Silesion.PL

serwis informacyjny

Fortuna kupuje Hattrick

Fortuna Entertainment Group N.V. ogłasza sfinalizowanie transakcji

Fortuna Entertainment Group N.V. (lub „Spółka”) niniejszym ogłasza, że pomyślnie zrealizowała i sfinalizowała dwie bieżące transakcje.

Spółka z powodzeniem sfinalizowała przejęcie 100% udziałów w Hattrick Sports Group Ltd., w Irlandii („Hattrick”), które zostało wstępnie ogłoszone w lutym bieżącego roku. Przejęcie zostało zatwierdzone przez organy regulacyjne oraz przez akcjonariuszy Spółki. Hattrick jest właścicielem Casa Pariurilor – organizatora gier hazardowych w Rumunii, PSK – organizatora gier hazardowych w Chorwacji, oraz B2B – działającego w Hiszpanii, Niemczech i innych krajach. Warunki transakcji pozostały niezmienione, a transakcja została rozliczona w dniu jej sfinalizowania.

Ponadto w dniu 23 maja 2017 r. Fortuna podpisała umowę, na mocy której zgodziła się sprzedać spółce Sazka, a.s. 98,4% udziałów w Fortuna sázky a.s. Transakcja została rozliczona i sfinalizowana w dniu podpisania umowy. Obie strony uzgodniły, że cena transakcyjna nie zostanie ujawniona.

Sprzedaż objęła również pakiet 1,6% akcji posiadanych przez E-invest. Od końca roku 2016 Fortuna zaczęła uwzględniać w swoich sprawozdaniach finansowych organizację gier loteryjnych jako działalność zaniechaną.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author