Silesion.PL

serwis informacyjny

E-recepta straciła ważność – co zrobić?

E recepta straciła ważność co zrobić

Termin realizacji recepty wskazywany jest przez lekarza w momencie jej wystawienia, a w przypadku braku takiej informacji, domyślnie przyjmuje się, że dotyczy on pełnych 30 dni kalendarzowych (łącznie z weekendami i świętami). Jest to zasada obowiązująca zarówno w przypadku tradycyjnych papierowych recept, jak i e-recept wystawianych online. Istnieje jednak kilka wyjątków. Jakie lekarstwa się do nich zaliczają? Kto może skorzystać z dłuższego terminu realizacji recepty? Co zrobić w przypadku utraty ważności e-recepty? 

Jakie istnieją rodzaje e-recept wystawiane przez polskich lekarzy?

Recepty wydawane online podzielić można ze względu na termin ważności leków lub ze względu na to, czy jest ona przewlekła czy nie.  

W przypadku terminowości lekarstw wyróżniamy cztery typy e-recept z datą realizacji:

  • do 7 dni od daty wystawienia (lub daty wskazanej przez lekarza) – tyle ważne są antybiotyki,
  • do 30 dni od dnia wystawienia (lub terminu wskazanego przez lekarza) – jest to standardowy czas dla wszystkich recept nienależących do pozostałych wymienionych typów, 
  • do 120 dni od daty wystawienia lub wskazanej przez lekarza – obejmuje on lekarstwa immunologiczne, 
  • do 365 dni, czyli na okres całego roku – jest to opcja dla pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby różnego rodzaju. 

W przypadku ostatniego wymienionego typu (czyli ważnej cały rok kalendarzowy) pacjent zobowiązany jest do wykupienia lekarstw do 30 dni od daty ustalonej na e-recepcie – w przeciwnym razie po przekroczeniu tego okresu otrzyma on mniejszą niż wskazana dawkę podczas pierwszej wizyty w aptece. 

Jak sprawdzić do kiedy ważna jest e-recepta?

Elektroniczne recepty mogą być wystawiane po zdalnej konsultacji z lekarzem lub podczas wizyty w placówce medycznej. Można również dokonać zgłoszenia za pomocą odpowiedniego formularza internetowego. W rezultacie otrzyma się elektroniczny dokument do wglądu na stronie pacjent.gov.pl. 

Znaleźć można tam datę wystawienia oraz datę realizacji, które wskazują, w jakim czasie można wykupić receptę. Jeżeli lekarza nie zaproponuje własnej daty, od której możliwa jest realizacja (dzieje się tak, gdy przed terminem ważności znajduje się przyimek “od”), pozostawiając to pole do automatycznego wypełnienia nałożony zostaje odgórny termin 30 dni (lub 7 dni dla antybiotyków, 120 dla leków immunologicznych). 

Jak uzyskać receptę elektroniczną i co zrobić, gdy straci ważność?

Lekarz może ją przepisać podczas wizyty lub bezpośredniej rozmowy telefonicznej w sprawie ustalenia szczegółów stanu zdrowia chorego. Można również wykorzystać formularze internetowe, dostępne na: https://e-recepta.net/recepta. Jest to metoda stosowana w przypadku chorób, gdzie wiadomo, jakie leki przyjmować. Gdy nie posiada się takich informacji, można zamówić konsultację online. 

Gdy recepta elektroniczna straci ważność (ponieważ nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym okresie), przepada. Jednym wyjście jest kontakt z lekarzem wystawiającym i ponowne skonsultowanie konieczności przepisania wskazany lekarstw. Wyjątek stanowią e-recepty ważne cały rok, ponieważ w ich przypadku liczy się dawka leku uzgodniona z lekarzem, nie czas jej wykupienia (poza pierwszymi zakupami w aptece). Jest to sytuacja, w której jednorazowo można wykupić zapas na 180 dni kuracji. 

Zdecydowaną zaletą recept elektronicznych jest skrócony czas dopełniania formalności i oczekiwania na konsultację z lekarzem (lub wizytą w przychodni w celu dalszego przepisywania lekarstw). Ułatwia to komunikację między pacjentem a apteką, oraz między farmaceutą a przychodnią, dając możliwość lepszego dbania o stan zdrowia pacjentów. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024