.28.2017; www.noblebet.pl i www.okbet.pl

Jedynie podmioty wymienione na tej liście mają zezwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych przez internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author