Silesion.PL

serwis informacyjny

Donice zamiast aut w Katowicach. Nowa zieleń przed Wyższym Urzędem Górniczym

Donice pod WUG fot. KAW

Donice pod WUG fot. KAW

Chodnik przed budynkiem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach często nie mógł w pełni służyć przechodzącym tędy pieszym. Powodem były zaparkowane na nim samochody, skutecznie utrudniające poruszanie się. Teraz sytuację mają zmienić donice z krzewami, które będą blokować parkowanie w tym miejscu.

– W Katowicach realizowane są zmiany, których celem jest budowanie transportu zrównoważonego – przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Jej elementem jest m.in. ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu. Wciąż jednak wielu kierowców nie szanuje prawa – parkuje na drogach rowerowych czy zieleńcach. Dlatego podjąłem decyzję o realizacji akcji „Wyzwanie parkowanie”. W ciągu ponad roku strażnicy miejscy ujawnili blisko 20 tys. wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Uzupełnieniem działań straży miejskiej jest tworzenie barier architektonicznych dla kierowców, takich jak ustawienie donic bądź barierek w miejscach, w których regularnie łamany jest zakaz postoju czy rozjeżdżana jest zieleń – dodaje prezydent.

Wzajemny szacunek kierowców, pieszych i rowerzystów to fundament wygodnego i bezpiecznego korzystania z przestrzeni miejskiej. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają, dlatego w niektórych miejscach trzeba podejmować radykalne działania dla wprowadzenia porządku. Tak stało się przed Wyższym Urzędem Górniczym, gdzie umieszczono przygotowane przez Zakład Zieleni Miejskiej tuje. Donice blokują wjazd na zabrukowaną przestrzeń przed budynkiem, a jednocześnie stanowią zieloną, całoroczną ozdobę tego miejsca.

To nie pierwsze tego typu działanie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, który uczestniczy w przeciwdziałaniu parkowaniu w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Podobne akcje były realizowane między innymi na osiedlu Tysiąclecia oraz ul. Misjonarzy Oblatów, gdzie ZZM posadził krzewy, a Miejski Zarząd Ulic i Mostów ustawił dodatkowo słupki blokujące wjazd samochodów. Zarówno ZZM, jak i MZUiM biorą udział w działaniach skupionych wokół miejskiej akcji „Wyzwanie: parkowanie!”, której celem jest przeciwdziałanie nieprawidłowym zachowaniom kierowców, zakłócającym porządek w przestrzeni publicznej. Oprócz blokowania pozostawiania samochodów w nieprzeznaczonych do tego miejscach – np. poprzez nasadzenia nowych roślin – ZZM również rewitalizuje już zniszczone tereny, jak m.in. rozjeżdżone zieleńce wymagające odnowienia trawników.

– Realizując takie działania osiągamy podwójną korzyść. Nie tylko uniemożliwiamy kierowcom parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ale tym samy zapobiegamy utrudnianiu przemieszczania się pieszym i rowerzystom. Istotne jest także to, że wprowadzamy jeszcze więcej zieleni do przestrzeni miejskiej. To dla nas priorytet, dlatego zawęziliśmy i zazieleniliśmy al. Korfantego, realizujemy rewitalizację ul. Warszawskiej, prowadzimy przetarg na stworzenie nowych przestrzeni parkowych na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej – tłumaczy Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024