Silesion.PL

serwis informacyjny

Gruntowne modernizacje w Nikiszowcu i przy ul. Kościuszki w Katowicach

Ulica Ficka w Katowicach

W Katowicach ruszają inwestycje drogowe, które obejmą m.in. modernizację ulicy Ficka w zabytkowym Nikiszowcu oraz remonty na odcinkach ulicy Kościuszki. Planowane inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu w tych kluczowych rejonach miasta.

Gruntowna modernizacja jednej z ulic Nikiszowca

Pierwsza z inwestycji ma dotyczyć Nikiszowca, a konkretnie ulicy Ficka. Czeka ją modernizacja, obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów, na odcinku od ul. Giszowieckiej do ul. Garbarskiej. Inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami wydanymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej, ograniczonej krawężnikami kamiennymi. Z takiej kostki, choć w mniejszym rozmiarze, zrealizowane zostaną także wjazdy. Z kolei do realizacji chodników – podobnie jak na ul. Nałkowskiej czy pl. Wyzwolenia – wykorzystane zostaną płyty granitowe oraz kostka granitowa. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 75 dni kalendarzowych na przeprowadzenie prac.

Dwie inwestycje w ciągu ul. Kościuszki

Ulica Kościuszki w Katowicach

Kolejny z przetargów dotyczy ul. Kościuszki, a konkretnie odcinku od FAMUR-u do ul. Kolejowej. Prace będą dotyczyć wymiany zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej na dwóch pasach ruchu na jezdni w kierunku centrum miasta z Mikołowa. Przewidywana powierzchnia jezdni, która zyska nową nawierzchnię, to 7 000 m2, a roboty mają być prowadzone z utrzymaniem ruchu i zawężeniem pasów. Ta inwestycja ma potrwać 30 dni kalendarzowych i być prowadzona w okresie wakacyjnym.

Ulica Kościuszki w Katowicach, na granicy z Mikołowem

Trwa także postępowanie przetargowe na inny odcinek ul. Kościuszki, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Owsianą. Tam ma zostać wymieniona zniszczona nawierzchnia na dwóch pasach na obu jezdniach. – Planowane jest odnowienie nawierzchni na długości około 300 metrów bieżących w kierunku Mikołowa oraz około 200 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Owsianą. Prace będą prowadzone przy zawężonych pasach, ale z utrzymaniem ruchu – wyjaśnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Całkowita powierzchnia jezdni do remontu wynosi 6000 m². Planowany termin przetargu to koniec maja bieżącego roku, a czas realizacji prac wynosi 30 dni kalendarzowych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024