Silesion.PL

serwis informacyjny

Ekologiczna inwestycja PKN ORLEN w Płocku

PKN Orlen

PKN ORLEN podpisał umowę z ORLEN Projekt na budowę instalacji, która umożliwi dalszą redukcję emisji związków siarki do atmosfery. Instalacja oczyszczania gazów poprocesowych po procesie Clausa (TGTU III) powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a prace rozpoczną się w marcu 2022 roku. Wartość inwestycji, która wpisuje się w strategię ORLEN2030, szacowana jest na ok. 346 mln zł.

Transformacja Koncernu w kierunku grupy multienergetycznej oparta jest o energetykę odnawialną i gazową, ale także niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną. Zgodnie ze strategią, do 2030 r. na inwestycje w Grupie ORLEN planujemy przeznaczyć łącznie 140 mld zł. Jednym z elementów tych działań jest właśnie konsekwentne ograniczenie emisji z naszych jednostek produkcyjnych. Nowa instalacja, która powstanie w Płocku to kolejna proekologiczna inwestycja Grupy ORLEN, która ułatwi osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN już spełnia rygorystyczne normy środowiskowe w odniesieniu do aktywów produkcyjnych wymagane zarówno przez Unię Europejską, jak i polskie prawo. Zgodnie ze strategią, Koncern zadeklarował osiągnięcie neutralności emisyjnej w roku 2050, a w ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku redukcję o 20% emisji CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych. Budowa i uruchomienie w połowie 2024 roku nowej instalacji TGTU III stanowi więc realizację założeń strategicznych. TGTU III zastąpi częściowo już wyeksploatowaną instalację OGK I (Odsiarczania Gazów Kominowych – Hydrosulfreen I). Umożliwi również redukcję zanieczyszczeń z tej jednostki, co oznacza, że finalnie do atmosfery trafi gaz o około połowę niższej zawartości dwutlenku siarki. Z kolei dla całego Zakładu Produkcyjnego w Płocku realizacja tej inwestycji oznaczać będzie redukcję zanieczyszczeń dwutlenku siarki o ponad 20%.

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tej inwestycji. Posiadamy odpowiednie zasoby, kompetencje i doświadczenie zarówno w zakresie zarządzania projektem, jak i realizacji dokumentacji technicznej. Ponadto powołaliśmy dla tej inwestycji 30-osobowy zespół, który wspierać będzie kadra menadżerska oraz działy wsparcia. To największe przedsięwzięcie, które będzie realizowane przez ORLEN Projekt w naszej dotychczasowej 50-letniej historii – mówi Marcin Kasza, Prezes ORLEN Projekt.

W ramach podpisanej umowy – oprócz budowy „pod klucz” instalacji TGTU III, ORLEN Projekt wykona również kompletną infrastrukturę umożliwiającą pracę instalacji podstawowej, m.in. rozdzielnie, akumulatornię i stacje transformatorowe umiejscowione w nowopowstającym dwukondygnacyjnym budynku.

PKN ORLEN konsekwentnie ogranicza emisję w swoich jednostkach wytwórczych. Instalacja TGTU III – instalacja oczyszczania gazów poprocesowych po procesie Clausa – będzie kolejną jednostką obok Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku, dzięki której emisja dwutlenku siarki do atmosfery zostanie znacząco ograniczona. Ponadto aby zredukować emisję dwutlenku siarki na instalacji Reformingu V zrezygnowano z mieszanki paliwa gazowo-olejowego i zastąpiono je gazem. Zdecydowano także o modernizacji linii podgrzewu wsadu do reaktora na instalacji Krakingu Katalitycznego II oraz na trwałe wyłączono piec 01H2. Działania te wpłynęły nie tylko na poprawę efektywności energetycznej części rafineryjnej płockiego zakładu, ale umożliwiły redukcję emisji dwutlenku siarki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024